Các thể loại
25
1
18/11/2018 15:40

Sáng 18/11/2018, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã về thăm và có chuyến đi khảo sát thực tế hệ thống cầu giao thông nông trên địa bàn huyện An Phú. Cùng đi với N
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 21 lúc 5:13 pm
27.8k
47
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer
Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/download


Viện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from: K
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 6 lúc 5:38 pm
188
13
International Boundary Study
No. 155 – March 5, 1976

(Country Codes: CB-VN)
The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research
Sources:

The Florida State University College of Law Research Center
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/numericalibs.html
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/IBS155.pdf
http://what-about.ouaillessissi.f
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Oct 23 lúc 3:39 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
1234 ... 11
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp