Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình thần Đa Phước

Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Qua bến đò Cồn Tiên, về An Phú, ngay đầu trục lộ, du khách sẽ nhìn thấy ngôi đình này nằm bên cạnh đài liệt sĩ uy nghi.
Đến viếng đình Đa Phước, du khách sẽ được nhìn tận mắt công trình chạm trổ công phu và cổ kính của cha ông ta được bảo vệ và lưu truyền cho đến tận ngày nay.

Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Đình do Hương cả Lê Hữu Dỏng cùng bá tánh lập ra vào năm 1908 để thờ Thành hoàng Bổn cảnh. Lúc đầu đình được dựng bằng cây lá đơn sơ.

Năm 1926, được sự hỗ trợ của Đốc phủ Trương Tấn Vị, ông Vương Quang Trực, Lê Hữu Mỹ cùng bá tánh địa phương đã tiến hành xây dựng lại ngôi đình bằng gạch ngói khang trang. Công trình được hoàn thành vào năm 1927. Từ đó đến nay, đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Những người có công trong việc xây dựng và bảo tồn đình Đa Phước là:

  • Lê Hữu Dỏng
  • Lê Hữu Mỹ
  • Vương Bửu Điện
  • Nguyễn Kim Còn
  • Phan Văn Tri
  • Lê Văn Tỷ
  • Huỳnh Ng̣c Bửu
  • Phan Văn Đẳng
  • Lê Văn Bỉnh
  • Nguyễn Duy Thời

Đình thần Đa Phước

Chữ Hán: Thăng Bình Thế

Chữ Hán: Thăng Bình Thế

Sơn Hà Vĩnh Cố

Sơn Hà Vĩnh Cố (đất nước mãi vững bền)

Chân dung Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh

Chân dung Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh

Ngôi đình có kiến trúc 3 gian, có cổ lầu 3 tầng, phía trước là võ ca rộng rãi. Phía Tây có nhà trù. Bên trong đình trang trí uy nghiêm với bao lam thần vọng, liễn, đối... Tất cả đều được sơn son thếp vàng lộng lẫy. Ngày rằm tháng Ba năm Tân Mùi (1931), đình tổ chức lễ thỉnh sắc thần Nguyễn Hữu Cảnh về an vị và lấy ngày này làm ngày lễ kỳ yên hằng năm.
Năm 1990, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước thành lập Ban Bảo vệ di tích văn hoá đình thần do ông Nguyễn Văn Tây làm trưởng ban, đồng thời cho xây dựng Đài Liệt sĩ phía trước đình.
Một số câu đối trong đình:

威德 招 明 千 古 鑒
英 雄 經 緯 萬 年 春
Phiên âm
Uy đức chiêu minh thiên cổ giám
Anh hùng kinh vĩ vạn niên xuân

Đình Đa Phước - Ảnh: Hoàng Chí Hùng
Dịch nghĩa
Gương ngàn thuở sáng ngời uy đức
Xuân muôn năm ngang dọc anh hùng

成大業歷追封勲名不朽
侯中興岸邊鎮恩的無涯
Phiên âm:
Thành đại nghiệp lịch trấn phong huân danh bất hủ
Hầu trung hưng an biên trấn đức vô nhai
Dịch nghĩa:
Nên nghiệp cả trải tấn phong công danh chẳng hoại
Hầu trung hưng an biên trấn ân đức không bờ

Đình được Bộ VHDL xếp hạng Kiến trúc nghệ thuật năm 1999

Đình được Bộ VHDL xếp hạng Kiến trúc nghệ thuật năm 1999

Theo ATV online và Vietgle.
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=%C4%90%C3%ACnh+%C4%90a+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&type=A0


Còn một ngôi đình khác cũng thuộc xã Đa Phước đình Giao Khẩu.

Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Qua bến đò Cồn Tiên, về An Phú, ngay đầu trục lộ, du khách sẽ nhìn thấy ngôi đình này nằm bên cạnh đài liệt sĩ uy nghi. Đến viếng đình Đa Phước, du khách sẽ được nhìn tận mắt công trình chạm trổ công phu và cổ kính của cha ông ta được bảo vệ và lưu truyền cho đến tận ngày nay. [Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang](https://i.imgur.com/oR36AZp.png) [Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang](https://i.imgur.com/6MGeZ7L.jpg) Đình do Hương cả Lê Hữu Dỏng cùng bá tánh lập ra vào năm 1908 để thờ Thành hoàng Bổn cảnh. Lúc đầu đình được dựng bằng cây lá đơn sơ. Năm 1926, được sự hỗ trợ của Đốc phủ Trương Tấn Vị, ông Vương Quang Trực, Lê Hữu Mỹ cùng bá tánh địa phương đã tiến hành xây dựng lại ngôi đình bằng gạch ngói khang trang. Công trình được hoàn thành vào năm 1927. Từ đó đến nay, đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Những người có công trong việc xây dựng và bảo tồn đình Đa Phước là: - Lê Hữu Dỏng - Lê Hữu Mỹ - Vương Bửu Điện - Nguyễn Kim Còn - Phan Văn Tri - Lê Văn Tỷ - Huỳnh Ng̣c Bửu - Phan Văn Đẳng - Lê Văn Bỉnh - Nguyễn Duy Thời [Đình thần Đa Phước](https://i.imgur.com/MU2FoBV.jpg) [Chữ Hán: Thăng Bình Thế](https://i.imgur.com/AFFARqY.jpg) Chữ Hán: Thăng Bình Thế [Sơn Hà Vĩnh Cố](https://i.imgur.com/29wePlV.jpg) Sơn Hà Vĩnh Cố (đất nước mãi vững bền) [Chân dung Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh](https://i.imgur.com/hrk6sUk.jpg) Chân dung Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh Ngôi đình có kiến trúc 3 gian, có cổ lầu 3 tầng, phía trước là võ ca rộng rãi. Phía Tây có nhà trù. Bên trong đình trang trí uy nghiêm với bao lam thần vọng, liễn, đối... Tất cả đều được sơn son thếp vàng lộng lẫy. Ngày rằm tháng Ba năm Tân Mùi (1931), đình tổ chức lễ thỉnh sắc thần Nguyễn Hữu Cảnh về an vị và lấy ngày này làm ngày lễ kỳ yên hằng năm. Năm 1990, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước thành lập Ban Bảo vệ di tích văn hoá đình thần do ông Nguyễn Văn Tây làm trưởng ban, đồng thời cho xây dựng Đài Liệt sĩ phía trước đình. Một số câu đối trong đình: 威德 招 明 千 古 鑒 英 雄 經 緯 萬 年 春 Phiên âm Uy đức chiêu minh thiên cổ giám Anh hùng kinh vĩ vạn niên xuân Đình Đa Phước - Ảnh: Hoàng Chí Hùng Dịch nghĩa Gương ngàn thuở sáng ngời uy đức Xuân muôn năm ngang dọc anh hùng 成大業歷追封勲名不朽 侯中興岸邊鎮恩的無涯 Phiên âm: Thành đại nghiệp lịch trấn phong huân danh bất hủ Hầu trung hưng an biên trấn đức vô nhai Dịch nghĩa: Nên nghiệp cả trải tấn phong công danh chẳng hoại Hầu trung hưng an biên trấn ân đức không bờ [Đình được Bộ VHDL xếp hạng Kiến trúc nghệ thuật năm 1999](https://i.imgur.com/XU1rE8Q.jpg) Đình được Bộ VHDL xếp hạng Kiến trúc nghệ thuật năm 1999 Theo ATV online và Vietgle. http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=%C4%90%C3%ACnh+%C4%90a+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&type=A0 --- Còn một ngôi đình khác cũng thuộc xã Đa Phước đình Giao Khẩu.
edited Mar 11 '18 lúc 3:22 pm

Đình thần Đa Phước

Bản đồ Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

http://i.imgur.com/6MGeZ7L.jpg Bản đồ Đình thần Đa Phước tọa lạc tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
1.39k
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp