Các thể loại
46.6k
47
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer

Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/downloadViện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from:
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 6 '18 lúc 5:38 pm
67
0
Recueil général de la Législation et de la Règlementation de l’Indochine
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6117210z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61245659
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425611x
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815247v

Title : Recueil général de la législation et de la régleme
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
12345678 ... 14
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp