Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

An Giang đã chọn được nhà đầu tư cho dự án BOT cầu Vĩnh Lộc

Minh Quang / Thứ Hai, ngày 24/12/2018 - 16:26

VietTimes -- Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT vừa được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng và được đầu tư bằng hình thức hợp đồng BOT.

An Giang đã chọn được nhà đầu tư cho dự án BOT cầu Vĩnh Lộc

Tổng mức đầu tư cho dự án gần 80 tỷ đồng.

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Theo đó, Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án.
Được biết, quy mô đầu tư dự án bao gồm phần cầu có chiều dài khoảng 382,07m, bề rộng mặt cầu phần xe chạy 9m+0,5x2 lan can; thông khoảng ngang 30m; thông khoảng đứng 7m; kết cấu là dạng cầu bê tông cốt thép, lớp phủ mặt càu bê tông nhựa hạt mịn.

Phần đường vào cầu có chiều dài khoảng 342,81m, rộng nền đường 11m, rộng mặt đường 4,5mx2, bề rộng lề 1,0mx2. Trong đó, đoạn không có trạm thu phí sẽ láng nhựa mặt đường dày 3,5cm, mặt đường đá dăm nước dày 14cm, móng đường cấp phói đá dăm loại 1 và loại 2 mỗi loại dày 18cm, nền đường cát đen đầm chặt,... Đoạn có thu phí mặt đường kết cấu bê tông cốt thép, trải nilon ngăn cách, móng đường cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 mỗi loại dày 18cm, .... Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ.

Loại hợp đồng thực hiện đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), trạm thu phí (BOT) sẽ được bố trí tại phía bờ xã Vĩnh Lộc.

Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng gần 180 tỷ đồng. Trong đó có chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng,...

Theo phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là 41 tháng, còn thời gian thực hiện hợp đồng 43 năm.

Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến có địa chỉ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; còn Công ty TNHH MTV Dương Khang BOT có địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến (Công ty Hải Đến) thành lập năm 2001, do ông Nguyễn Thanh Hải (1972) là Giám đốc và đại diện theo pháp luật.

Năm 2016 doanh nghiệp này đăng ký thay đổi từ mức vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng được nâng lên 60 tỷ đồng, đến tháng 4/2017 tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 95 tỷ đồng.

Công ty Hải Đến do 05 cá nhân góp vốn thành lập. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thanh Hải góp số vốn lớn nhất là hơn 64 tỷ đồng chiếm trên 67% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 27,2 tỷ đồng tương đương 28,63% vốn điều lệ, Nguyễn Văn Sến góp 1,4 tỷ đồng tương đương 1,49% vốn điều lệ, Nguyễn Minh Trường góp 1,292 tỷ đồng tương đương 1,36% vốn điều lệ và cá nhân Nguyễn Văn Đầy góp 1 tỷ đồng tương đương 1,05% vốn điều lệ.

Cả 05 cá nhân góp vốn trên đều ở tỉnh An Giang. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Minh Trường cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Châu Phú A, tỉnh An Giang còn các cá nhân Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Sến, Nguyễn Văn Đầy đều đăng ký cùng địa chỉ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Dương Khang BOT đã được thành lập từ năm 2012, ban đầu do cá nhân Bành Thành Hiền (SN 1971) làm chủ doanh nghiệp. Đến nay doanh nghiệp này đã được đổi tên thành Công ty TNHH Dương Khang BOT với 02 thành viên.

Tính đến tháng 4/2018 doanh nghiệp này đăng ký nâng vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng thành 82 tỷ đồng, gồm 02 thành viên là Đặng Kim Đại và Bành Thành Hiền. Cá nhân Đặng Kim Đại góp 40 tỷ đồng, nắm giữ 49% vốn điều lệ còn Bành Thành Hiền góp 42 tỷ đồng, tương đương với 51% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2018 doanh nghiệp này tiếp tục nâng vốn điều lệ lên thành 150 tỷ đồng. Trong đó Đặng Kim Đại góp 73,5 tỷ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ và Bành Bành Hiền góp 76,5 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.

Lưu ý rằng trước đó - tháng 10/2018 UBND, tỉnh An Giang cũng chọn Công ty Hải Đến là nhà đầu tư hực hiện dự án xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Dự án này có tổng số vốn đầu tư khoảng 54,587 tỷ đồng cũng theo hình thức hợp đồng BOT, với thời gian thực hiện dự án là 30 tháng và thời gian thực hiện hợp đồng là 37 năm.

Việc liên tiếp đăng ký nâng vốn điều lệ lên thời điểm này là dễ hiểu bởi, các doanh nghiệp trên đang trong quá trình quan trọng triển khai các dự án.

https://viettimes.vn/an-giang-da-chon-duoc-nha-dau-tu-cho-du-an-bot-cau-vinh-loc-311825.html

_Minh Quang / Thứ Hai, ngày 24/12/2018 - 16:26_ **VietTimes -- Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT vừa được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng và được đầu tư bằng hình thức hợp đồng BOT.** https://image.viettimes.vn/c666x374/Uploaded/2018/zdjwpedwp/2018_12_24/vt_haiden_olff.png Tổng mức đầu tư cho dự án gần 80 tỷ đồng. UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Theo đó, Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án. Được biết, quy mô đầu tư dự án bao gồm phần cầu có chiều dài khoảng 382,07m, bề rộng mặt cầu phần xe chạy 9m+0,5x2 lan can; thông khoảng ngang 30m; thông khoảng đứng 7m; kết cấu là dạng cầu bê tông cốt thép, lớp phủ mặt càu bê tông nhựa hạt mịn. Phần đường vào cầu có chiều dài khoảng 342,81m, rộng nền đường 11m, rộng mặt đường 4,5mx2, bề rộng lề 1,0mx2. Trong đó, đoạn không có trạm thu phí sẽ láng nhựa mặt đường dày 3,5cm, mặt đường đá dăm nước dày 14cm, móng đường cấp phói đá dăm loại 1 và loại 2 mỗi loại dày 18cm, nền đường cát đen đầm chặt,... Đoạn có thu phí mặt đường kết cấu bê tông cốt thép, trải nilon ngăn cách, móng đường cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 mỗi loại dày 18cm, .... Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ. Loại hợp đồng thực hiện đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), trạm thu phí (BOT) sẽ được bố trí tại phía bờ xã Vĩnh Lộc. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng gần 180 tỷ đồng. Trong đó có chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng,... Theo phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là 41 tháng, còn thời gian thực hiện hợp đồng 43 năm. ## Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến có địa chỉ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; còn Công ty TNHH MTV Dương Khang BOT có địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến (Công ty Hải Đến) thành lập năm 2001, do ông Nguyễn Thanh Hải (1972) là Giám đốc và đại diện theo pháp luật. Năm 2016 doanh nghiệp này đăng ký thay đổi từ mức vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng được nâng lên 60 tỷ đồng, đến tháng 4/2017 tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 95 tỷ đồng. Công ty Hải Đến do 05 cá nhân góp vốn thành lập. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thanh Hải góp số vốn lớn nhất là hơn 64 tỷ đồng chiếm trên 67% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 27,2 tỷ đồng tương đương 28,63% vốn điều lệ, Nguyễn Văn Sến góp 1,4 tỷ đồng tương đương 1,49% vốn điều lệ, Nguyễn Minh Trường góp 1,292 tỷ đồng tương đương 1,36% vốn điều lệ và cá nhân Nguyễn Văn Đầy góp 1 tỷ đồng tương đương 1,05% vốn điều lệ. Cả 05 cá nhân góp vốn trên đều ở tỉnh An Giang. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Minh Trường cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Châu Phú A, tỉnh An Giang còn các cá nhân Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Sến, Nguyễn Văn Đầy đều đăng ký cùng địa chỉ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Dương Khang BOT đã được thành lập từ năm 2012, ban đầu do cá nhân Bành Thành Hiền (SN 1971) làm chủ doanh nghiệp. Đến nay doanh nghiệp này đã được đổi tên thành Công ty TNHH Dương Khang BOT với 02 thành viên. Tính đến tháng 4/2018 doanh nghiệp này đăng ký nâng vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng thành 82 tỷ đồng, gồm 02 thành viên là Đặng Kim Đại và Bành Thành Hiền. Cá nhân Đặng Kim Đại góp 40 tỷ đồng, nắm giữ 49% vốn điều lệ còn Bành Thành Hiền góp 42 tỷ đồng, tương đương với 51% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến tháng 9/2018 doanh nghiệp này tiếp tục nâng vốn điều lệ lên thành 150 tỷ đồng. Trong đó Đặng Kim Đại góp 73,5 tỷ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ và Bành Bành Hiền góp 76,5 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ. Lưu ý rằng trước đó - tháng 10/2018 UBND, tỉnh An Giang cũng chọn Công ty Hải Đến là nhà đầu tư hực hiện dự án xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Dự án này có tổng số vốn đầu tư khoảng 54,587 tỷ đồng cũng theo hình thức hợp đồng BOT, với thời gian thực hiện dự án là 30 tháng và thời gian thực hiện hợp đồng là 37 năm. Việc liên tiếp đăng ký nâng vốn điều lệ lên thời điểm này là dễ hiểu bởi, các doanh nghiệp trên đang trong quá trình quan trọng triển khai các dự án. https://viettimes.vn/an-giang-da-chon-duoc-nha-dau-tu-cho-du-an-bot-cau-vinh-loc-311825.html

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÚNG THẦU

Loại thông báo Thông báo thực
Loại dự án Dự án PPP
Số TBMT 20181239326 - 00
Loại hợp đồng Hợp đồng BOT
Tên dự án Cầu Vĩnh Lộc
Tên bên mời thầu Sở Giao thông Vận tải An Giang
Hình thức lựa chọn NĐT Đấu thầu rộng rãi
Địa điểm thực hiện và quy mô dự án Thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc , huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư của dự án 179.751.000.000 VNĐ
Tên nhà đầu tư trúng thầu Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT
Địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất Thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc , huyện An Phú, tỉnh An Giang, diện tích khoản 20180 m2, thời gian sử dung đất 43 năm.
Các nội dung cần lưu ý
Giá dịch vụ, phần vốn góp của nhà nước, phần nộp ngân sách nhà nước 0
Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án Thời gian thực hiện dự án: 41 tháng, thời gian thực hiện hợp đồng: 43 năm
Quyết định phê duyệt Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Thời điểm đăng tải 18/12/2018 17:07:55
Nội dung đính kèm (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư) 3190_QĐ_KQLC NĐT Cau Vinh Loc.signed.pdf

http://muasamcong.mpi.gov.vn/dau-tu-chi-tiet?id=20181239326&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FLuaChonNDTTrucTiep_View.jsp&option%5Bbid_no%5D=20181239326&option%5Bbid_target%5D=bid-offline-ndt

## KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÚNG THẦU | | | |---|---|---|---|---| | Loại thông báo | Thông báo thực | | Loại dự án | Dự án PPP | | Số TBMT | 20181239326 - 00 | | Loại hợp đồng | Hợp đồng BOT | | Tên dự án | Cầu Vĩnh Lộc | | Tên bên mời thầu | Sở Giao thông Vận tải An Giang | | Hình thức lựa chọn NĐT | Đấu thầu rộng rãi | | Địa điểm thực hiện và quy mô dự án | Thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc , huyện An Phú, tỉnh An Giang | | Tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư của dự án | 179.751.000.000 VNĐ | Tên nhà đầu tư trúng thầu | Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT | Địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất | Thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc , huyện An Phú, tỉnh An Giang, diện tích khoản 20180 m2, thời gian sử dung đất 43 năm. | Các nội dung cần lưu ý | | Giá dịch vụ, phần vốn góp của nhà nước, phần nộp ngân sách nhà nước | 0 | Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án | Thời gian thực hiện dự án: 41 tháng, thời gian thực hiện hợp đồng: 43 năm | Quyết định phê duyệt | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. | Thời điểm đăng tải | 18/12/2018 17:07:55 | Nội dung đính kèm (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư) | [3190_QĐ_KQLC NĐT Cau Vinh Loc.signed.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn/servlet8082/BP/DownloadFile3?filePath=/e-doc/BID/NOTIFY12/KQNDT/2018/11/20181239326/00/3190_Q%C4%90_KQLC%20N%C4%90T%20Cau%20Vinh%20Loc.signed.pdf) http://muasamcong.mpi.gov.vn/dau-tu-chi-tiet?id=20181239326&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FLuaChonNDTTrucTiep_View.jsp&option%5Bbid_no%5D=20181239326&option%5Bbid_target%5D=bid-offline-ndt
314
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp