Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

1 ... 4567

Annuaire général de l'Indo-Chine française 1911

Titre :
Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine]
Auteur :
Indochine française
Éditeur :
[s.n.?] (Hanoi)
Date d'édition :
1911
Type :
texte
Type :
publication en série imprimée
Langue :
Français
Format :
application/pdf
Description :
1911.
Droits :
domaine public
Identifiant :
ark:/12148/bpt6k5696918k
Source :
Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS)
Relation :
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f
Relation :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date
Provenance :
Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne :
17/08/2009

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

## Annuaire général de l'Indo-Chine française 1911 > Titre : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Auteur : Indochine française Éditeur : [s.n.?] (Hanoi) Date d'édition : 1911 Type : texte Type : publication en série imprimée Langue : Français Format : application/pdf Description : 1911. Droits : domaine public Identifiant : ark:/12148/bpt6k5696918k Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relation : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date de mise en ligne : 17/08/2009 http://i.imgur.com/ATRBwHm.jpg http://i.imgur.com/7ebnMMb.jpg http://i.imgur.com/4hz266k.jpg
edited Mar 7 '16 lúc 9:03 pm
 
0
trả lời

Monographie de la province de Longxuyên (Cochinchine)

Titre :
Monographie de la province de Longxuyên (Cochinchine) , par Victor Duvernoy, chef de bureau des services civils de l'Indochine. 41 photographies et 4 cartes
Auteur :
Duvernoy, Victor
Éditeur :
Impr. d'Extrême-Orient ; Editions du "Moniteur de l'Indochine" (Hanoï)
Date d'édition :
1924
Sujet :
Cochinchine (Vietnam)
Sujet :
France -- Colonies -- Histoire
Type :
monographie imprimée
Langue :
Français
Format :
In-8°, 98 p. [9610]
Format :
application/pdf
Droits :
domaine public
Identifiant :
ark:/12148/bpt6k58483061
Source :
Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-LK10-651
Relation :
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34137470p
Provenance :
Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne :
28/06/2010

Le pont Levis - cầu quay - cầu Nguyễn Trung Trực - Long Xuyen 1899

Le pont Levis cầu quay cầu nguyễn trung trực Long Xuyen 1899

Le pont Levis, Long Xuyen 1899

Năm 1897, để thay chiếc cầu gỗ, cầu Levis (còn gọi là cầu Máy, cầu Quay) được khởi công xây dựng, đến năm 1899 thì hoàn thành. Mỗi ngày ba lần, vào giờ giấc quy định, hai nhịp thép được nhấc lên để tàu bè xuôi ngược. Vị trí chiếc cầu quay này nằm ở gần bờ sông Hậu, nối thẳng đường Long Xuyên Châu đốc tại cua Lò Siêu hiện nay.
Năm 1985, cầu được khởi công xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, đến năm 1987 thì được đưa vào sử dụng. Cầu mới đặt tên là cầu Nguyễn Trung Trực được thiết kế có hai nhịp bằng thép, đặt trên hai trụ móng bằng xi măng.

Le pont Levis cầu quay cầu nguyễn trung trực Long Xuyen 1899


Le pont Henry - cầu Hoàng Diệu - Long Xuyen 1892

Le pont Henry cầu Hoàng Diệu Long Xuyen 1892

Le pont Henry, Long Xuyen 1892

Năm 1892, cầu gỗ bắc qua rạch Long Xuyên được thay thế bằng cầu sắt mang tên là cầu Henry dài non 187 m kiểu Eiffel.
Năm 1938, cầu Henry được đúc bê tông, đến năm 1950 đổi tên là cầu Hoàng Diệu. Tháng 9 năm 2000, một cây cầu mới được xây cặp với cầu Hoàng Diệu biến cầu này trở thành cầu đôi, việc giao thông được thuận lợi hơn.

Le pont Henry cầu Hoàng Diệu Long Xuyen 1892

## Monographie de la province de Longxuyên (Cochinchine) > Titre : Monographie de la province de Longxuyên (Cochinchine) , par Victor Duvernoy, chef de bureau des services civils de l'Indochine. 41 photographies et 4 cartes Auteur : Duvernoy, Victor Éditeur : Impr. d'Extrême-Orient ; Editions du "Moniteur de l'Indochine" (Hanoï) Date d'édition : 1924 Sujet : Cochinchine (Vietnam) Sujet : France -- Colonies -- Histoire Type : monographie imprimée Langue : Français Format : In-8°, 98 p. [9610] Format : application/pdf Droits : domaine public Identifiant : ark:/12148/bpt6k58483061 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-LK10-651 Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34137470p Provenance : Bibliothèque nationale de France Date de mise en ligne : 28/06/2010 ### Le pont Levis - cầu quay - cầu Nguyễn Trung Trực - Long Xuyen 1899 ![Le pont Levis cầu quay cầu nguyễn trung trực Long Xuyen 1899](http://i.imgur.com/22d9lrK.jpg) Le pont Levis, Long Xuyen 1899 > Năm 1897, để thay chiếc cầu gỗ, cầu Levis (còn gọi là cầu Máy, cầu Quay) được khởi công xây dựng, đến năm 1899 thì hoàn thành. Mỗi ngày ba lần, vào giờ giấc quy định, hai nhịp thép được nhấc lên để tàu bè xuôi ngược. Vị trí chiếc cầu quay này nằm ở gần bờ sông Hậu, nối thẳng đường Long Xuyên Châu đốc tại cua Lò Siêu hiện nay. Năm 1985, cầu được khởi công xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, đến năm 1987 thì được đưa vào sử dụng. Cầu mới đặt tên là cầu Nguyễn Trung Trực được thiết kế có hai nhịp bằng thép, đặt trên hai trụ móng bằng xi măng. ![Le pont Levis cầu quay cầu nguyễn trung trực Long Xuyen 1899](http://i.imgur.com/Lvd8rD6.jpg) --- ### Le pont Henry - cầu Hoàng Diệu - Long Xuyen 1892 ![Le pont Henry cầu Hoàng Diệu Long Xuyen 1892](http://i.imgur.com/zlQzdXu.jpg) Le pont Henry, Long Xuyen 1892 > Năm 1892, cầu gỗ bắc qua rạch Long Xuyên được thay thế bằng cầu sắt mang tên là cầu Henry dài non 187 m kiểu Eiffel. Năm 1938, cầu Henry được đúc bê tông, đến năm 1950 đổi tên là cầu Hoàng Diệu. Tháng 9 năm 2000, một cây cầu mới được xây cặp với cầu Hoàng Diệu biến cầu này trở thành cầu đôi, việc giao thông được thuận lợi hơn. ![Le pont Henry cầu Hoàng Diệu Long Xuyen 1892](http://i.imgur.com/1QYaGjs.jpg)
edited May 4 '16 lúc 9:17 am
 
0
trả lời

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.

## Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890. [Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.](http://i.imgur.com/kCrT5FN.png)
 
0
trả lời
1 ... 4567
4.33k
lượt xem
32
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp