Các thể loại
48.1k
59
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer

Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/downloadViện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from:
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 19 '23 lúc 1:34 pm
10
0
vohungtuan đăng lúc Oct 28 '23 lúc 10:23 pm
Nguồn: https://media.angiang.gov.vn/anphu-Portal/VinhHoiDong/TinBai/FileTinBai/2020/GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%20V%C4%A8NH%20H%E1%BB%98I%20%C4%90%C3%94NG.docx

GIỚI THIỆU VĨNH HỘI ĐÔNG
Vĩnh Hội Đông là một địa bàn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt qua
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
1234 ... 15
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp