Mê Kông ký sự DVD 16 - phần qua huyện AN PHÚ

1

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần qua huyện AN PHÚ

Mekong ký sự là bộ phim tài liệu đặc sắc về dòng sông Mekong.

Từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong chia làm 3 ngã, 1 dòng đi vào Biển Hồ, 2 dòng còn lại đi sang lãnh thổ Việt Nam.

Huyện An Phú tỉnh An Giang tiếp dòng Bassac hạ (Tonlé Bassac) trở thành đầu nguồn sông Hậu. Thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự tiếp dòng Bassac thượng - đầu nguồn sông Tiền.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wStWYfvBaeY

Zing TV

http://tv.zing.vn/video/Me-Kong-Ky-Su-Tap-16/IWZ9DUOC.html

[Mê Kông ký sự DVD 16 - phần qua huyện AN PHÚ](http://i684.photobucket.com/albums/vv202/svanphu/An%20Phu/song%20Cuu%20Long%20Mekong%20river/3434246160_2f58d284cc.jpg) Mekong ký sự là bộ phim tài liệu đặc sắc về dòng sông Mekong. Từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong chia làm 3 ngã, 1 dòng đi vào Biển Hồ, 2 dòng còn lại đi sang lãnh thổ Việt Nam. Huyện An Phú tỉnh An Giang tiếp dòng Bassac hạ (Tonlé Bassac) trở thành đầu nguồn sông Hậu. Thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự tiếp dòng Bassac thượng - đầu nguồn sông Tiền. ### Link xem trọn tập 16 phần có đi qua huyện An Phú: #### Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wStWYfvBaeY #### Zing TV http://tv.zing.vn/video/Me-Kong-Ky-Su-Tap-16/IWZ9DUOC.html
edited Mar 7 '16 lúc 8:43 pm
 
0
trả lời
196
lượt xem
0
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp