Trạng thái
Lịch Sử

Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc

CHUYÊN KHẢO VỀ TỈNH CHÂU ĐỐC

CHUYÊN KHẢO VỀ TỈNH CHÂU ĐỐC

Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương
Dịch giả: Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long
Khổ sách: 15.5x23cm
Số trang: 84
Giá bán: 35,000 VNĐ
In lần thứ 1 năm 2017

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Quyển sách là công trình nghiên cứu khá tỉ mỉ và chi tiết về mọi mặt của vùng đất Châu Đốc xưa để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tại vùng đất Tây Nam bộ có nhiều tiềm năng kinh tế. Dù còn nhiều hạn chế nhưng quyển sách đã giúp ta có cái nhìn khá toàn diện về các tỉnh ở Tây Nam bộ vào đầu thế kỷ 20.

https://www.nxbtre.com.vn/sach/chuyen-khao-ve-tinh-chau-doc-13930.html

Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc / Hội Nghiên cứu Đông Dương biên soạn ; Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017.
    80 tr. ; 23 cm. - (Địa lý học : tự nhiên, kinh tế & lịch sửNam kỳ = Géographie : physique, économique et historique     de la Cochinchine).
    Nguyên bản : Monographie de la province de Châu Đốc.

    1. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Lịch sử. 2. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Địa lý lịch sử. 3. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 4. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Điều kiện xã hội. I. Nguyễn Nghị. II. Nguyễn Thanh Long. III. Hội Nghiên cứu Đông Dương.
915.9791 -- ddc 23
C564
CHUYÊN KHẢO VỀ TỈNH CHÂU ĐỐC [CHUYÊN KHẢO VỀ TỈNH CHÂU ĐỐC](https://i.imgur.com/Vx7YjdF.jpg) Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương Dịch giả: Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long Khổ sách: 15.5x23cm Số trang: 84 Giá bán: 35,000 VNĐ In lần thứ 1 năm 2017 **Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:** Quyển sách là công trình nghiên cứu khá tỉ mỉ và chi tiết về mọi mặt của vùng đất Châu Đốc xưa để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tại vùng đất Tây Nam bộ có nhiều tiềm năng kinh tế. Dù còn nhiều hạn chế nhưng quyển sách đã giúp ta có cái nhìn khá toàn diện về các tỉnh ở Tây Nam bộ vào đầu thế kỷ 20. https://www.nxbtre.com.vn/sach/chuyen-khao-ve-tinh-chau-doc-13930.html ``` Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc / Hội Nghiên cứu Đông Dương biên soạn ; Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. 80 tr. ; 23 cm. - (Địa lý học : tự nhiên, kinh tế & lịch sửNam kỳ = Géographie : physique, économique et historique de la Cochinchine). Nguyên bản : Monographie de la province de Châu Đốc. 1. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Lịch sử. 2. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Địa lý lịch sử. 3. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 4. Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) -- Điều kiện xã hội. I. Nguyễn Nghị. II. Nguyễn Thanh Long. III. Hội Nghiên cứu Đông Dương. 915.9791 -- ddc 23 C564 ```

Nguyên văn chữ Hán và chữ Pháp về hai tổng An Lương và Châu Phú.

Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc


Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc

Nguyên văn chữ Hán và chữ Pháp về hai tổng An Lương và Châu Phú. [Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc](https://i.imgur.com/uYN5GUE.jpg) --- [Chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc](https://i.imgur.com/jR0AA6M.jpg)

Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc 1890

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890

Title : Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc Author : Société des études indochinoises. Fonction indéterminée Publisher : Typo. - Lithog. L. Ménard (Saïgon) Publication date : 1890 Subject : Divisions politiques et administratives Subject : Chau Doc, Province de -- Divisions politiques et administratives Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 flle en noir, bistre et blan ; 460 x 380 Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:250 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b530586464 Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-21725 Cover : France Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40606225v Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 18/11/2013

Full size
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530586464/f1.item.r=Cochinchine%20chau%20doc.zoom

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc 1902

Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1902

Title : Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc Publisher : impr. de L. Ménard (Saïgon) Publication date : 1902 Subject : Chaudoc, Province de Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 flle : en noir et bleu ; 47 x 37 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:250 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b8458471c Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-8054 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40746110j Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 09/07/2012

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458471c/f1.highres

# Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc 1890 # Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890 >Title : Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc Author : Société des études indochinoises. Fonction indéterminée Publisher : Typo. - Lithog. L. Ménard (Saïgon) Publication date : 1890 Subject : Divisions politiques et administratives Subject : Chau Doc, Province de -- Divisions politiques et administratives Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 flle en noir, bistre et blan ; 460 x 380 Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:250 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b530586464 Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-21725 Cover : France Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40606225v Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 18/11/2013 Full size http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530586464/f1.item.r=Cochinchine%20chau%20doc.zoom [Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890.](http://i.imgur.com/kCrT5FN.png) Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1890. ---- ---- # Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc 1902 # Bản đồ tỉnh Châu Đốc của Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1902 Title : Cochinchine française. Plan topographique de la province de Chaudoc Publisher : impr. de L. Ménard (Saïgon) Publication date : 1902 Subject : Chaudoc, Province de Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 flle : en noir et bleu ; 47 x 37 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:250 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b8458471c Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-8054 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40746110j Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 09/07/2012 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458471c/f1.highres
267
2
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp