Các thể loại
102
10
vohungtuan đăng lúc Mar 10 '23 lúc 11:22 am
John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.
Ông được biết đến nhiều nhất với c&a
John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Apr 4 '23 lúc 7:22 pm
23
1
vohungtuan đăng lúc Apr 4 '23 lúc 7:16 pm
Ngài John Barrow, Đệ nhất Nam tước, FRS, FRGS, FSA (19 tháng 6 năm 1764 – 23 tháng 11 năm 1848) là một nhà địa lý, nhà ngôn ngữ học, nhà văn và công chức người Anh được biết đến nhiều nhN
John Barrow
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Apr 4 '23 lúc 7:19 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
12345 ... 15
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp