vohungtuan đăng lúc Apr 15 '15 lúc 9:07 pm
(PL)- Cơ quan y tế địa phương xác nhận kiểu “thổi” chủ yếu làm mát cơ thể thôi, không tác dụng trị được bệnh.
Thời gian gần đây hàng trăm người dân đổ về xã
Theo tìm hiểu của chúng tôi, “thầy Năm” tên thật là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi, “thầy” có thói quen ở trần suốt ngày và đi chân đất.
0trả lời
677lượt xem
All posts under this topic will be đã xóa ?
With selected deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp