Các thể loại
26.9k
47
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer
Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/download


Viện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from: K
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 6 lúc 5:38 pm
139
13
International Boundary Study
No. 155 – March 5, 1976

(Country Codes: CB-VN)
The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research
Sources:

The Florida State University College of Law Research Center
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/numericalibs.html
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/IBS155.pdf
http://what-about.ouaillessissi.f
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Oct 23 lúc 3:39 pm
15
0
Recueil général de la Législation et de la Règlementation de l’Indochine
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6117210z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61245659
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425611x
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815247v

Title : Recueil général de la législation et de la régleme
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
1234 ... 11
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp