Các thể loại
45.3k
47
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer

Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/downloadViện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from:
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 6 '18 lúc 5:38 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
1234567 ... 13
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp