Trạng thái
Thông báo từ Ban quản lý

Thông báo thay đổi Website NguoiAnPhu.com sang dạng forum

Các bạn thân mến,

Rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến website NguoiAnPhu.com trong thời gian qua.

Do gặp trục trặc với hệ thống cũ nên chúng tôi buộc lòng phải chuyển website sang hệ thống forum mới. smile

Tất cả dữ liệu bài viết và tài khoản người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Admin sẽ cố gắng post lại những bài viết quan trọng trên website này.
Chúng ta có thể xem lại các bài viết cũ tại địa chỉ dự phòng sau:

http://anphu.byethost10.com/

Các bạn có thể đăng ký lại tài khoản tại website này và đóng góp bài viết.

Xin cáo lỗi và cảm ơn các bạn. smile

Ban quản lý.

Toi yeu An Phu I love An Phu logo

Các bạn thân mến, Rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến website NguoiAnPhu.com trong thời gian qua. Do gặp trục trặc với hệ thống cũ nên chúng tôi buộc lòng phải chuyển website sang hệ thống forum mới. :( Tất cả dữ liệu bài viết và tài khoản người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Admin sẽ cố gắng post lại những bài viết quan trọng trên website này. Chúng ta có thể xem lại các bài viết cũ tại địa chỉ dự phòng sau: # http://anphu.byethost10.com/ Các bạn có thể đăng ký lại tài khoản tại website này và đóng góp bài viết. Xin cáo lỗi và cảm ơn các bạn. :) Ban quản lý. ![Toi yeu An Phu I love An Phu logo](serve/attachment&path=557690b1ccd56.png)

Người An Phú

edited Jun 9 '15 lúc 2:09 pm
385
0
0
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp