Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An một trong những ngôi đình thần lớn tại khu vực, ngôi đình được xây dựng với lối kiến trúc cổ kính trang nghiêm, vị trí ngôi đình rất thuận lợi nằm trên tuyến đường lớn nên rất dễ tìm.

Địa chỉ: 20, Quốc lộ 91C, Ấp Thạnh Phú, Xã Khánh An, Huyện An Phú
Điện thoại: 02963599767
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

Đình Thần Xã Khánh An

https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/320

Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Đình Thần Xã Khánh An một trong những ngôi đình thần lớn tại khu vực, ngôi đình được xây dựng với lối kiến trúc cổ kính trang nghiêm, vị trí ngôi đình rất thuận lợi nằm trên tuyến đường lớn nên rất dễ tìm. Địa chỉ: 20, Quốc lộ 91C, Ấp Thạnh Phú, Xã Khánh An, Huyện An Phú Điện thoại: 02963599767 Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật https://i.imgur.com/QlsPqx2.jpg https://i.imgur.com/Z5uKrIO.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/IMG_4044%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/IMG_4045%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/IMG_4046%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/IMG_4047%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/IMG_4048%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/photo1.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/photo2.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich320/photo3.jpg https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/320 Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
edited Apr 6 '19 lúc 9:21 am
207
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp