Trạng thái
Tin tức về An Phú

An Giang: Thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh

Ngày 16/4/2015, Hội đồng Đội huyện An Phú tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần XII năm 2015. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố đầu tiên theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh An Giang.

Quang cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh AG.
Quang cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh AG.

Tham dự Đại hội, có 168 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ ưu tú, đại diện cho 47 Liên Đội và hơn 17.848 Đội viên trên địa bàn toàn huyện. Trong hơn 2 năm qua, các em là những bông hoa nghìn việc tốt tiêu biểu nhất đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hình thành nên vườn hoa nghìn việc tốt tại các Liên đội.
Nhiều hoạt động, nhiều phong trào được các em thiếu nhi thực hiện và duy trì có hiệu quả trong nhiều năm qua như: thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tổ chức có hiệu quả chương trình “Văn hóa ứng xử học đường”; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ An Phú” và trao 40 suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 800.000 đồng.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện An Phú đã tuyên dương và trao giấy công nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện cho 168 đại biểu, đồng thời hiệp thương bầu 12 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh tổ chức vào ngày 26 - 27/5/2015.

Thanh Thủy- Lê Hải, TĐ An Giang,BA
Website Trung Ương Đoàn - www.doanthanhnien.vn

Ngày 16/4/2015, Hội đồng Đội huyện An Phú tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần XII năm 2015. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố đầu tiên theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh An Giang. ![Quang cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh AG.](http://doanthanhnien.vn/Uploads/DTNAG1-1742015.jpg) Quang cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh AG. Tham dự Đại hội, có 168 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ ưu tú, đại diện cho 47 Liên Đội và hơn 17.848 Đội viên trên địa bàn toàn huyện. Trong hơn 2 năm qua, các em là những bông hoa nghìn việc tốt tiêu biểu nhất đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hình thành nên vườn hoa nghìn việc tốt tại các Liên đội. Nhiều hoạt động, nhiều phong trào được các em thiếu nhi thực hiện và duy trì có hiệu quả trong nhiều năm qua như: thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tổ chức có hiệu quả chương trình “Văn hóa ứng xử học đường”; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ An Phú” và trao 40 suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện An Phú đã tuyên dương và trao giấy công nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện cho 168 đại biểu, đồng thời hiệp thương bầu 12 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh tổ chức vào ngày 26 - 27/5/2015. Thanh Thủy- Lê Hải, TĐ An Giang,BA Website Trung Ương Đoàn - www.doanthanhnien.vn
479
0
0
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp