Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình thần Vĩnh Thành

ĐÌNH VĨNH THÀNH

Cập nhật bởi Huỳnh Ngọc Nam, 14-08-2018 10:17:36 0 nhận xét

Đình Vĩnh Thành trước kia thuộc thôn Vĩnh Thành, tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang, nay thuộc ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đình Vĩnh Thành cách thành phố Long Xuyên 68km. Từ thành phố Long Xuyên, theo quốc lộ 91 đến Châu Đốc 56km, qua cầu Cồn Tiên hướng về An Phú 9km, qua cầu rẽ phải 500m là đến di tích. Các phương tiện thủy, bộ đều đến được di tích dễ dàng.

Đình thần Vĩnh Thành

  • Địa chỉ: 2808, Đường tỉnh 956, Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú
  • Điện thoại: 02963456357
  • Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật
  • Xếp hạng: Cấp tỉnh

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Đình thần Vĩnh Thành

Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/430

# ĐÌNH VĨNH THÀNH Cập nhật bởi Huỳnh Ngọc Nam, 14-08-2018 10:17:36 0 nhận xét Đình Vĩnh Thành trước kia thuộc thôn Vĩnh Thành, tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang, nay thuộc ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đình Vĩnh Thành cách thành phố Long Xuyên 68km. Từ thành phố Long Xuyên, theo quốc lộ 91 đến Châu Đốc 56km, qua cầu Cồn Tiên hướng về An Phú 9km, qua cầu rẽ phải 500m là đến di tích. Các phương tiện thủy, bộ đều đến được di tích dễ dàng. https://i.imgur.com/4LXJl0R.jpg - Địa chỉ: 2808, Đường tỉnh 956, Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú - Điện thoại: 02963456357 - Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật - Xếp hạng: Cấp tỉnh https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo1.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo2.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo3.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo4.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo5.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo6.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo7.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich430/photo8.jpg Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/430
edited Apr 6 '19 lúc 10:10 am
235
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp