Trạng thái
Giao lưu - Trò chuyện

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ?
Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý.
Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự làm thủ thục Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ? Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý. Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự làm thủ thục hợp pháp hóa lãnh sự, và trên cơ bản được thể hiện qua một hệ thống các chữ ký trên văn bản đó Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm Đối với tài liệu Việt Nam sử dụng ở nước ngoài B1: Chứng nhận lãnh sư các tài liệu Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài Thực hiện tại: Cục lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội Bước 2: Hop phap hoa lanh su tài liệu sẽ sử dụng tại nước ngoài; Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sẽ sử dụng tài liệu. Đối với tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam: Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu Nước ngoài: Thực hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi ban hành tài liệu. Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu các tài liệu Nước ngoài; Thực hiện tại: Cục lãnh sự – Bộ ngoại giao hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. [dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự](http://letovietnam.com/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su.luat tại LetoLegal: Tư vấn về thẩm quyền thực hiện Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, chi phí. Đại diện ủy quyền trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng Giải quyết những thắc mắc, vướng mắc phát sinh của cơ quan nhà nước Nhận và trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian. Công ty luật LetoLegal Điện thoại: 043.533.5122 - 04 6680 8648 Địa chỉ: 1/55 Huỳnh Thúc Kháng , Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 097.276.8558 Website: http://letovietnam.com) , và trên cơ bản được thể hiện qua một hệ thống các chữ ký trên văn bản đó
Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm
Đối với tài liệu Việt Nam sử dụng ở nước ngoài
B1: Chứng nhận lãnh sư các tài liệu Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài
Thực hiện tại: Cục lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Bước 2: Hop phap hoa lanh su tài liệu sẽ sử dụng tại nước ngoài;
Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sẽ sử dụng tài liệu.
Đối với tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam:
Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu Nước ngoài:
Thực hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi ban hành tài liệu.
Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu các tài liệu Nước ngoài;
Thực hiện tại: Cục lãnh sự – Bộ ngoại giao hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại LetoLegal:
Tư vấn về thẩm quyền thực hiện
Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, chi phí.
Đại diện ủy quyền trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng
Giải quyết những thắc mắc, vướng mắc phát sinh của cơ quan nhà nước
Nhận và trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian.
Công ty luật LetoLegal
Điện thoại: 043.533.5122 - 04 6680 8648
Địa chỉ: 1/55 Huỳnh Thúc Kháng , Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 097.276.8558
Website: http://letovietnam.com
http://letovietnam.com/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su.luat
http://letovietnam.com/thong-bao-thuc-hien-dang-ky-chuong-trinh-khuyen-mai.luat
http://letovietnam.com/cong-bo-banh-keo-nhap-khau.luat

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ? Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý. Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự làm thủ thục [hợp pháp hóa lãnh sự]( Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ? Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý. Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự làm thủ thục hợp pháp hóa lãnh sự, và trên cơ bản được thể hiện qua một hệ thống các chữ ký trên văn bản đó Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm Đối với tài liệu Việt Nam sử dụng ở nước ngoài B1: Chứng nhận lãnh sư các tài liệu Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài Thực hiện tại: Cục lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội Bước 2: Hop phap hoa lanh su tài liệu sẽ sử dụng tại nước ngoài; Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sẽ sử dụng tài liệu. Đối với tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam: Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu Nước ngoài: Thực hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi ban hành tài liệu. Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu các tài liệu Nước ngoài; Thực hiện tại: Cục lãnh sự – Bộ ngoại giao hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. [dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự](http://letovietnam.com/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su.luat) tại LetoLegal: Tư vấn về thẩm quyền thực hiện Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, chi phí. Đại diện ủy quyền trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng Giải quyết những thắc mắc, vướng mắc phát sinh của cơ quan nhà nước Nhận và trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian. Công ty luật LetoLegal Điện thoại: 043.533.5122 - 04 6680 8648 Địa chỉ: 1/55 Huỳnh Thúc Kháng , Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 097.276.8558 Website: http://letovietnam.com) , và trên cơ bản được thể hiện qua một hệ thống các chữ ký trên văn bản đó Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm Đối với tài liệu Việt Nam sử dụng ở nước ngoài B1: Chứng nhận lãnh sư các tài liệu Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài Thực hiện tại: Cục lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội Bước 2: Hop phap hoa lanh su tài liệu sẽ sử dụng tại nước ngoài; Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sẽ sử dụng tài liệu. Đối với tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam: Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu Nước ngoài: Thực hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi ban hành tài liệu. Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu các tài liệu Nước ngoài; Thực hiện tại: Cục lãnh sự – Bộ ngoại giao hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại LetoLegal: Tư vấn về thẩm quyền thực hiện Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, chi phí. Đại diện ủy quyền trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng Giải quyết những thắc mắc, vướng mắc phát sinh của cơ quan nhà nước Nhận và trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian. Công ty luật LetoLegal Điện thoại: 043.533.5122 - 04 6680 8648 Địa chỉ: 1/55 Huỳnh Thúc Kháng , Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 097.276.8558 Website: http://letovietnam.com http://letovietnam.com/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su.luat http://letovietnam.com/thong-bao-thuc-hien-dang-ky-chuong-trinh-khuyen-mai.luat http://letovietnam.com/cong-bo-banh-keo-nhap-khau.luat
edited Oct 20 '15 lúc 4:33 pm
459
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp