Trạng thái
Tin tức về An Phú

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và hỗ trợ huyện An Phú xây dựng 7 cây cầu nông thôn, trị giá 7 tỷ đồng

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Ngày 20-8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến nghiệm thu và cắt băng khánh thành 12 cầu nông thôn xây dựng trên địa bàn huyện An Phú.

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5503.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng làm thủ tục bàn giao công trình cầu Út Xuân (xã Phú Hữu)

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5578.jpg
Cắt băng khánh thành cầu Kênh Mới 2 (thị trấn An Phú )

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5445.jpg

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5458.jpg

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia vui cùng người dân và lãnh đạo địa phương khi có được chiếc cầu mới

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5545.jpg
Nghiệm thu và đưa vào vận hành cầu giao thông

http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5594.jpg

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với ông tư Sang - người có nhiều đóng góp xây cầu giao thông ở An Giang

Dự án đầu tư xây dựng cầu nông thôn thuộc chương trình hỗ trợ của Tạp chí Nông Thôn Việt, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ, gồm 15 cây cầu bê- tông, với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần Bamboo Capital tài trợ.

Qua thi công tiết kiệm kinh phí và được hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân, huyện An Phú đã xây dựng được 16 cây cầu. Hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành 12 cây cầu giao thông.

Tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: “An Giang là tỉnh có nhiều sáng kiến rất hay, ý nghĩa. Qua chương trình xây dựng cầu, đường giao thông, mong tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình phát triển nông thôn, để đóng góp thêm các sáng kiến, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo việc đi lại của người dân ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

HỮU HUYNH
Báo An Giang

http://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-12-cau-nong-thon-do-nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-van-dong-tai-tro-a252636.html

# Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ Ngày 20-8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến nghiệm thu và cắt băng khánh thành 12 cầu nông thôn xây dựng trên địa bàn huyện An Phú. http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5503.jpg Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng làm thủ tục bàn giao công trình cầu Út Xuân (xã Phú Hữu) http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5578.jpg Cắt băng khánh thành cầu Kênh Mới 2 (thị trấn An Phú ) http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5445.jpg http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5458.jpg Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia vui cùng người dân và lãnh đạo địa phương khi có được chiếc cầu mới http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5545.jpg Nghiệm thu và đưa vào vận hành cầu giao thông http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190822/images/N15_5594.jpg Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với ông tư Sang - người có nhiều đóng góp xây cầu giao thông ở An Giang Dự án đầu tư xây dựng cầu nông thôn thuộc chương trình hỗ trợ của Tạp chí Nông Thôn Việt, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ, gồm 15 cây cầu bê- tông, với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần Bamboo Capital tài trợ. Qua thi công tiết kiệm kinh phí và được hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân, huyện An Phú đã xây dựng được 16 cây cầu. Hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành 12 cây cầu giao thông. Tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: “An Giang là tỉnh có nhiều sáng kiến rất hay, ý nghĩa. Qua chương trình xây dựng cầu, đường giao thông, mong tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình phát triển nông thôn, để đóng góp thêm các sáng kiến, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo việc đi lại của người dân ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. HỮU HUYNH Báo An Giang http://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-12-cau-nong-thon-do-nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-van-dong-tai-tro-a252636.html
12
220
6
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp