Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Huyện An Phú trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam trước Khmer Đỏ

Đường về Phú Châu

https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4

Phú Châu là một huyện cũ của tỉnh An Giang, là một phòng tuyến ngăn chặn quân Khmer đỏ xâm lược trong năm 1977-1978.
Ca khúc "Đường về Phú Châu" được sáng tác vào cuối năm 1978 sau chuyến đi thực tế về vùng biên giới An Giang.

Đường về Phú Châu
Đi trên đường ngỡ đi trong vườn
Bến sông thuyền chen chúc nhau
Tiếng thoi dệt tơ rất mau
Đường về Phú Châu
Qua sông Hậu đến sông Tiền
Ruộng dâu xen trong rẫy mía
Đồng xanh mênh mông ngô lúa
...

 • Sáng tác: Hoàng Hiệp
 • Ca sỹ: Trần Thụ

http://www.facebook.com/hoanghiep.nhacsi

## Đường về Phú Châu https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4 Phú Châu là một huyện cũ của tỉnh An Giang, là một phòng tuyến ngăn chặn quân Khmer đỏ xâm lược trong năm 1977-1978. Ca khúc "Đường về Phú Châu" được sáng tác vào cuối năm 1978 sau chuyến đi thực tế về vùng biên giới An Giang. Đường về Phú Châu Đi trên đường ngỡ đi trong vườn Bến sông thuyền chen chúc nhau Tiếng thoi dệt tơ rất mau Đường về Phú Châu Qua sông Hậu đến sông Tiền Ruộng dâu xen trong rẫy mía Đồng xanh mênh mông ngô lúa ... - Sáng tác: Hoàng Hiệp - Ca sỹ: Trần Thụ http://www.facebook.com/hoanghiep.nhacsi
edited Jan 12 '19 lúc 11:53 am

anh cả Pônpốt - Pol Pot (/pɒl pɒt/; Khmer: ប៉ុល ពត; Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia;<br />Thủ tướng Chính phủ Campuchia Dân chủ,<br />kẻ chủ mưu tàn sát dân tộc Campuchia và trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh<br />biên giới Tây - Nam, giết hại đồng bào Việt Nam tại biên giới.
Pônpốt - Pol Pot (/pɒl pɒt/; Khmer: ប៉ុល ពត; 19/05/1925 – 15/04/1998)

 • Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia;
 • Thủ tướng Chính phủ Campuchia Dân chủ
 • Kẻ chủ mưu tàn sát dân tộc Campuchia và trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam, giết hại đồng bào Việt Nam tại biên giới.
 • Biệt danh anh Cả Khmer Đỏ
 • Người Khmer gốc Hoa

 anh Hai Nuon Chea Khmer: នួន ជា Lau Ben Kon 劉平坤 Lưu Bình Khôn
Nuon Chea (Khmer: នួន ជា; 07/07/1926).

 • Phó tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia;
 • Biệt danh anh Hai Khmer Đỏ
 • Người Khmer gốc Hoa, tên tiếng Hoa là Lau Ben Kon 劉平坤 Lưu Bình Khôn

anh ba Ieng Sary Khmer: អៀង សារី - Phó Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao chế độ Khmer đỏ<br /> Thạch Rẹm, Kim Trang. Con ông Thạch Trân (Kim Riem - người Khmer Nam Bộ) và bà Trần Thị Lợi (người Việt lai Hoa)
Ieng Sary (Khmer: អៀង សារី; 24/10/1925 – 14/03/2013)

 • Phó Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao chế độ Khmer đỏ
 • Biệt danh anh Ba Khmer Đỏ
 • Tên khác là Thạch Rẹm, Kim Trang. Con ông Thạch Trân (Kim Riem - người Khmer Nam Bộ) và bà Trần Thị Lợi (người Việt lai Hoa), sinh ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Ta Mok 塔莫 Khmer: តាម៉ុក; tên lúc nhỏ Chhit Choeun- Tổng Tư lệnh mặt trận Đông - Nam quân đội Khmer đỏ.
Ta Mok 塔莫 (Khmer: តាម៉ុក; tên lúc nhỏ Chhit Choeun 切春 Thiết Xuân, 1926 – 21/07/2006)

 • Tổng Tư lệnh mặt trận Đông - Nam quân đội Khmer đỏ.
 • Tổng tư lệnh quân đội
 • Biệt danh anh Tư, Đồ Tể
 • Người Khmer gốc Hoa. Tên tiếng Hoa là Ta Mok 塔莫 Tháp Mạc, có thể là cách gọi của 莫爺 Mạc Gia, ông Mạc, (thằng) cha họ Mạc.

Khieu Samphan(tiếng Khmer: ខៀវ សំផន
Khieu Samphan (tiếng Khmer: ខៀវ សំផន; sinh năm 1931)

 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Campuchia Dân chủ
 • Biệt danh anh Năm
 • Người Khmer gốc Hoa. Tên tiếng Hoa là 乔森潘 Kiều Sâm Phan.

Duch hoặc 康克由 Khang Khắc Do Khang Khek Ieu, Kaing Guek Eav 江玉耀 Giang Ngọc Diệu (កាំង ហ្គេកអ៊ាវ), còn gọi là Đồng chí D[e]uch (មិត្តឌុច); hay Hang Pin Chỉ huy nhà tù Tuol Sleng giết hại 16.000 tù nhân Campuchia
Duch (sinh 17 tháng 11 năm 1942)

 • Chỉ huy nhà tù Tuol Sleng giết hại 16.000 tù nhân Campuchia
 • Người Khmer gốc Hoa, tên tiếng Hoa là Khang Khek Ieu, Kaing Guek Eav 康克由 Khang Khắc Do hoặc 江玉耀 Giang Ngọc Diệu (កាំង ហ្គេកអ៊ាវ), còn gọi là Đồng chí D[e]uch (មិត្តឌុច); hay Hang Pin

Nhà mồ Ba Chúc, thuộc xã Ba Chúc, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang
Nhà mồ Ba Chúc, thuộc xã Ba Chúc, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang

Thiết giáp chở quân M-113 - thiết vận xa M-113
Thiết giáp chở quân M-113 - thiết vận xa M-113

Xe tăng lội nước Type-63, do Trung quốc chế tạo, tuy nhiên Việt Nam thường gọi chung loại này là PT-85.
Xe tăng lội nước Type-63, do Trung quốc chế tạo, tuy nhiên Việt Nam thường gọi chung loại này là PT-85.

A-37 Dragonfly là máy bay cường kích phản lực hạng nhẹ 2 động cơ với tổ bay hai người
A-37 Dragonfly là máy bay cường kích phản lực hạng nhẹ 2 động cơ với tổ bay hai người.

trực thăng quân sự đa năng Bell UH-1 Iroquois UH-1 Huey UH-1A
Trực thăng quân sự đa năng Bell UH-1 Iroquois UH-1 Huey UH-1A

61-K (tiếng Nga: 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К)) là một loại pháo phòng không có cỡ nòng 37 mm do Liên Xô sản xuất từ năm 1939
61-K (tiếng Nga: 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К)) là một loại pháo phòng không có cỡ nòng 37 mm do Liên Xô sản xuất từ năm 1939

![anh cả P&ocirc;npốt - Pol Pot (/pɒl pɒt/; Khmer: ប៉ុល ពត; Tổng B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Campuchia D&acirc;n chủ, kẻ chủ mưu t&agrave;n s&aacute;t d&acirc;n tộc Campuchia v&agrave; trực tiếp g&acirc;y ra cuộc chiến tranh bi&ecirc;n giới T&acirc;y - Nam, giết hại đồng b&agrave;o Việt Nam tại bi&ecirc;n giới. ](http://i.imgur.com/YEJ0aff.jpg) P&ocirc;npốt - Pol Pot (/pɒl pɒt/; Khmer: ប៉ុល ពត; 19/05/1925 &ndash; 15/04/1998) - Tổng B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia; - Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Campuchia D&acirc;n chủ - Kẻ chủ mưu t&agrave;n s&aacute;t d&acirc;n tộc Campuchia v&agrave; trực tiếp g&acirc;y ra cuộc chiến tranh bi&ecirc;n giới T&acirc;y - Nam, giết hại đồng b&agrave;o Việt Nam tại bi&ecirc;n giới. - Biệt danh anh Cả Khmer Đỏ - Người Khmer gốc Hoa ![ anh Hai Nuon Chea Khmer: នួន ជា Lau Ben Kon 劉平坤 Lưu B&igrave;nh Kh&ocirc;n](http://i.imgur.com/MbHYr2c.jpg) Nuon Chea (Khmer: នួន ជា; 07/07/1926). - Ph&oacute; tổng b&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia; - Biệt danh anh Hai Khmer Đỏ - Người Khmer gốc Hoa, t&ecirc;n tiếng Hoa l&agrave; Lau Ben Kon 劉平坤 Lưu B&igrave;nh Kh&ocirc;n ![anh ba Ieng Sary Khmer: អៀង សារី - Ph&oacute; Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao chế độ Khmer đỏ Thạch Rẹm, Kim Trang. Con &ocirc;ng Thạch Tr&acirc;n (Kim Riem - người Khmer Nam Bộ) v&agrave; b&agrave; Trần Thị Lợi (người Việt lai Hoa)](http://i.imgur.com/oscYe2k.gif) Ieng Sary (Khmer: អៀង សារី; 24/10/1925 &ndash; 14/03/2013) - Ph&oacute; Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao chế độ Khmer đỏ - Biệt danh anh Ba Khmer Đỏ - T&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; Thạch Rẹm, Kim Trang. Con &ocirc;ng Thạch Tr&acirc;n (Kim Riem - người Khmer Nam Bộ) v&agrave; b&agrave; Trần Thị Lợi (người Việt lai Hoa), sinh ở x&atilde; Lương H&ograve;a, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tr&agrave; Vinh. ![Ta Mok 塔莫 Khmer: តាម៉ុក; t&ecirc;n l&uacute;c nhỏ Chhit Choeun- Tổng Tư lệnh mặt trận Đ&ocirc;ng - Nam qu&acirc;n đội Khmer đỏ.](http://i.imgur.com/ySGWv9E.jpg) Ta Mok 塔莫 (Khmer: តាម៉ុក; t&ecirc;n l&uacute;c nhỏ Chhit Choeun 切春 Thiết Xu&acirc;n, 1926 &ndash; 21/07/2006) - Tổng Tư lệnh mặt trận Đ&ocirc;ng - Nam qu&acirc;n đội Khmer đỏ. - Tổng tư lệnh qu&acirc;n đội - Biệt danh anh Tư, Đồ Tể - Người Khmer gốc Hoa. T&ecirc;n tiếng Hoa l&agrave; Ta Mok 塔莫 Th&aacute;p Mạc, c&oacute; thể l&agrave; c&aacute;ch gọi của 莫爺 Mạc Gia, &ocirc;ng Mạc, (thằng) cha họ Mạc. ![Khieu Samphan(tiếng Khmer: ខៀវ សំផន](http://i.imgur.com/wyZbzIA.jpg) Khieu Samphan (tiếng Khmer: ខៀវ សំផន; sinh năm 1931) - Chủ tịch Hội đồng Nh&agrave; nước Campuchia D&acirc;n chủ - Biệt danh anh Năm - Người Khmer gốc Hoa. T&ecirc;n tiếng Hoa l&agrave; 乔森潘 Kiều S&acirc;m Phan. ![Duch hoặc 康克由 Khang Khắc Do Khang Khek Ieu, Kaing Guek Eav 江玉耀 Giang Ngọc Diệu (កាំង ហ្គេកអ៊ាវ), c&ograve;n gọi l&agrave; Đồng ch&iacute; D[e]uch (មិត្តឌុច); hay Hang Pin Chỉ huy nh&agrave; t&ugrave; Tuol Sleng giết hại 16.000 t&ugrave; nh&acirc;n Campuchia](http://i.imgur.com/HDox70x.jpg) Duch (sinh 17 th&aacute;ng 11 năm 1942) - Chỉ huy nh&agrave; t&ugrave; Tuol Sleng giết hại 16.000 t&ugrave; nh&acirc;n Campuchia - Người Khmer gốc Hoa, t&ecirc;n tiếng Hoa l&agrave; Khang Khek Ieu, Kaing Guek Eav 康克由 Khang Khắc Do hoặc 江玉耀 Giang Ngọc Diệu (កាំង ហ្គេកអ៊ាវ), c&ograve;n gọi l&agrave; Đồng ch&iacute; D[e]uch (មិត្តឌុច); hay Hang Pin ![Nh&agrave; mồ Ba Ch&uacute;c, thuộc x&atilde; Ba Ch&uacute;c, huyện Bảy N&uacute;i, tỉnh An Giang](http://i.imgur.com/jzPTj9m.jpg) Nh&agrave; mồ Ba Ch&uacute;c, thuộc x&atilde; Ba Ch&uacute;c, huyện Bảy N&uacute;i, tỉnh An Giang ![Thiết gi&aacute;p chở qu&acirc;n M-113 - thiết vận xa M-113](http://i.imgur.com/1imzH1N.jpg) Thiết gi&aacute;p chở qu&acirc;n M-113 - thiết vận xa M-113 ![Xe tăng lội nước Type-63, do Trung quốc chế tạo, tuy nhi&ecirc;n Việt Nam thường gọi chung loại n&agrave;y l&agrave; PT-85.](http://i.imgur.com/u6NhQBD.jpg) Xe tăng lội nước Type-63, do Trung quốc chế tạo, tuy nhi&ecirc;n Việt Nam thường gọi chung loại n&agrave;y l&agrave; PT-85. ![A-37 Dragonfly l&agrave; m&aacute;y bay cường k&iacute;ch phản lực hạng nhẹ 2 động cơ với tổ bay hai người ](http://i.imgur.com/d2HsmD5.jpg) A-37 Dragonfly l&agrave; m&aacute;y bay cường k&iacute;ch phản lực hạng nhẹ 2 động cơ với tổ bay hai người. ![trực thăng qu&acirc;n sự đa năng Bell UH-1 Iroquois UH-1 Huey UH-1A](http://i.imgur.com/N2UJM4Y.jpg) Trực thăng qu&acirc;n sự đa năng Bell UH-1 Iroquois UH-1 Huey UH-1A ![61-K (tiếng Nga: 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К)) l&agrave; một loại ph&aacute;o ph&ograve;ng kh&ocirc;ng c&oacute; cỡ n&ograve;ng 37 mm do Li&ecirc;n X&ocirc; sản xuất từ năm 1939](http://i.imgur.com/v1D9u7O.jpg) 61-K (tiếng Nga: 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К)) l&agrave; một loại ph&aacute;o ph&ograve;ng kh&ocirc;ng c&oacute; cỡ n&ograve;ng 37 mm do Li&ecirc;n X&ocirc; sản xuất từ năm 1939
edited May 6 '16 lúc 11:30 am

Sư đoàn 341 - Đoàn bộ binh SÔNG LAM- Biên giới Tây Nam

Nguồn:

tranphu341

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=21752.305

Bản đồ xã Khánh An , Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang
Bản đồ huyện An Phú hiện nay

Bản đồ xã Khánh An , Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang
Bản đồ xã Khánh An , Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang

Phần trích dẫn dưới đây có chỉnh sửa

Sau một ngày dừng chân ở Châu Đốc , tiểu đoàn 2 +3 của E273 (trung đoàn) đã kết hợp với F330 - QK9 đánh tan bọn Pốt giải phóng núi Phú Cường .

Sư đoàn 341 được lệnh tiếp tục đánh địch giải phóng 2 xã Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Nơi đây địa hình rất phức tạp , là cù lao được bao bọc bởi sông Hậu, sông Châu Đốc nên toàn sình lầy , kênh rạch chằng chịt . Rất thuận tiện cho phòng ngự và ngược lại tấn công thì lại rất khó . Bọn Pốt đã xua quân bất ngờ chiếm giữ nơi này gần 2 năm . QK9 nhiều lần tấn công mà chưa giải phóng được .

Bọn Pốt chiếm giữ 2 xã này , ngoài các đơn vị địa phương của chúng , còn chủ yếu là Sư đoàn 2 . Sư đoàn được tôn là “anh cả đỏ” của quân đội Pốt . Chúng chiếm giữ đã lâu , nên xây dựng phòng thủ hệ thống theo tuyến án ngữ liên hoàn , ngay từ ngã ba sông Châu Đốc . Có những chỗ lợi thế chúng chốt giữ , hầm hào kiên cố , kèm thêm cả các bãi mìn . Hòng chống sự tiến công của ta . Với ý đồ lấn chiếm lâu dài . Ngoài ra chúng được sự chi viện của pháo binh bên trong đất liền cũng rất mạnh .

Bộ chỉ huy (BCH) sư đoàn chấp nhận phương án tác chiến của ban tác chiến F , do đ/c Lê Hải Anh thiếu tá trưởng ban cùng anh em soạn thảo . Là : vẫn dùng theo lối đánh sở trường : luồn sâu vào bên sườn phía sau hướng phòng ngự chính của chúng , tạo thế bao vây chia cắt tiêu diệt địch .

Trung đoàn 273 , Trung đoàn 266 được phân công trên hướng chủ yếu . Dùng d1 + d2 + d3 + d8 (tiểu đoàn) là lực lượng luồn sâu từ Tây ấp Đồng Cô Ki, đi ngược lên hướng Bắc . Đi sâu vào phía sau địch ở phía Tây Sông Châu Đốc . Kết hợp với tiêu diệt địch từ đồn biên phòng Bắc Đai , đến đồn biên phòng Vạt Lài và khu vực Tây của 2 xã Khánh An - Khánh Bình .

Đêm ngày 3/2/78 ( tức 29 tháng chạp Mậu Ngọ) khi mà cả nước đang chuẩn bị đón tết Mậu Ngọ , thì các chiến sỹ Trung đoàn 1 - 3 của Sư đoàn 341 , Trung đoàn 2 của F330 , Trung đoàn 2 của tỉnh đội An Giang , cùng các lực lượng Hải quân , Tăng thiết giáp (TTG) di chuyển đến các vị trí tập kết . Trung đoàn 273 + 266 ém quân , đợi Lữ đoàn công binh QK bí mật bắc cầu phao vượt sông . Khoảng 1h đêm ngày 4/2 cầu phao bắc xong . Các Tiểu đoàn được lệnh luồn sâu theo kế hoạch . Phải đi vòng xa , nhưng đến 5h sáng các đơn vị đã vào chiếm lĩnh các M được phân công .

Trời cuối năm trời se lạnh . Sương xuống dầy , tầm quan sát ko được xa . Nên bọn Pot ko phát hiện được ta . Càng bất ngờ hơn khi chúng nghĩ : chuẩn bị mai là ngày tết cổ truyền Việt Nam , nên ta không động binh . Bọn địch ở đậy mới bị ta luồn sâu đánh tập hậu 1 trận Phú Cường , nên còn rất “ ngây thơ “ chưa bị ngấm đòn . Hơn nữa với địa hình chốt giữ rất hiểm hóc và lại đã chiếm giữ rất lâu rồi . Nên bọn này rất chủ quan . Chúng không biết rằng , lưỡi gươm của thần công lý , lưỡi gươm của sức mạnh , của ý chí QĐVNAH , của dân tộc Việt Nam anh hùng , đã cận kệ bên cổ chúng. Đang đợi giờ hành quyết.

Đúng 6h15’ ngày 4/2 , sương tan dần . Các mục tiêu đã hiện rõ ùng - ùng - ùng , những tiếng nổ đầu nòng của pháo binh ta bắn vào các M . Oành - oành – oành , tiếng nổ inh tai gần đội hình ém quân . Rồi như ngưng lại để quan sát chỉnh tầm , rồi các loại pháo , cối thi nhau nhả đạn . Dàn nhạc , bản hợp xướng của pháo , cối các loại , của lòng căm thù , sức mạnh của cuộc chiến tranh chính nghĩa , đồng loạt dập vào các vị trí chốt giữ của Pốt . Pháo 130 ly bắn tầm xa , chế áp các trận địa pháo bên trong của chúng . Không thể phân biệt nổi tiến nổ của từng loại pháo . Âm thanh rền vang như sấm . Rồi máy bay của ta xuất hiện , ném bom vào các mục tiêu , trận địa pháo , khu vực chỉ huy của Pốt . Rồi máy bay trực thăng quần đảo bắn Pốt két và 20L liên tục vào các chốt địch , ở hướng F330 đảm nhiệm . Hoả lực thật mạnh .

Đúng là trong chiến tranh chống Mỹ và giai đoạn đầu của cuộc chiến với Pốt này , chưa lần nào quân đội ta xuất quân đủ các quân binh chủng như đợt này .

Dưới sông Châu Đốc , 4 tầu “ Há mồm ” của Hải quân đang tiến về vị trí đổ bộ . Trận địa địch chìm trong khói lửa . Các đ/c chỉ huy của d3 như Nguễn Song Thao d tr , Tô quang Phụng Ctr , Nguyễn văn Ngọc Btr , Hoàng Quốc Lập Btr và nhiều đ/c nữa , thật sự mưu trí , thật dũng cảm . Khi xung phong đều lao lên trước thật dũng mãnh . Khi ngớt đợt tập kích hoả lực bằng máy bay và pháo binh . Cán bộ chiến sỹ d3 tràn lên đánh chiếm địch ở khu vực đồn Bắc Đai . Địch lợi dụng hầm hào kiên cố , phòng thủ quyết liệt . Nhưng chỉ sau 35 phút chiến đấu , d3 đã đánh chiếm và tiêu diệt hết bọn địch ở đây . Làm bàn đạp mở thông ngã ba sông Châu Đốc (có lẽ là ngã 3 sông Bắc Đai gồm các sông Bình Di - Châu Đốc -Angkor Borei (Lò Gò) chứ k phải ngã 3 sông Châu Đốc - vohungtuan). Tạo chỗ đứng đầu cầu , bến đổ bộ cho các tầu há mồm , nhả 12 xe bọc thép M113 và các tiểu đoàn bộ binh F-9 , E266 tiến công khu vực Chrey Thom .

Cùng lúc d3 đánh chiếm đồn địch ở đồn biên phòng Bắc Đai , d2 dũng mãnh tấn công tiêu diệt địch ở đồn biên phòng Vạt Lài . Tiều đoàn 1 phát triển tiến công phía Tây đồn Bắc Đai . Địch co cụm chống trả . Pháo binh của Pốt cũng đã gượng dậy bắn hỗ trợ cho bọn sống sót . Chúng bắn theo toạ độ tính sẵn , mật độ thật dầy đặc , làm cho bộ đội ta thương vong nhiều , nhất là ở khu vực cầu phao vượt sông . Đạn pháo nổ dưới sông làm cá chết nổi trắng mặt nước . Trong những loạt pháo bắn trả đó , một loạt pháo làm hy sinh đ/c Trần Quy Nhơn , tham mưu phó trung đoàn và đ/c Thắng trợ lý tác chiến của trung đoàn 273 cùng một số a e khác .

Pháo binh ta tiếp tục bắn chế áp vào sâu . Nhưng chắc bọn này có “ Mắt pháo ” đài quan sát , nên chúng bắn vào quân ta cũng rất trúng đích . Ta tập trung phản pháo , mà chưa bịt miệng được toàn bộ pháo của chúng . Máy bay trực thăng Bell UH-1 cũng vẫn liên tục quần đảo hỗ trợ bộ binh tiêu diệt Pốt .

Đến khoảng 9h30 , hầu như các mục tiêu của F341 tấn công đã hoàn thành . Thì ở hướng quan trọng của trung đoàn 2 - F330 , Trung đoàn 2 tỉnh An Giang gặp khó khăn . Vẫn chưa mở được cửa mở , tấn công địch ở cù lao Khánh An- Khánh Bình .

Nếu cứ để kéo dài thì toàn cục sẽ bất lợi cho ta . BCH liên quân quyết định điều lực lượng của F341 gồm D2 – E273 và 1 d của E266 chi viện cùng F330 tiến công địch ở đây.

Lúc này , cầu phao tạm của F330 cũng đã bắc xong . Các chiến sỹ d2 ào ào vượt sông . Trung đoàn 266 cũng được cơ động bằng “ tầu há mồm ” của Hải quân đổ bộ vào tiến công cù lao Khánh An- Khánh Bình khu vực ngã ba ấp Ba Đình . Khu này là sở chỉ huy và kho hậu cần , quân y của trung đoàn 11 của Pốt .

D2 đánh tràn lên , cùng với anh em F330 đánh tràn xuống Bắc làng Xanh . Đánh thẳng vào sau đội hình địch , đang cố thủ của chúng ở An Thạnh (có lẽ thuộc ấp An Khánh và Thạnh Phú xã Khánh An ngày nay - vohungtuan) . Bọn Pốt không còn đường lùi chống trả thật quyết liệt . Nhưng chúng đã vỡ trận . Một số tổ chức vượt sông tháo chạy bằng thuyền . Nhưng bị pháo cối và trực thăng tiêu diệt .

Tiểu đoàn 1 , sau khi đánh chiếm xong phía Tây đồn Bắc Đai . Được lệnh vượt sình lầy khu búng Bình Thiên tiến công vào phía Nam làng Xanh (có lẽ là ấp Sa Tô xã Khánh Binh - vohungtuan).

Chiến sự nhỏ lẻ tiếp diễn đến 17h chiều ngày 4/2/78 . Quân ta làm chủ hoàn toàn cù lao Khánh An.- Khánh Bình . Sau 2 năm , khu vực 2 xã này đã được giải phóng . Sạch bóng quân xâm lược tàn ác . Đúng chiều ngày 30 tết nguyên đán Mậu Ngọ . Các đ/v được lệnh tạm chốt giữ tại các vị trí , địa bàn vừa giải phóng .

Chiến thắng này , mang ý nghĩa thật lớn . Đã khẳng định truyền thống và sức mạnh ,ý chí mưu lược . Sự hợp đồng quân binh chủng của quân đội ta . Sự kết hợp hòa quyện chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương thật tuyệt vời , thật hoàn hảo . Đó là sức mạnh của toàn dân trong chiến tranh vệ quốc .

Đảng bộ , chính quyền , nhân dân Châu Đốc , An Giang đã giành nhiều tình cảm cho cán bộ , chiến sỹ Sư đoàn 341 . Nhất là khu vực Châu Đốc , các xã Khánh An- Khánh Bình vô cùng biết ơn các đơn vị đã chiến đấu , đánh đuổi tiêu diệt bọn Pốt độc ác .

Trong các bài giảng của các trường sỹ quan , sơ cấp , cao cấp hay tập huấn vv..của các trường đạo tao Sỹ quan , Hạ Sỹ quan , đều lấy trận đánh Phú Cường , Khánh An- Khánh Bình , làm bài học giảng dạy cho các bộ môn quân sự quốc phòng . Qua trận chiến này , uy danh của sư đoàn 341 ngày càng được tôn vinh , càng được sự yêu mến của nhân dân các tỉnh dọc miền Biên giới Tây Nam . Thật đáng tự hào !

Vừa nhận n/v tạm thời chốt giữ đón xuân ăn tết tại địa bàn vừa giải phóng . Thì BCH Sư đoàn lại được thông báo , quân Pot đang tập trung rất đông , chuẩn bị đánh chiếm Thị trấn Hồng Ngự , Tỉnh Đồng Tháp . Toàn đội hình Sư đoàn lại chuẩn bị cơ động về Đồng Tháp .

Bài viết dựa theo lời kể của Trung tướng Lê Hải Anh , nguyên thiếu tá trưởng ban tác chiến F341 , Đ/c Hoàng Quốc Lập , nguyên trung đội trưởng c9 , d3 , E 273 . Hồ sơ lưu trữ của trung đoàn 273 , và lời kể của một số anh em ccb F341 , đã trực tiếp tham gia trận chiến này .

## Sư đo&agrave;n 341 - Đo&agrave;n bộ binh S&Ocirc;NG LAM- Bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Nguồn: ### tranphu341 http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=21752.305 [Bản đồ x&atilde; Kh&aacute;nh An , Kh&aacute;nh B&igrave;nh huyện An Ph&uacute; tỉnh An Giang](http://i.imgur.com/zt7vaXA.jpg) Bản đồ huyện An Ph&uacute; hiện nay [Bản đồ x&atilde; Kh&aacute;nh An , Kh&aacute;nh B&igrave;nh huyện An Ph&uacute; tỉnh An Giang](http://i.imgur.com/DVrLKvP.png) Bản đồ x&atilde; Kh&aacute;nh An , Kh&aacute;nh B&igrave;nh huyện An Ph&uacute; tỉnh An Giang _**Phần tr&iacute;ch dẫn dưới đ&acirc;y c&oacute; chỉnh sửa**_ Sau một ng&agrave;y dừng ch&acirc;n ở Ch&acirc;u Đốc , tiểu đo&agrave;n 2 +3 của E273 (trung đo&agrave;n) đ&atilde; kết hợp với F330 - QK9 đ&aacute;nh tan bọn Pốt giải ph&oacute;ng n&uacute;i Ph&uacute; Cường . Sư đo&agrave;n 341 được lệnh tiếp tục đ&aacute;nh địch giải ph&oacute;ng 2 x&atilde; Kh&aacute;nh An, Kh&aacute;nh B&igrave;nh thuộc huyện Ph&uacute; Ch&acirc;u, tỉnh An Giang. Nơi đ&acirc;y địa h&igrave;nh rất phức tạp , l&agrave; c&ugrave; lao được bao bọc bởi s&ocirc;ng Hậu, s&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc n&ecirc;n to&agrave;n s&igrave;nh lầy , k&ecirc;nh rạch chằng chịt . Rất thuận tiện cho ph&ograve;ng ngự v&agrave; ngược lại tấn c&ocirc;ng th&igrave; lại rất kh&oacute; . Bọn Pốt đ&atilde; xua qu&acirc;n bất ngờ chiếm giữ nơi n&agrave;y gần 2 năm . QK9 nhiều lần tấn c&ocirc;ng m&agrave; chưa giải ph&oacute;ng được . Bọn Pốt chiếm giữ 2 x&atilde; n&agrave;y , ngo&agrave;i c&aacute;c đơn vị địa phương của ch&uacute;ng , c&ograve;n chủ yếu l&agrave; Sư đo&agrave;n 2 . Sư đo&agrave;n được t&ocirc;n l&agrave; &ldquo;anh cả đỏ&rdquo; của qu&acirc;n đội Pốt . Ch&uacute;ng chiếm giữ đ&atilde; l&acirc;u , n&ecirc;n x&acirc;y dựng ph&ograve;ng thủ hệ thống theo tuyến &aacute;n ngữ li&ecirc;n ho&agrave;n , ngay từ ng&atilde; ba s&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc . C&oacute; những chỗ lợi thế ch&uacute;ng chốt giữ , hầm h&agrave;o ki&ecirc;n cố , k&egrave;m th&ecirc;m cả c&aacute;c b&atilde;i m&igrave;n . H&ograve;ng chống sự tiến c&ocirc;ng của ta . Với &yacute; đồ lấn chiếm l&acirc;u d&agrave;i . Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng được sự chi viện của ph&aacute;o binh b&ecirc;n trong đất liền cũng rất mạnh . Bộ chỉ huy (BCH) sư đo&agrave;n chấp nhận phương &aacute;n t&aacute;c chiến của ban t&aacute;c chiến F , do đ/c L&ecirc; Hải Anh thiếu t&aacute; trưởng ban c&ugrave;ng anh em soạn thảo . L&agrave; : vẫn d&ugrave;ng theo lối đ&aacute;nh sở trường : luồn s&acirc;u v&agrave;o b&ecirc;n sườn ph&iacute;a sau hướng ph&ograve;ng ngự ch&iacute;nh của ch&uacute;ng , tạo thế bao v&acirc;y chia cắt ti&ecirc;u diệt địch . Trung đo&agrave;n 273 , Trung đo&agrave;n 266 được ph&acirc;n c&ocirc;ng tr&ecirc;n hướng chủ yếu . D&ugrave;ng d1 + d2 + d3 + d8 (tiểu đo&agrave;n) l&agrave; lực lượng luồn s&acirc;u từ T&acirc;y ấp Đồng C&ocirc; Ki, đi ngược l&ecirc;n hướng Bắc . Đi s&acirc;u v&agrave;o ph&iacute;a sau địch ở ph&iacute;a T&acirc;y S&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc . Kết hợp với ti&ecirc;u diệt địch từ đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Bắc Đai , đến đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Vạt L&agrave;i v&agrave; khu vực T&acirc;y của 2 x&atilde; Kh&aacute;nh An - Kh&aacute;nh B&igrave;nh . Đ&ecirc;m ng&agrave;y 3/2/78 ( tức 29 th&aacute;ng chạp Mậu Ngọ) khi m&agrave; cả nước đang chuẩn bị đ&oacute;n tết Mậu Ngọ , th&igrave; c&aacute;c chiến sỹ Trung đo&agrave;n 1 - 3 của Sư đo&agrave;n 341 , Trung đo&agrave;n 2 của F330 , Trung đo&agrave;n 2 của tỉnh đội An Giang , c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng Hải qu&acirc;n , Tăng thiết gi&aacute;p (TTG) di chuyển đến c&aacute;c vị tr&iacute; tập kết . Trung đo&agrave;n 273 + 266 &eacute;m qu&acirc;n , đợi Lữ đo&agrave;n c&ocirc;ng binh QK b&iacute; mật bắc cầu phao vượt s&ocirc;ng . Khoảng 1h đ&ecirc;m ng&agrave;y 4/2 cầu phao bắc xong . C&aacute;c Tiểu đo&agrave;n được lệnh luồn s&acirc;u theo kế hoạch . Phải đi v&ograve;ng xa , nhưng đến 5h s&aacute;ng c&aacute;c đơn vị đ&atilde; v&agrave;o chiếm lĩnh c&aacute;c M được ph&acirc;n c&ocirc;ng . Trời cuối năm trời se lạnh . Sương xuống dầy , tầm quan s&aacute;t ko được xa . N&ecirc;n bọn Pot ko ph&aacute;t hiện được ta . C&agrave;ng bất ngờ hơn khi ch&uacute;ng nghĩ : chuẩn bị mai l&agrave; ng&agrave;y tết cổ truyền Việt Nam , n&ecirc;n ta kh&ocirc;ng động binh . Bọn địch ở đậy mới bị ta luồn s&acirc;u đ&aacute;nh tập hậu 1 trận Ph&uacute; Cường , n&ecirc;n c&ograve;n rất &ldquo; ng&acirc;y thơ &ldquo; chưa bị ngấm đ&ograve;n . Hơn nữa với địa h&igrave;nh chốt giữ rất hiểm h&oacute;c v&agrave; lại đ&atilde; chiếm giữ rất l&acirc;u rồi . N&ecirc;n bọn n&agrave;y rất chủ quan . Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng biết rằng , lưỡi gươm của thần c&ocirc;ng l&yacute; , lưỡi gươm của sức mạnh , của &yacute; ch&iacute; QĐVNAH , của d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng , đ&atilde; cận kệ b&ecirc;n cổ ch&uacute;ng. Đang đợi giờ h&agrave;nh quyết. Đ&uacute;ng 6h15&rsquo; ng&agrave;y 4/2 , sương tan dần . C&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; hiện r&otilde; &ugrave;ng - &ugrave;ng - &ugrave;ng , những tiếng nổ đầu n&ograve;ng của ph&aacute;o binh ta bắn v&agrave;o c&aacute;c M . O&agrave;nh - o&agrave;nh &ndash; o&agrave;nh , tiếng nổ inh tai gần đội h&igrave;nh &eacute;m qu&acirc;n . Rồi như ngưng lại để quan s&aacute;t chỉnh tầm , rồi c&aacute;c loại ph&aacute;o , cối thi nhau nhả đạn . D&agrave;n nhạc , bản hợp xướng của ph&aacute;o , cối c&aacute;c loại , của l&ograve;ng căm th&ugrave; , sức mạnh của cuộc chiến tranh ch&iacute;nh nghĩa , đồng loạt dập v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute; chốt giữ của Pốt . Ph&aacute;o 130 ly bắn tầm xa , chế &aacute;p c&aacute;c trận địa ph&aacute;o b&ecirc;n trong của ch&uacute;ng . Kh&ocirc;ng thể ph&acirc;n biệt nổi tiến nổ của từng loại ph&aacute;o . &Acirc;m thanh rền vang như sấm . Rồi m&aacute;y bay của ta xuất hiện , n&eacute;m bom v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u , trận địa ph&aacute;o , khu vực chỉ huy của Pốt . Rồi m&aacute;y bay trực thăng quần đảo bắn Pốt k&eacute;t v&agrave; 20L li&ecirc;n tục v&agrave;o c&aacute;c chốt địch , ở hướng F330 đảm nhiệm . Hoả lực thật mạnh . Đ&uacute;ng l&agrave; trong chiến tranh chống Mỹ v&agrave; giai đoạn đầu của cuộc chiến với Pốt n&agrave;y , chưa lần n&agrave;o qu&acirc;n đội ta xuất qu&acirc;n đủ c&aacute;c qu&acirc;n binh chủng như đợt n&agrave;y . Dưới s&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc , 4 tầu &ldquo; H&aacute; mồm &rdquo; của Hải qu&acirc;n đang tiến về vị tr&iacute; đổ bộ . Trận địa địch ch&igrave;m trong kh&oacute;i lửa . C&aacute;c đ/c chỉ huy của d3 như Nguễn Song Thao d tr , T&ocirc; quang Phụng Ctr , Nguyễn văn Ngọc Btr , Ho&agrave;ng Quốc Lập Btr v&agrave; nhiều đ/c nữa , thật sự mưu tr&iacute; , thật dũng cảm . Khi xung phong đều lao l&ecirc;n trước thật dũng m&atilde;nh . Khi ngớt đợt tập k&iacute;ch hoả lực bằng m&aacute;y bay v&agrave; ph&aacute;o binh . C&aacute;n bộ chiến sỹ d3 tr&agrave;n l&ecirc;n đ&aacute;nh chiếm địch ở khu vực đồn Bắc Đai . Địch lợi dụng hầm h&agrave;o ki&ecirc;n cố , ph&ograve;ng thủ quyết liệt . Nhưng chỉ sau 35 ph&uacute;t chiến đấu , d3 đ&atilde; đ&aacute;nh chiếm v&agrave; ti&ecirc;u diệt hết bọn địch ở đ&acirc;y . L&agrave;m b&agrave;n đạp mở th&ocirc;ng ng&atilde; ba s&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc (c&oacute; lẽ l&agrave; ng&atilde; 3 s&ocirc;ng Bắc Đai gồm c&aacute;c s&ocirc;ng B&igrave;nh Di - Ch&acirc;u Đốc -Angkor Borei (L&ograve; G&ograve;) chứ k phải ng&atilde; 3 s&ocirc;ng Ch&acirc;u Đốc - vohungtuan). Tạo chỗ đứng đầu cầu , bến đổ bộ cho c&aacute;c tầu h&aacute; mồm , nhả 12 xe bọc th&eacute;p M113 v&agrave; c&aacute;c tiểu đo&agrave;n bộ binh F-9 , E266 tiến c&ocirc;ng khu vực Chrey Thom . C&ugrave;ng l&uacute;c d3 đ&aacute;nh chiếm đồn địch ở đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Bắc Đai , d2 dũng m&atilde;nh tấn c&ocirc;ng ti&ecirc;u diệt địch ở đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Vạt L&agrave;i . Tiều đo&agrave;n 1 ph&aacute;t triển tiến c&ocirc;ng ph&iacute;a T&acirc;y đồn Bắc Đai . Địch co cụm chống trả . Ph&aacute;o binh của Pốt cũng đ&atilde; gượng dậy bắn hỗ trợ cho bọn sống s&oacute;t . Ch&uacute;ng bắn theo toạ độ t&iacute;nh sẵn , mật độ thật dầy đặc , l&agrave;m cho bộ đội ta thương vong nhiều , nhất l&agrave; ở khu vực cầu phao vượt s&ocirc;ng . Đạn ph&aacute;o nổ dưới s&ocirc;ng l&agrave;m c&aacute; chết nổi trắng mặt nước . Trong những loạt ph&aacute;o bắn trả đ&oacute; , một loạt ph&aacute;o l&agrave;m hy sinh đ/c Trần Quy Nhơn , tham mưu ph&oacute; trung đo&agrave;n v&agrave; đ/c Thắng trợ l&yacute; t&aacute;c chiến của trung đo&agrave;n 273 c&ugrave;ng một số a e kh&aacute;c . Ph&aacute;o binh ta tiếp tục bắn chế &aacute;p v&agrave;o s&acirc;u . Nhưng chắc bọn n&agrave;y c&oacute; &ldquo; Mắt ph&aacute;o &rdquo; đ&agrave;i quan s&aacute;t , n&ecirc;n ch&uacute;ng bắn v&agrave;o qu&acirc;n ta cũng rất tr&uacute;ng đ&iacute;ch . Ta tập trung phản ph&aacute;o , m&agrave; chưa bịt miệng được to&agrave;n bộ ph&aacute;o của ch&uacute;ng . M&aacute;y bay trực thăng Bell UH-1 cũng vẫn li&ecirc;n tục quần đảo hỗ trợ bộ binh ti&ecirc;u diệt Pốt . Đến khoảng 9h30 , hầu như c&aacute;c mục ti&ecirc;u của F341 tấn c&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh . Th&igrave; ở hướng quan trọng của trung đo&agrave;n 2 - F330 , Trung đo&agrave;n 2 tỉnh An Giang gặp kh&oacute; khăn . Vẫn chưa mở được cửa mở , tấn c&ocirc;ng địch ở c&ugrave; lao Kh&aacute;nh An- Kh&aacute;nh B&igrave;nh . Nếu cứ để k&eacute;o d&agrave;i th&igrave; to&agrave;n cục sẽ bất lợi cho ta . BCH li&ecirc;n qu&acirc;n quyết định điều lực lượng của F341 gồm D2 &ndash; E273 v&agrave; 1 d của E266 chi viện c&ugrave;ng F330 tiến c&ocirc;ng địch ở đ&acirc;y. L&uacute;c n&agrave;y , cầu phao tạm của F330 cũng đ&atilde; bắc xong . C&aacute;c chiến sỹ d2 &agrave;o &agrave;o vượt s&ocirc;ng . Trung đo&agrave;n 266 cũng được cơ động bằng &ldquo; tầu h&aacute; mồm &rdquo; của Hải qu&acirc;n đổ bộ v&agrave;o tiến c&ocirc;ng c&ugrave; lao Kh&aacute;nh An- Kh&aacute;nh B&igrave;nh khu vực ng&atilde; ba ấp Ba Đ&igrave;nh . Khu n&agrave;y l&agrave; sở chỉ huy v&agrave; kho hậu cần , qu&acirc;n y của trung đo&agrave;n 11 của Pốt . D2 đ&aacute;nh tr&agrave;n l&ecirc;n , c&ugrave;ng với anh em F330 đ&aacute;nh tr&agrave;n xuống Bắc l&agrave;ng Xanh . Đ&aacute;nh thẳng v&agrave;o sau đội h&igrave;nh địch , đang cố thủ của ch&uacute;ng ở An Thạnh (c&oacute; lẽ thuộc ấp An Kh&aacute;nh v&agrave; Thạnh Ph&uacute; x&atilde; Kh&aacute;nh An ng&agrave;y nay - vohungtuan) . Bọn Pốt kh&ocirc;ng c&ograve;n đường l&ugrave;i chống trả thật quyết liệt . Nhưng ch&uacute;ng đ&atilde; vỡ trận . Một số tổ chức vượt s&ocirc;ng th&aacute;o chạy bằng thuyền . Nhưng bị ph&aacute;o cối v&agrave; trực thăng ti&ecirc;u diệt . Tiểu đo&agrave;n 1 , sau khi đ&aacute;nh chiếm xong ph&iacute;a T&acirc;y đồn Bắc Đai . Được lệnh vượt s&igrave;nh lầy khu b&uacute;ng B&igrave;nh Thi&ecirc;n tiến c&ocirc;ng v&agrave;o ph&iacute;a Nam l&agrave;ng Xanh (c&oacute; lẽ l&agrave; ấp Sa T&ocirc; x&atilde; Kh&aacute;nh Binh - vohungtuan). Chiến sự nhỏ lẻ tiếp diễn đến 17h chiều ng&agrave;y 4/2/78 . Qu&acirc;n ta l&agrave;m chủ ho&agrave;n to&agrave;n c&ugrave; lao Kh&aacute;nh An.- Kh&aacute;nh B&igrave;nh . Sau 2 năm , khu vực 2 x&atilde; n&agrave;y đ&atilde; được giải ph&oacute;ng . Sạch b&oacute;ng qu&acirc;n x&acirc;m lược t&agrave;n &aacute;c . Đ&uacute;ng chiều ng&agrave;y 30 tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Mậu Ngọ . C&aacute;c đ/v được lệnh tạm chốt giữ tại c&aacute;c vị tr&iacute; , địa b&agrave;n vừa giải ph&oacute;ng . Chiến thắng n&agrave;y , mang &yacute; nghĩa thật lớn . Đ&atilde; khẳng định truyền thống v&agrave; sức mạnh ,&yacute; ch&iacute; mưu lược . Sự hợp đồng qu&acirc;n binh chủng của qu&acirc;n đội ta . Sự kết hợp h&ograve;a quyện chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương thật tuyệt vời , thật ho&agrave;n hảo . Đ&oacute; l&agrave; sức mạnh của to&agrave;n d&acirc;n trong chiến tranh vệ quốc . Đảng bộ , ch&iacute;nh quyền , nh&acirc;n d&acirc;n Ch&acirc;u Đốc , An Giang đ&atilde; gi&agrave;nh nhiều t&igrave;nh cảm cho c&aacute;n bộ , chiến sỹ Sư đo&agrave;n 341 . Nhất l&agrave; khu vực Ch&acirc;u Đốc , c&aacute;c x&atilde; Kh&aacute;nh An- Kh&aacute;nh B&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng biết ơn c&aacute;c đơn vị đ&atilde; chiến đấu , đ&aacute;nh đuổi ti&ecirc;u diệt bọn Pốt độc &aacute;c . Trong c&aacute;c b&agrave;i giảng của c&aacute;c trường sỹ quan , sơ cấp , cao cấp hay tập huấn vv..của c&aacute;c trường đạo tao Sỹ quan , Hạ Sỹ quan , đều lấy trận đ&aacute;nh Ph&uacute; Cường , Kh&aacute;nh An- Kh&aacute;nh B&igrave;nh , l&agrave;m b&agrave;i học giảng dạy cho c&aacute;c bộ m&ocirc;n qu&acirc;n sự quốc ph&ograve;ng . Qua trận chiến n&agrave;y , uy danh của sư đo&agrave;n 341 ng&agrave;y c&agrave;ng được t&ocirc;n vinh , c&agrave;ng được sự y&ecirc;u mến của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh dọc miền Bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam . Thật đ&aacute;ng tự h&agrave;o ! Vừa nhận n/v tạm thời chốt giữ đ&oacute;n xu&acirc;n ăn tết tại địa b&agrave;n vừa giải ph&oacute;ng . Th&igrave; BCH Sư đo&agrave;n lại được th&ocirc;ng b&aacute;o , qu&acirc;n Pot đang tập trung rất đ&ocirc;ng , chuẩn bị đ&aacute;nh chiếm Thị trấn Hồng Ngự , Tỉnh Đồng Th&aacute;p . To&agrave;n đội h&igrave;nh Sư đo&agrave;n lại chuẩn bị cơ động về Đồng Th&aacute;p . B&agrave;i viết dựa theo lời kể của Trung tướng L&ecirc; Hải Anh , nguy&ecirc;n thiếu t&aacute; trưởng ban t&aacute;c chiến F341 , Đ/c Ho&agrave;ng Quốc Lập , nguy&ecirc;n trung đội trưởng c9 , d3 , E 273 . Hồ sơ lưu trữ của trung đo&agrave;n 273 , v&agrave; lời kể của một số anh em ccb F341 , đ&atilde; trực tiếp tham gia trận chiến n&agrave;y .
edited Apr 28 '16 lúc 11:38 am

Bản án tản thất quân dụng

Lê Thành Chơn

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2043.msg28365#msg28365

27 năm sau ngày lấy chiếc trực thăng, tôi gặp lại Hồ Duy Hùng, bây giờ trông anh chững chạc và từng chải. Nhưng, giọng cười, tính cách của anh vẫn đậm nét của một thời sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên. Anh kéo tôi ngồi ở hàng cây bên hồ đầm sen. Dưới nước bây giờ là những con cá quẫy đuôi, đớp bóng, thanh bình. Anh nhìn xa xăm, trên mái tóc đã có những đốm bạc, tôi hỏi:

 • Nghĩ gì vậy Hùng?

Hùng cười giòn:

 • Mới đó, mà đã 22 năm. Hồi đó, anh em mình, đâu có ai nghĩ sẽ có lúc ngồi ở đây.

Phải, tôi biết rất rõ, từ chiếc trực thăng UH-1, Hồ Duy Hùng đã tham gia chiến đấu hàng chục trận, tải thương. Trực tiếp bay vận chuyển, chở cán bộ cao cấp v.v... Tôi nhìn Hùng, câu nói "Mới đây mà đã 22 năm" làm cho tôi hết sức xúc động. Đúng là cách đây 22 năm. Hồi đầu mùa khô năm 1978, tôi tham gia chỉ huy trận hiệp đồng quân binh chủng, lần đầu, đánh lớn, tại xã Khánh Bình, thuộc địa phận Châu Phú, tỉnh An Giang. Tôi biết một câu chuyện, về một trận đánh lớn hôm đó.

Đó là ngày 14 tháng 3 năm 1978, cuộc chiến đấu ác liệt và liên tục. Có lúc bọn Pôn-pốt phản công, dọc tuyến biến giới hết sức căng thẳng. Quân ta phải chiến đấu trong điều kiện cực kì khó khăn. Càng về sau, quân địch tổ chức đối phó với trực thăng có hiệu quả, lần xuất kích nào cũng có những chiếc UH-1 bị thương.

Cuối năm 1978, bọn Pôn-pốt tung hơn mười sư đoàn, liên tục tấn công sang biên giới nước ta. Tại khu vực 2 xã Khánh An, Khánh Bình, thuộc tỉnh An Giang, quân địch đã cố thủ khá chắc, nhiều lần, ta tổ chức đánh, nhưng đều không thành công. Tại đây, trung đoàn 11 của Pôn-pốt được tặng danh hiệu anh hùng vì đã đánh liên tục, chưa lần nào quân ta lọt được vào trận địa của chúng. Khu vực trung đoàn 11 chiếm, chạy dài gần ba ki-lô-mét. Xung quanh có sông, rạch bao bọc, con đường bộ duy nhất đi vào đến trung tâm chừng 500 mét, có một công sự vững chắc, nơi đặt sở chỉ huy trung đoàn.

Bộ chỉ huy mặt trận quyết định, sử dụng một sư đoàn chủ lực, hai đại đội địa phương, có sự phối hợp chiến đấu của không quân.

Mờ sáng pháo của ta cấp tập vào khu vực sở chỉ huy Trung đoàn 11, cùng lúc đó các chiến sĩ bộ binh đã áp sát tuyến xuất phát tấn công ... Bộ binh vừa đặt chân lên khu vực đầu cầu, lập tức đạn cối từ những nơi chúng bố trí và được ngắm bắn sẵn, từ trước, gần như đạn cối rơi đúng từng bước chân của chiến sĩ ta.

Đến gần trưa, bốn đợt xung phong đều bị chặn đứng. Bộ chỉ huy thấy rõ, mối đe dọa chính từ những trận địa súng cối, rải rác ở khắp các khu vực trên cánh đồng ruộng mênh mông, bèn lệnh cho UH-1 tiêu diệt. Các chiến sĩ lái máy bay xuất kích tràn qua bên kia chiến tuyến, Hồ Duy Hùng nhanh chóng phát hiện các trận địa cối của địch, anh phóng những loạt rốc-két hết sức chính xác, tiêu diệt các trận địa hỏa lực của bọn Pôn-pốt ... bộ đội ta tiếp tục xung phong, nhưng không sao vào được căn cứ của địch, hỏa lực phòng ngự rất mạnh, đặc biệt chúng sử dụng B40 và đại liên khống chế cửa mở độc đạo có hiệu quả, quân ta hi sinh khá nhiều phải dừng lại.

Rõ ràng, thế phòng thủ dựa vào địa hình sông, rạch và đầm lầy rất lợi hại. Quân ta buộc phải dùng bom, bốn chiếc A37 xuất kích, ngay loạt bom đầu tiên, toàn bộ cứ điểm phòng thủ của sở chỉ huy trung đoàn 11 bị san bằng. Địch bỏ trận địa rút chạy, vượt sông về bên kia biên giới. Nhưng, khi rời khỏi trận địa là phơi mình, là bộc lộ nhược điểm.

Ngay lúc đó, Hồ Duy Hùng và đồng đội đè đầu quân địch nhả đạn, những chiếc xuồng, những tên lính vứt súng, bơi trên sông đều bị UH-1 tiêu diệt. Suốt một ngày, gần như ngồi trên máy bay, chiếc UH-1 của Hồ Duy Hùng và đồng đội cà nát trận địa địch. Anh đánh vào sở chỉ huy phía sau của trung đoàn 11, đánh trận địa. Xạ kích vào các cụm đóng quân, những chiếc xe chở lương thực và cả những tên lính khoác súng hành quân. Những chiếc UH-1 của trung đoàn 917 không quân cũng không ít bị đạn "dính" vào, có rất nhiều viên AK và cả những viên đạn 12 li 8.

Đến chiều, quân ta làm chủ trận địa, toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn 11 của Pôn-pốt bị tiêu diệt, ba tiểu đoàn bị thiệt hại nặng, hai xã Khánh An và Khánh Bình sau nhiều tháng bị chiếm đóng, đã được giải phóng.

Ngày hôm sau, trên chiếc trực thăng UH-1, Hồ Duy Hùng chở đại tá Lê Hải, phó tư lệnh sư đoàn 372 không quân, kiểm tra kết quả trận đánh. Anh bay dọc theo kênh Vĩnh Tế, chẳng biết từ đâu, một viên đạn AK từ một công sự nào đó của bọn Pôn-pốt bắn lên, một viên đạn trúng đuôi chiếc UH-1, Hùng báo cáo cho đại tá Lê Hải và xin phép bay về sân bay Trà Nóc.

### Bản &aacute;n tản thất qu&acirc;n dụng #### L&ecirc; Th&agrave;nh Chơn http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2043.msg28365#msg28365 27 năm sau ng&agrave;y lấy chiếc trực thăng, t&ocirc;i gặp lại Hồ Duy H&ugrave;ng, b&acirc;y giờ tr&ocirc;ng anh chững chạc v&agrave; từng chải. Nhưng, giọng cười, t&iacute;nh c&aacute;ch của anh vẫn đậm n&eacute;t của một thời s&ocirc;i nổi, trẻ trung, hồn nhi&ecirc;n. Anh k&eacute;o t&ocirc;i ngồi ở h&agrave;ng c&acirc;y b&ecirc;n hồ đầm sen. Dưới nước b&acirc;y giờ l&agrave; những con c&aacute; quẫy đu&ocirc;i, đớp b&oacute;ng, thanh b&igrave;nh. Anh nh&igrave;n xa xăm, tr&ecirc;n m&aacute;i t&oacute;c đ&atilde; c&oacute; những đốm bạc, t&ocirc;i hỏi: - Nghĩ g&igrave; vậy H&ugrave;ng? H&ugrave;ng cười gi&ograve;n: - Mới đ&oacute;, m&agrave; đ&atilde; 22 năm. Hồi đ&oacute;, anh em m&igrave;nh, đ&acirc;u c&oacute; ai nghĩ sẽ c&oacute; l&uacute;c ngồi ở đ&acirc;y. Phải, t&ocirc;i biết rất r&otilde;, từ chiếc trực thăng UH-1, Hồ Duy H&ugrave;ng đ&atilde; tham gia chiến đấu h&agrave;ng chục trận, tải thương. Trực tiếp bay vận chuyển, chở c&aacute;n bộ cao cấp v.v... T&ocirc;i nh&igrave;n H&ugrave;ng, c&acirc;u n&oacute;i &quot;Mới đ&acirc;y m&agrave; đ&atilde; 22 năm&quot; l&agrave;m cho t&ocirc;i hết sức x&uacute;c động. Đ&uacute;ng l&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 22 năm. Hồi đầu m&ugrave;a kh&ocirc; năm 1978, t&ocirc;i tham gia chỉ huy trận hiệp đồng qu&acirc;n binh chủng, lần đầu, đ&aacute;nh lớn, tại x&atilde; Kh&aacute;nh B&igrave;nh, thuộc địa phận Ch&acirc;u Ph&uacute;, tỉnh An Giang. T&ocirc;i biết một c&acirc;u chuyện, về một trận đ&aacute;nh lớn h&ocirc;m đ&oacute;. Đ&oacute; l&agrave; ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 3 năm 1978, cuộc chiến đấu &aacute;c liệt v&agrave; li&ecirc;n tục. C&oacute; l&uacute;c bọn P&ocirc;n-pốt phản c&ocirc;ng, dọc tuyến biến giới hết sức căng thẳng. Qu&acirc;n ta phải chiến đấu trong điều kiện cực k&igrave; kh&oacute; khăn. C&agrave;ng về sau, qu&acirc;n địch tổ chức đối ph&oacute; với trực thăng c&oacute; hiệu quả, lần xuất k&iacute;ch n&agrave;o cũng c&oacute; những chiếc UH-1 bị thương. Cuối năm 1978, bọn P&ocirc;n-pốt tung hơn mười sư đo&agrave;n, li&ecirc;n tục tấn c&ocirc;ng sang bi&ecirc;n giới nước ta. Tại khu vực 2 x&atilde; Kh&aacute;nh An, Kh&aacute;nh B&igrave;nh, thuộc tỉnh An Giang, qu&acirc;n địch đ&atilde; cố thủ kh&aacute; chắc, nhiều lần, ta tổ chức đ&aacute;nh, nhưng đều kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Tại đ&acirc;y, trung đo&agrave;n 11 của P&ocirc;n-pốt được tặng danh hiệu anh h&ugrave;ng v&igrave; đ&atilde; đ&aacute;nh li&ecirc;n tục, chưa lần n&agrave;o qu&acirc;n ta lọt được v&agrave;o trận địa của ch&uacute;ng. Khu vực trung đo&agrave;n 11 chiếm, chạy d&agrave;i gần ba ki-l&ocirc;-m&eacute;t. Xung quanh c&oacute; s&ocirc;ng, rạch bao bọc, con đường bộ duy nhất đi v&agrave;o đến trung t&acirc;m chừng 500 m&eacute;t, c&oacute; một c&ocirc;ng sự vững chắc, nơi đặt sở chỉ huy trung đo&agrave;n. Bộ chỉ huy mặt trận quyết định, sử dụng một sư đo&agrave;n chủ lực, hai đại đội địa phương, c&oacute; sự phối hợp chiến đấu của kh&ocirc;ng qu&acirc;n. Mờ s&aacute;ng ph&aacute;o của ta cấp tập v&agrave;o khu vực sở chỉ huy Trung đo&agrave;n 11, c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ bộ binh đ&atilde; &aacute;p s&aacute;t tuyến xuất ph&aacute;t tấn c&ocirc;ng ... Bộ binh vừa đặt ch&acirc;n l&ecirc;n khu vực đầu cầu, lập tức đạn cối từ những nơi ch&uacute;ng bố tr&iacute; v&agrave; được ngắm bắn sẵn, từ trước, gần như đạn cối rơi đ&uacute;ng từng bước ch&acirc;n của chiến sĩ ta. Đến gần trưa, bốn đợt xung phong đều bị chặn đứng. Bộ chỉ huy thấy r&otilde;, mối đe dọa ch&iacute;nh từ những trận địa s&uacute;ng cối, rải r&aacute;c ở khắp c&aacute;c khu vực tr&ecirc;n c&aacute;nh đồng ruộng m&ecirc;nh m&ocirc;ng, b&egrave;n lệnh cho UH-1 ti&ecirc;u diệt. C&aacute;c chiến sĩ l&aacute;i m&aacute;y bay xuất k&iacute;ch tr&agrave;n qua b&ecirc;n kia chiến tuyến, Hồ Duy H&ugrave;ng nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t hiện c&aacute;c trận địa cối của địch, anh ph&oacute;ng những loạt rốc-k&eacute;t hết sức ch&iacute;nh x&aacute;c, ti&ecirc;u diệt c&aacute;c trận địa hỏa lực của bọn P&ocirc;n-pốt ... bộ đội ta tiếp tục xung phong, nhưng kh&ocirc;ng sao v&agrave;o được căn cứ của địch, hỏa lực ph&ograve;ng ngự rất mạnh, đặc biệt ch&uacute;ng sử dụng B40 v&agrave; đại li&ecirc;n khống chế cửa mở độc đạo c&oacute; hiệu quả, qu&acirc;n ta hi sinh kh&aacute; nhiều phải dừng lại. R&otilde; r&agrave;ng, thế ph&ograve;ng thủ dựa v&agrave;o địa h&igrave;nh s&ocirc;ng, rạch v&agrave; đầm lầy rất lợi hại. Qu&acirc;n ta buộc phải d&ugrave;ng bom, bốn chiếc A37 xuất k&iacute;ch, ngay loạt bom đầu ti&ecirc;n, to&agrave;n bộ cứ điểm ph&ograve;ng thủ của sở chỉ huy trung đo&agrave;n 11 bị san bằng. Địch bỏ trận địa r&uacute;t chạy, vượt s&ocirc;ng về b&ecirc;n kia bi&ecirc;n giới. Nhưng, khi rời khỏi trận địa l&agrave; phơi m&igrave;nh, l&agrave; bộc lộ nhược điểm. Ngay l&uacute;c đ&oacute;, Hồ Duy H&ugrave;ng v&agrave; đồng đội đ&egrave; đầu qu&acirc;n địch nhả đạn, những chiếc xuồng, những t&ecirc;n l&iacute;nh vứt s&uacute;ng, bơi tr&ecirc;n s&ocirc;ng đều bị UH-1 ti&ecirc;u diệt. Suốt một ng&agrave;y, gần như ngồi tr&ecirc;n m&aacute;y bay, chiếc UH-1 của Hồ Duy H&ugrave;ng v&agrave; đồng đội c&agrave; n&aacute;t trận địa địch. Anh đ&aacute;nh v&agrave;o sở chỉ huy ph&iacute;a sau của trung đo&agrave;n 11, đ&aacute;nh trận địa. Xạ k&iacute;ch v&agrave;o c&aacute;c cụm đ&oacute;ng qu&acirc;n, những chiếc xe chở lương thực v&agrave; cả những t&ecirc;n l&iacute;nh kho&aacute;c s&uacute;ng h&agrave;nh qu&acirc;n. Những chiếc UH-1 của trung đo&agrave;n 917 kh&ocirc;ng qu&acirc;n cũng kh&ocirc;ng &iacute;t bị đạn &quot;d&iacute;nh&quot; v&agrave;o, c&oacute; rất nhiều vi&ecirc;n AK v&agrave; cả những vi&ecirc;n đạn 12 li 8. Đến chiều, qu&acirc;n ta l&agrave;m chủ trận địa, to&agrave;n bộ ban chỉ huy trung đo&agrave;n 11 của P&ocirc;n-pốt bị ti&ecirc;u diệt, ba tiểu đo&agrave;n bị thiệt hại nặng, hai x&atilde; Kh&aacute;nh An v&agrave; Kh&aacute;nh B&igrave;nh sau nhiều th&aacute;ng bị chiếm đ&oacute;ng, đ&atilde; được giải ph&oacute;ng. Ng&agrave;y h&ocirc;m sau, tr&ecirc;n chiếc trực thăng UH-1, Hồ Duy H&ugrave;ng chở đại t&aacute; L&ecirc; Hải, ph&oacute; tư lệnh sư đo&agrave;n 372 kh&ocirc;ng qu&acirc;n, kiểm tra kết quả trận đ&aacute;nh. Anh bay dọc theo k&ecirc;nh Vĩnh Tế, chẳng biết từ đ&acirc;u, một vi&ecirc;n đạn AK từ một c&ocirc;ng sự n&agrave;o đ&oacute; của bọn P&ocirc;n-pốt bắn l&ecirc;n, một vi&ecirc;n đạn tr&uacute;ng đu&ocirc;i chiếc UH-1, H&ugrave;ng b&aacute;o c&aacute;o cho đại t&aacute; L&ecirc; Hải v&agrave; xin ph&eacute;p bay về s&acirc;n bay Tr&agrave; N&oacute;c.
edited Mar 1 '18 lúc 4:34 pm

Người nữ du kích làm rạng danh quê hương biên giới anh hùng Vĩnh Hội Đông

Phát hành : 05/01/2019 | 12:16

Cách đây 40 năm, những ngày này, cùng với các lực lượng chủ lực trên toàn mặt trận, quân và dân An Giang nói chung, huyện An Phú nói riêng chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt ra khỏi biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang anh dũng chiến đấu, hy sinh. Bên cạnh những chiến tích đi vào lịch sử vẫn còn đó những chiến công thầm lặng từ những con người bình dị, kiên trung, bám đất giữ làng, đó là những chiến sĩ du kích và cán bộ đoàn thể xã, ấp ven biên giới.

Trở lại với xã Vĩnh Hội Đông, chúng tôi may mắn được gặp một trong những phụ nữ chỉ huy nổi tiếng một thời của du kích xã Vĩnh Hội Đông giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979, đó là bà Trương Thị Lan, tên thường gọi cô Hai A, nguyên trưởng Công an - Xã đội trưởng, nguyên Chủ tịch và phó bí thư xã Vĩnh Hội Đông. Hiện tại cô Hai A sắp sang tuổi 70. Nhìn dáng vẻ chân chất, mộc mạc của cô hai, có lẽ ít ai hình dung 40 năm về trước, cô là một nữ chỉ huy gan dạ, dũng cảm trong chiến tranh du kích. Cô Hai A nổi tiếng về kinh nghiệm chỉ huy, bày binh bố trận, đến độ nghe đến tên cô là kẻ địch đều khiếp sợ. Bởi cô Hai A thông thạo tiếng Campuchia như tiếng Việt, do vậy chuyện cô trèo lên cây cao mùa nước nổi hay bò vào tận chiến hào địch trong đêm khuya để phát loa kêu gọi địch ra hàng bằng hai thứ tiếng là có thật. Cô Hai A chân tình bộc bạch tâm sự: Đất của cha ông mình, mình phải giữ, mình là lãnh đạo, chỉ huy mà có biểu hiện lung lai ý chí, hay lo sợ là anh em cán bộ và nhân dân hoang mang, bỏ chạy hết. Vì lẽ đó mà tôi động viên anh em du kích phải bám đất, bám bờ mương, hàng cây ven biên giới, tận dụng lợi thế địa hình kiên quyết mai phục đánh địch đột nhập.

Trương Thị Lan, tên thường gọi cô Hai A, nguyên trưởng Công an - Xã đội trưởng, nguyên Chủ tịch và phó bí thư xã Vĩnh Hội Đông

Cũng với lối đánh nhỏ lẻ, kết hợp nghi binh lừa địch, không chỉ góp phần giành thắng lợi mà còn giúp cho ta giảm thiểu tiêu hao về lực lượng và vũ khí. Nhớ lại những lần chỉ huy cùng du kích xã Vĩnh Hội Đông, khi phát hiện bọn Pôn Pốt tập trung hỏa lực đại liên bắn dồn dập nhằm chuẩn bị đưa bộ binh phía sau tràn lên chiếm cơ quan xã đội, làm chủ bờ sông đối diện UBND xã, tôi ra lệnh cho đồng chí Xã đội trưởng và anh em du kích bằng mọi giá phải kiên cường đánh trả, đợi địch đến thật gần mới bắn. Dù phải hy sinh đến người cuối cùng cũng phải chiến đấu, tôi trực tiếp ôm khẩu đại liên, đợi chúng vừa lớp ngớp bò lên, tôi xiết cò. Bọn chúng hoảng loạn tháo chạy, số chết, số bị thương kêu la inh ỏi. Nhờ đó mà tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực và bộ đội địa phương tỉnh và huyện từ phía sau kịp thời chi viện, đánh trả, bảo vệ địa bàn.

Theo nhiều người dân địa phương và cán bộ quân sự ngày ấy nhận xét, cô Hai A không chỉ gan dạ, mưu trí trong tổ chức, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương đánh địch giữ đất, giữ làng mà sâu thẳm trong tâm hồn của người phụ nữ này chính là tình yêu quê hương, đất nước, lòng trung thành với Đảng, với nhân dân. Chính từ tấm gương anh dũng, trung kiên của bà đã động viên, cổ vũ cho anh em lực lượng du kích và bộ đội của trên tăng cường về càng hăng say chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù. Ông Huỳnh Văn Chép, năm nay 63 tuổi, nguyên Xã đội trưởng Vĩnh Hội Đông nhớ lại: “Tụi tui hồi đó nhờ có chị Hai bên cạnh nên không biết lo sợ bom đạn, chết chóc. Chị không chỉ gan dạ mà còn luôn gần gũi động viên anh em chiến sĩ, thương yêu bà con trong xã nên mọi người ai cũng tin tưởng và quí mến chị. Ngày đó chị Hai A, chị Năm Trâm là những nữ chỉ huy tài giỏi đến độ bọn Pôn Pốt nghe đến tên thôi đã lo sợ!”. Cũng như Cô Hai A, ông Hai Chép ước tính sơ bộ những năm đó ông và lực lượng du kích xã trực tiếp đánh địch trên 400 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên địch, mỗi ngày có khi giáp mặt với địch từ 4 đến 5 trận, cao điểm có khi quần nhau suốt cả ngày.

Trương Thị Lan, tên thường gọi cô Hai A, nguyên trưởng Công an - Xã đội trưởng, nguyên Chủ tịch và phó bí thư xã Vĩnh Hội Đông

Kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh, những năm qua, Lực lượng vũ trang huyện An Phú nói chung, dân quân các xã biên giới nói riêng đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng Dân quân đúng đủ về số lượng và đảm bảo tốt về chất lượng. Riêng lực lượng dân quân xã Vĩnh Hội Đông còn được Ban Chỉ huy quân sự huyện biểu dương, khen thưởng thành tích dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, được UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen ngợi thành tích đưa rước học sinh đến trường trong mùa nước nổi. Từ hơn 3 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hội Đông để tổ chức lực lượng đưa rước học sinh vùng ven biên giới đến trường, mỗi ngày hai buổi, mỗi buổi hai lượt đi và về. Nhiều học sinh hoàn cảnh cha mẹ mưu sinh xa quê, nhà nghèo, Ban Chỉ huy quân sự xã nhận về cơ quan cho ăn và nghỉ cùng với chiến sĩ, lâu dần mấy em cháu xem chiến sĩ Dân quân như người thân của mình.
Không chỉ đảm đương việc đưa rước học sinh đến trường, lực lượng Dân quân thường trực xã Vĩnh Hội Đông, còn là đơn vị làm tốt công tác phối hợp tuần tra giữ gìn ổn định an ninh biên giới. Từ đầu năm đến nay trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ, trên 350 lượt cán bộ, chiến sĩ Dân quân thường trực của xã phối hợp với bộ đội biên phòng và công an tuần tra, bảo vệ địa bàn, phòng chống buôn lậu, bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng 150 cuộc, giúp dân 350 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ đê bao ngăn lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ.

Những chiến công gắn liền với công lao chiến đấu, hy sinh của các tập thể, cá nhân của quân và dân vùng biên giới anh hùng này mãi mãi đi vào lịch sử giữ nước. Chính từ những bài học bằng xương máu trong chiến thắng, chiến tranh biên giới Tây Nam và từ những tấm gương anh dũng chiến đấu của các thế hệ đi trước là động lực hun đúc nhiệt huyết của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang huyện An Phú hôm nay luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phan Tuấn

http://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/NewsDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/anphu/site/SA-tin-tuc/SA-hoat-dong-xa/532bf1004856ae62a5b9a501b4924f20

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG

# Người nữ du k&iacute;ch l&agrave;m rạng danh qu&ecirc; hương bi&ecirc;n giới anh h&ugrave;ng Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng Ph&aacute;t h&agrave;nh : 05/01/2019 | 12:16 __C&aacute;ch đ&acirc;y 40 năm, những ng&agrave;y n&agrave;y, c&ugrave;ng với c&aacute;c lực lượng chủ lực tr&ecirc;n to&agrave;n mặt trận, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n An Giang n&oacute;i chung, huyện An Ph&uacute; n&oacute;i ri&ecirc;ng chuẩn bị kế hoạch sẵn s&agrave;ng phản c&ocirc;ng đ&aacute;nh đuổi qu&acirc;n P&ocirc;n Pốt ra khỏi bi&ecirc;n giới, bảo vệ chủ quyền l&atilde;nh thổ. Rất nhiều tấm gương c&aacute;n bộ, chiến sĩ c&aacute;c lực lượng vũ trang anh dũng chiến đấu, hy sinh. B&ecirc;n cạnh những chiến t&iacute;ch đi v&agrave;o lịch sử vẫn c&ograve;n đ&oacute; những chiến c&ocirc;ng thầm lặng từ những con người b&igrave;nh dị, ki&ecirc;n trung, b&aacute;m đất giữ l&agrave;ng, đ&oacute; l&agrave; những chiến sĩ du k&iacute;ch v&agrave; c&aacute;n bộ đo&agrave;n thể x&atilde;, ấp ven bi&ecirc;n giới.__ Trở lại với x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i may mắn được gặp một trong những phụ nữ chỉ huy nổi tiếng một thời của du k&iacute;ch x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979, đ&oacute; l&agrave; b&agrave; Trương Thị Lan, t&ecirc;n thường gọi c&ocirc; Hai A, nguy&ecirc;n trưởng C&ocirc;ng an - X&atilde; đội trưởng, nguy&ecirc;n Chủ tịch v&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng. Hiện tại c&ocirc; Hai A sắp sang tuổi 70. Nh&igrave;n d&aacute;ng vẻ ch&acirc;n chất, mộc mạc của c&ocirc; hai, c&oacute; lẽ &iacute;t ai h&igrave;nh dung 40 năm về trước, c&ocirc; l&agrave; một nữ chỉ huy gan dạ, dũng cảm trong chiến tranh du k&iacute;ch. C&ocirc; Hai A nổi tiếng về kinh nghiệm chỉ huy, b&agrave;y binh bố trận, đến độ nghe đến t&ecirc;n c&ocirc; l&agrave; kẻ địch đều khiếp sợ. Bởi c&ocirc; Hai A th&ocirc;ng thạo tiếng Campuchia như tiếng Việt, do vậy chuyện c&ocirc; tr&egrave;o l&ecirc;n c&acirc;y cao m&ugrave;a nước nổi hay b&ograve; v&agrave;o tận chiến h&agrave;o địch trong đ&ecirc;m khuya để ph&aacute;t loa k&ecirc;u gọi địch ra h&agrave;ng bằng hai thứ tiếng l&agrave; c&oacute; thật. C&ocirc; Hai A ch&acirc;n t&igrave;nh bộc bạch t&acirc;m sự: Đất của cha &ocirc;ng m&igrave;nh, m&igrave;nh phải giữ, m&igrave;nh l&agrave; l&atilde;nh đạo, chỉ huy m&agrave; c&oacute; biểu hiện lung lai &yacute; ch&iacute;, hay lo sợ l&agrave; anh em c&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hoang mang, bỏ chạy hết. V&igrave; lẽ đ&oacute; m&agrave; t&ocirc;i động vi&ecirc;n anh em du k&iacute;ch phải b&aacute;m đất, b&aacute;m bờ mương, h&agrave;ng c&acirc;y ven bi&ecirc;n giới, tận dụng lợi thế địa h&igrave;nh ki&ecirc;n quyết mai phục đ&aacute;nh địch đột nhập. [Trương Thị Lan, t&ecirc;n thường gọi c&ocirc; Hai A, nguy&ecirc;n trưởng C&ocirc;ng an - X&atilde; đội trưởng, nguy&ecirc;n Chủ tịch v&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng](https://i.imgur.com/T54GVBT.jpg) Cũng với lối đ&aacute;nh nhỏ lẻ, kết hợp nghi binh lừa địch, kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần gi&agrave;nh thắng lợi m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p cho ta giảm thiểu ti&ecirc;u hao về lực lượng v&agrave; vũ kh&iacute;. Nhớ lại những lần chỉ huy c&ugrave;ng du k&iacute;ch x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng, khi ph&aacute;t hiện bọn P&ocirc;n Pốt tập trung hỏa lực đại li&ecirc;n bắn dồn dập nhằm chuẩn bị đưa bộ binh ph&iacute;a sau tr&agrave;n l&ecirc;n chiếm cơ quan x&atilde; đội, l&agrave;m chủ bờ s&ocirc;ng đối diện UBND x&atilde;, t&ocirc;i ra lệnh cho đồng ch&iacute; X&atilde; đội trưởng v&agrave; anh em du k&iacute;ch bằng mọi gi&aacute; phải ki&ecirc;n cường đ&aacute;nh trả, đợi địch đến thật gần mới bắn. D&ugrave; phải hy sinh đến người cuối c&ugrave;ng cũng phải chiến đấu, t&ocirc;i trực tiếp &ocirc;m khẩu đại li&ecirc;n, đợi ch&uacute;ng vừa lớp ngớp b&ograve; l&ecirc;n, t&ocirc;i xiết c&ograve;. Bọn ch&uacute;ng hoảng loạn th&aacute;o chạy, số chết, số bị thương k&ecirc;u la inh ỏi. Nhờ đ&oacute; m&agrave; tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực v&agrave; bộ đội địa phương tỉnh v&agrave; huyện từ ph&iacute;a sau kịp thời chi viện, đ&aacute;nh trả, bảo vệ địa b&agrave;n. Theo nhiều người d&acirc;n địa phương v&agrave; c&aacute;n bộ qu&acirc;n sự ng&agrave;y ấy nhận x&eacute;t, c&ocirc; Hai A kh&ocirc;ng chỉ gan dạ, mưu tr&iacute; trong tổ chức, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương đ&aacute;nh địch giữ đất, giữ l&agrave;ng m&agrave; s&acirc;u thẳm trong t&acirc;m hồn của người phụ nữ n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, l&ograve;ng trung th&agrave;nh với Đảng, với nh&acirc;n d&acirc;n. Ch&iacute;nh từ tấm gương anh dũng, trung ki&ecirc;n của b&agrave; đ&atilde; động vi&ecirc;n, cổ vũ cho anh em lực lượng du k&iacute;ch v&agrave; bộ đội của tr&ecirc;n tăng cường về c&agrave;ng hăng say chiến đấu, ti&ecirc;u diệt kẻ th&ugrave;. &Ocirc;ng Huỳnh Văn Ch&eacute;p, năm nay 63 tuổi, nguy&ecirc;n X&atilde; đội trưởng Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng nhớ lại: &ldquo;Tụi tui hồi đ&oacute; nhờ c&oacute; chị Hai b&ecirc;n cạnh n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết lo sợ bom đạn, chết ch&oacute;c. Chị kh&ocirc;ng chỉ gan dạ m&agrave; c&ograve;n lu&ocirc;n gần gũi động vi&ecirc;n anh em chiến sĩ, thương y&ecirc;u b&agrave; con trong x&atilde; n&ecirc;n mọi người ai cũng tin tưởng v&agrave; qu&iacute; mến chị. Ng&agrave;y đ&oacute; chị Hai A, chị Năm Tr&acirc;m l&agrave; những nữ chỉ huy t&agrave;i giỏi đến độ bọn P&ocirc;n Pốt nghe đến t&ecirc;n th&ocirc;i đ&atilde; lo sợ!&rdquo;. Cũng như C&ocirc; Hai A, &ocirc;ng Hai Ch&eacute;p ước t&iacute;nh sơ bộ những năm đ&oacute; &ocirc;ng v&agrave; lực lượng du k&iacute;ch x&atilde; trực tiếp đ&aacute;nh địch tr&ecirc;n 400 trận lớn nhỏ, ti&ecirc;u diệt h&agrave;ng trăm t&ecirc;n địch, mỗi ng&agrave;y c&oacute; khi gi&aacute;p mặt với địch từ 4 đến 5 trận, cao điểm c&oacute; khi quần nhau suốt cả ng&agrave;y. [Trương Thị Lan, t&ecirc;n thường gọi c&ocirc; Hai A, nguy&ecirc;n trưởng C&ocirc;ng an - X&atilde; đội trưởng, nguy&ecirc;n Chủ tịch v&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng](https://i.imgur.com/6d5w9ww.jpg) Kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy xứng đ&aacute;ng truyền thống anh h&ugrave;ng của thế hệ cha anh, những năm qua, Lực lượng vũ trang huyện An Ph&uacute; n&oacute;i chung, d&acirc;n qu&acirc;n c&aacute;c x&atilde; bi&ecirc;n giới n&oacute;i ri&ecirc;ng đều ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u nhiệm vụ qu&acirc;n sự, quốc ph&ograve;ng, x&acirc;y dựng lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n đ&uacute;ng đủ về số lượng v&agrave; đảm bảo tốt về chất lượng. Ri&ecirc;ng lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng c&ograve;n được Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện biểu dương, khen thưởng th&agrave;nh t&iacute;ch dẫn đầu phong tr&agrave;o thi đua quyết thắng, được UBND tỉnh v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen ngợi th&agrave;nh t&iacute;ch đưa rước học sinh đến trường trong m&ugrave;a nước nổi. Từ hơn 3 năm qua, Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng để tổ chức lực lượng đưa rước học sinh v&ugrave;ng ven bi&ecirc;n giới đến trường, mỗi ng&agrave;y hai buổi, mỗi buổi hai lượt đi v&agrave; về. Nhiều học sinh ho&agrave;n cảnh cha mẹ mưu sinh xa qu&ecirc;, nh&agrave; ngh&egrave;o, Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; nhận về cơ quan cho ăn v&agrave; nghỉ c&ugrave;ng với chiến sĩ, l&acirc;u dần mấy em ch&aacute;u xem chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n như người th&acirc;n của m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng chỉ đảm đương việc đưa rước học sinh đến trường, lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n thường trực x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng, c&ograve;n l&agrave; đơn vị l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp tuần tra giữ g&igrave;n ổn định an ninh bi&ecirc;n giới. Từ đầu năm đến nay tr&ecirc;n cơ sở thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Ch&iacute;nh phủ, tr&ecirc;n 350 lượt c&aacute;n bộ, chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n thường trực của x&atilde; phối hợp với bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng an tuần tra, bảo vệ địa b&agrave;n, ph&ograve;ng chống bu&ocirc;n lậu, bảo vệ đường bi&ecirc;n, cột mốc; phối hợp tuy&ecirc;n truyền, vận động quần ch&uacute;ng 150 cuộc, gi&uacute;p d&acirc;n 350 ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, bảo vệ đ&ecirc; bao ngăn lũ, khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, sạt lỡ. Những chiến c&ocirc;ng gắn liền với c&ocirc;ng lao chiến đấu, hy sinh của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới anh h&ugrave;ng n&agrave;y m&atilde;i m&atilde;i đi v&agrave;o lịch sử giữ nước. Ch&iacute;nh từ những b&agrave;i học bằng xương m&aacute;u trong chiến thắng, chiến tranh bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam v&agrave; từ những tấm gương anh dũng chiến đấu của c&aacute;c thế hệ đi trước l&agrave; động lực hun đ&uacute;c nhiệt huyết của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang huyện An Ph&uacute; h&ocirc;m nay lu&ocirc;n trau dồi bản lĩnh ch&iacute;nh trị, năng lực, tr&igrave;nh độ sẵn s&agrave;ng chiến đấu, đ&aacute;p ứng ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Phan Tuấn http://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/NewsDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/anphu/site/SA-tin-tuc/SA-hoat-dong-xa/532bf1004856ae62a5b9a501b4924f20 CỔNG TH&Ocirc;NG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN AN PH&Uacute; - TỈNH AN GIANG
edited Jan 12 '19 lúc 10:28 am
123
11.17k
13
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp