Trạng thái
Lịch Sử

Cách download hình ảnh gốc từ Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp

Thư viện số Gallica có rất nhiều tài liệu. Bằng cách thông thường, ta khó có thể tải về các hình ảnh hay bản đồ kích thước gốc.

Để có thể tải hình ảnh gốc từ thư viện Gallica, xin xem ví dụ sau trên trình duyệt Chrome.

Bạn click chuột phải vào bản đồ và chọn "Copy image address". Sau đó bạn dán đường dẫn đó vào một chỗ nào đó như Word chẳng hạn. Nó như thế này

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530586464/f1.highres

Đường dẫn này sẽ cho bạn một bản đồ khá lớn nhưng không rõ nét và không phải dạng gốc.

Bây giờ bạn làm hay bước

  • thêm chữ /iiif vào sau chữ .fr
  • xóa chữ .highres và thêm vào phía sau chữ /full/full/0/native.jpg

Cuối cũng bạn sẽ có

https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b530586464/f1/full/full/0/native.jpg

Bạn copy đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt để download bản đồ kích thước gốc.

Nguồn

Thư viện số Gallica có rất nhiều tài liệu. Bằng cách thông thường, ta khó có thể tải về các hình ảnh hay bản đồ kích thước gốc. Để có thể tải hình ảnh gốc từ thư viện Gallica, xin xem ví dụ sau trên trình duyệt Chrome. - Tài liệu Bản đồ tỉnh Châu Đốc năm 1902 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530586464 Bạn click chuột phải vào bản đồ và chọn "Copy image address". Sau đó bạn dán đường dẫn đó vào một chỗ nào đó như Word chẳng hạn. Nó như thế này https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530586464/f1.highres Đường dẫn này sẽ cho bạn một bản đồ khá lớn nhưng không rõ nét và không phải dạng gốc. Bây giờ bạn làm hay bước - thêm chữ __/iiif__ vào sau chữ __.fr__ - xóa chữ __.highres__ và thêm vào phía sau chữ __/full/full/0/native.jpg__ Cuối cũng bạn sẽ có https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b530586464/f1/full/full/0/native.jpg Bạn copy đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt để download bản đồ kích thước gốc. Nguồn - https://api.bnf.fr/fr/api-iiif-de-recuperation-des-images-de-gallica#scroll-nav__4__1 - https://blog.subcaelo.net/ensis/high-res-images-from-gallica/
28
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp