Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao tọa lạc trên tuyến đường quốc lộ 91C của thị trấn An Phú nơi đây là nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử của địa phương, du khách hãy đến đây để cùng tham gia, hòa mình vào cùng lễ hội với người dân nơi đây bạn sẽ cảm nhận được nếp sống văn hóa nơi đây, đồng thời cùng nhìn lại truyến thống đân tộc, lịch sử cách mạng.

Địa chỉ: 6468, Quốc lộ 91C, Ấp Hà Bao I, Xã Đa Phước, Huyện An Phú
Điện thoại: 02963596487
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

Đình Thần Hà Bao

https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4107%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4109%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4110%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4112%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4113%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4115%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4117%20copy.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/photo2.jpg
https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/photo5.jpg

https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/324
Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Đình Thần Hà Bao tọa lạc trên tuyến đường quốc lộ 91C của thị trấn An Phú nơi đây là nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử của địa phương, du khách hãy đến đây để cùng tham gia, hòa mình vào cùng lễ hội với người dân nơi đây bạn sẽ cảm nhận được nếp sống văn hóa nơi đây, đồng thời cùng nhìn lại truyến thống đân tộc, lịch sử cách mạng. Địa chỉ: 6468, Quốc lộ 91C, Ấp Hà Bao I, Xã Đa Phước, Huyện An Phú Điện thoại: 02963596487 Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật https://i.imgur.com/ca6MY6Q.jpg https://i.imgur.com/Qir03Ku.jpg https://i.imgur.com/D8JgJBc.jpg https://i.imgur.com/ytYAGdK.jpg https://i.imgur.com/1hIG46v.jpg https://i.imgur.com/B6UDE4d.jpg https://i.imgur.com/jS9W76G.jpg https://i.imgur.com/1PMrbLv.jpg https://i.imgur.com/6MdEwTQ.jpg https://i.imgur.com/M4e5Txv.jpg https://i.imgur.com/bNdzN8u.jpg ``` https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4107%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4109%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4110%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4112%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4113%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4115%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/IMG_4117%20copy.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/photo2.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich324/photo5.jpg ``` https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/324 Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
edited Apr 6 '19 lúc 9:08 am
375
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp