Trạng thái
Tin tức về An Phú

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2019-04-10 01:30:29
(Tin An Giang ngày 7/4/2019 -Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 03-3 Kỷ Hợi (Dl. 07-4-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú tỉnh An Giang chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, ông Lê văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú và 10 Cán bộ, Viên chức huyện An Phú, xã Vĩnh Hội Đông cùng Hội Thánh đến tham dự.

Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh An Giang hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 người.

Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông được thành lập vào năm Bính Tý – 1936, đồng đạo sở tại đã cùng nhau tạo dựng ngôi Thánh Thất tạm để làm nơi kính ngưỡng theo tôn giáo mình. Ngôi Thánh Thất xã Vĩnh Hội Đông được tu bổ lần nhứt vào năm Kỷ Hợi - 1959, lần hai vào năm Ất Mão – 1975 đến nay đã xuống cấp, nội tự chật hẹp không còn phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương.

Vào cuối năm Mậu Tuất - 2018, BCQ Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông lập hồ sơ xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất khang trang hơn theo mẫu của Hội Thánh. Được UBND tỉnh An Giang quan tâm chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 01/GPXD đề ngày 02-01-2019 và Phòng Nội Vụ huyện An Phú tại Công văn số 19/TTr-PNV đề ngày 27-02-2019 cho phép tổ chức Lể Khởi công xây dựng vào ngày hôm nay.

Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

http://caodai.com.vn/vn/news-detail/le-khoi-cong-xay-dung-thanh-that-vinh-hoi-dong-huyen-an-phu-tinh-an-giang.html

Cập nhật 2019-04-10 01:30:29 (Tin An Giang ngày 7/4/2019 -Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 03-3 Kỷ Hợi (Dl. 07-4-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú tỉnh An Giang chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, ông Lê văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú và 10 Cán bộ, Viên chức huyện An Phú, xã Vĩnh Hội Đông cùng Hội Thánh đến tham dự. Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh An Giang hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 người. Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông được thành lập vào năm Bính Tý – 1936, đồng đạo sở tại đã cùng nhau tạo dựng ngôi Thánh Thất tạm để làm nơi kính ngưỡng theo tôn giáo mình. Ngôi Thánh Thất xã Vĩnh Hội Đông được tu bổ lần nhứt vào năm Kỷ Hợi - 1959, lần hai vào năm Ất Mão – 1975 đến nay đã xuống cấp, nội tự chật hẹp không còn phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương. Vào cuối năm Mậu Tuất - 2018, BCQ Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông lập hồ sơ xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất khang trang hơn theo mẫu của Hội Thánh. Được UBND tỉnh An Giang quan tâm chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 01/GPXD đề ngày 02-01-2019 và Phòng Nội Vụ huyện An Phú tại Công văn số 19/TTr-PNV đề ngày 27-02-2019 cho phép tổ chức Lể Khởi công xây dựng vào ngày hôm nay. Sau đây là số hình ảnh buổi lễ : http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(1).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(2).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(3).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(4).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(5).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(6).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(7).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(8).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(9).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(10).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(11).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(12).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(14).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(15).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(16).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(17).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(20).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(21).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(22).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(24).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(25).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(26).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(27).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(28).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(29).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(30).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(31).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(32).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(33).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(34).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(35).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(35a).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(36).JPG http://caodai.com.vn/gallery/album/VHD%20Pic%20(37).JPG Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh http://caodai.com.vn/vn/news-detail/le-khoi-cong-xay-dung-thanh-that-vinh-hoi-dong-huyen-an-phu-tinh-an-giang.html
90
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp