Trạng thái
Lịch Sử

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định năm Nhâm Thìn 1892

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định năm Nhâm Thìn 1892

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định năm Nhâm Thìn 1892

Giá bìa: 67,000đ 53,600đ
Tác giả: Tòa Thống đốc Nam Kỳ
Dịch giả: Nguyễn Đình Tư (dịch và chú thích)
Khổ sách: 16x24 cm
Số trang: 244 trang
Trọng lượng: 300 g
Năm xuất bản: 2017

TÓM TẮT NỘI DUNG

… “Tập tài liệu Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục là một tập tài liệu rất quý, vì trong các thư viện và trung tâm lưu trữ quốc gia, kể cả Trung tâm lưu trữ Quốc gia II ở Thành phố Hồ Chí Minh là nơi quy tập tất cả các tư liệu thuộc thời kỳ Pháp thuộc tại Nam Kỳ, không nơi nào có, chỉ một bản duy nhất lưu trữ tại Thư viện Khoa học Xã hội tại Hà Nội, ký hiệu A 975. Nó cung cấp cho chúng ta một bản thống kê tương đối đầy đủ và sớm nhất về tên các tổng, thôn của Nam Kỳ thời kỳ đầu thuộc Pháp. Với tập tài liệu này, chúng ta có thể đối chiếu với các Quyết định, Nghị định của chính quyền thuộc địa Nam Kỳ về việc thay đổi địa giới và địa danh hành chánh từ đầu Pháp thuộc đến năm 1892 để thiết lập một bản thống kê tương đối sát thực tế của các tổng, thôn dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức của 6 tỉnh Nam Kỳ, trước khi người Pháp đến, cái mà hiện nay chúng ta chưa có.”…

(trích Lời nói đầu)

https://nxbhcm.com.vn/2/nam-ky-dia-hat-tong-thon-danh-hieu-muc-luc-san-dinh-nam-nham-thin-1892-3485

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định năm Nhâm Thìn 1892 [Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định năm Nhâm Thìn 1892](https://i.imgur.com/VDLHlUn.jpg) Giá bìa: 67,000đ 53,600đ Tác giả: Tòa Thống đốc Nam Kỳ Dịch giả: Nguyễn Đình Tư (dịch và chú thích) Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 244 trang Trọng lượng: 300 g Năm xuất bản: 2017 **TÓM TẮT NỘI DUNG** … “Tập tài liệu Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục là một tập tài liệu rất quý, vì trong các thư viện và trung tâm lưu trữ quốc gia, kể cả Trung tâm lưu trữ Quốc gia II ở Thành phố Hồ Chí Minh là nơi quy tập tất cả các tư liệu thuộc thời kỳ Pháp thuộc tại Nam Kỳ, **không nơi nào có, chỉ một bản duy nhất lưu trữ tại Thư viện Khoa học Xã hội tại Hà Nội**, ký hiệu A 975. Nó cung cấp cho chúng ta một bản thống kê tương đối đầy đủ và sớm nhất về tên các tổng, thôn của Nam Kỳ thời kỳ đầu thuộc Pháp. Với tập tài liệu này, chúng ta có thể đối chiếu với các Quyết định, Nghị định của chính quyền thuộc địa Nam Kỳ về việc thay đổi địa giới và địa danh hành chánh từ đầu Pháp thuộc đến năm 1892 để thiết lập một bản thống kê tương đối sát thực tế của các tổng, thôn dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức của 6 tỉnh Nam Kỳ, trước khi người Pháp đến, cái mà hiện nay chúng ta chưa có.”… (trích Lời nói đầu) https://nxbhcm.com.vn/2/nam-ky-dia-hat-tong-thon-danh-hieu-muc-luc-san-dinh-nam-nham-thin-1892-3485
edited Apr 7 '19 lúc 5:25 pm

Trích đoạn chữ hán về Hạt Châu Đốc trong tài liệu Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục

Trích đoạn chữ hán về Hạt Châu Đốc trong tài liệu **Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục** [Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục](https://i.imgur.com/DY5a363.jpg) [Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục](https://i.imgur.com/wpRi5vQ.jpg)
134
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp