Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc tọa lạc tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=tVn9bMVCi1s

Hình ảnh

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

Đình thần Vĩnh Lộc

**Đình thần Vĩnh Lộc tọa lạc tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. ** ## Video https://www.youtube.com/watch?v=tVn9bMVCi1s ## Hình ảnh https://i.imgur.com/cP0jDSB.jpg https://i.imgur.com/0ecjLE8.jpg https://i.imgur.com/IZTrW7E.jpg https://i.imgur.com/7EyEc7F.jpg https://i.imgur.com/yhnEi8k.jpg https://i.imgur.com/k7Ou8hj.jpg https://i.imgur.com/gxg9bJK.jpg https://i.imgur.com/wVz59xP.jpg https://i.imgur.com/jFebTyY.jpg https://i.imgur.com/TIl2z0D.jpg https://i.imgur.com/ttG3Jr4.jpg https://i.imgur.com/UjxogYA.jpg https://i.imgur.com/lcnb3gp.jpg https://i.imgur.com/fSATW1z.png https://i.imgur.com/Udohict.png https://i.imgur.com/akfiQy7.png https://i.imgur.com/cFrjRyr.png https://i.imgur.com/HdZU69D.png https://i.imgur.com/qmJU77l.png https://i.imgur.com/5Fn1xn9.jpg https://i.imgur.com/WvDblDm.jpg

Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc

Đình Vĩnh Lộc có 6 cột trụ ở mặt tiền. Trên mỗi cột có 7 chữ Hán, làm thành 3 cặp câu đối.

Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú


Hai cột trụ ở chính giữa tạo thành một cặp câu đối. Một câu bắt đầu bằng chữ Vĩnh và một câu bắt đầu bằng chữ Lộc.

Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú

Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú

永楊鄉里名宜頌

祿播黎元德可歌

Vĩnh dương hương lý danh nghi tụng

Lộc bá lê nguyên đức khả ca

## Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc Đình Vĩnh Lộc có 6 cột trụ ở mặt tiền. Trên mỗi cột có 7 chữ Hán, làm thành 3 cặp câu đối. [Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú](https://i.imgur.com/wVz59xP.jpg) --- Hai cột trụ ở chính giữa tạo thành một cặp câu đối. Một câu bắt đầu bằng chữ Vĩnh và một câu bắt đầu bằng chữ Lộc. [Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú](https://i.imgur.com/CnL3wVv.jpg) [Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú](https://i.imgur.com/xMjC0qQ.jpg) [Câu đối chữ Hán ở đình Vĩnh Lộc An Phú](https://i.imgur.com/w12w8oy.jpg) # 永楊鄉里名宜頌 # 祿播黎元德可歌 # Vĩnh dương hương lý danh nghi tụng # Lộc bá lê nguyên đức khả ca
edited May 3 '19 lúc 1:39 pm
226
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp