Trạng thái
Tin tức về An Phú

Bộ đội biên phòng An Giang giúp dân thu hoạch lúa “chạy lũ”

An Giang: Nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ cá, tôm mùa lũ

Nước lũ đang về trên những cánh đồng vùng đầu nguồn của tỉnh An Giang, mang theo nhiều cá, tôm... giúp người dân kiếm thêm thu nhập, có ngày được hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/an-giang--nong-dan-kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-ca-tom-mua-lu-409732.html


https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409732/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102506949_stand.jpg

Trong ảnh: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (trái) ở xã Phú Hữu, huyện An Phú thu mua cá của người dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409731/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102505569_stand.jpg
Trong ảnh: Thu mua cá của người dân đánh bắt được trên cánh đồng ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409730/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102510523_stand.jpg
Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Thành, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409721/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102515203_stand.jpg
Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xíu, ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, phấn khởi vì sau một ngày đổ dớn được hơn 30kg cá linh và gần 10kg cua đồng, giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409718/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102519891_stand.jpg
Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Đởi tranh thủ mùa nước nổi thả lưới bắt cá rô trên cánh đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409712/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102523094_stand.jpg

Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Phong ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên cánh đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

## An Giang: Nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ cá, tôm mùa lũ __Nước lũ đang về trên những cánh đồng vùng đầu nguồn của tỉnh An Giang, mang theo nhiều cá, tôm... giúp người dân kiếm thêm thu nhập, có ngày được hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN__ https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/an-giang--nong-dan-kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-ca-tom-mua-lu-409732.html --- https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409732/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102506949_stand.jpg Trong ảnh: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (trái) ở xã Phú Hữu, huyện An Phú thu mua cá của người dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409731/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102505569_stand.jpg Trong ảnh: Thu mua cá của người dân đánh bắt được trên cánh đồng ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409730/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102510523_stand.jpg Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Thành, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409721/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102515203_stand.jpg Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xíu, ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, phấn khởi vì sau một ngày đổ dớn được hơn 30kg cá linh và gần 10kg cua đồng, giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409718/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102519891_stand.jpg Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Đởi tranh thủ mùa nước nổi thả lưới bắt cá rô trên cánh đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN https://vnanet.vn/Data/Articles/2018/09/11/409712/vna_potal_an_giang_nong_dan_kiem_tien_trieu_moi_ngay_nho_ca_tom_mua_lu_102523094_stand.jpg Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Phong ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên cánh đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Gian nan đường đến trường của trẻ em vùng rốn lũ An Giang

Phóng sự12:11 - 17/09/2018Thanh Dũng

Lũ đã tràn về tỉnh An Giang. Vào thời điểm này, đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà của những học sinh ở Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lại khó khăn hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=WERIwHyurEs

https://video.thanhnien.vn/phong-su/gian-nan-duong-den-truong-cua-tre-em-vung-ron-lu-an-giang-117245.html

# Gian nan đường đến trường của trẻ em vùng rốn lũ An Giang Phóng sự12:11 - 17/09/2018Thanh Dũng Lũ đã tràn về tỉnh An Giang. Vào thời điểm này, đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà của những học sinh ở Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lại khó khăn hơn. https://www.youtube.com/watch?v=WERIwHyurEs https://video.thanhnien.vn/phong-su/gian-nan-duong-den-truong-cua-tre-em-vung-ron-lu-an-giang-117245.html
12
301
7
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp