Trạng thái
Thông tin hữu ích

Bài viết hoặc thông tin thú vị.

4
102
1
48.1k
59
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer

Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/downloadViện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from:
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 19 '23 lúc 1:34 pm
6.6k
6
Tổng hợp tài liệu:
https://drive.google.com/folderview?id=0B07F7sQtcoNJSjFVTXZuODN0bVU&usp=sharing


NGHIÊN CỨU NGUỒN Ô NHIỂM ARSEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG
Nhóm tác giả:

Trần Anh Thư, Trần Kim Tính và Võ Qua
Hình 1: Sơ đồ vị trí lỗ khoan (huyện An Phú, tỉnh An Giang)
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Apr 6 '16 lúc 8:03 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp