Trạng thái
Tin tức về An Phú

Thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh An Giang

Thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

​(TUAG)- Tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 13/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh An Giang.

Cụ thể, sẽ thành lập thị xã Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tịnh Biên. Trong đó, thành lập 7 phường: Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 thị trấn và 4 xã thuộc huyện Tịnh Biên hiện nay.

Đồng thời, thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đa Phước, thuộc huyện An Phú.

Thành lập thị trấn Hội An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hội An, thuộc huyện Chợ Mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều thành viên Ủy ban nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa.

Q.H

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/TienToiDaiHoiDang/DispForm.aspx?ID=486

# Thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh An Giang https://media.angiang.gov.vn/pictures/2021/12/13/tanthanh2.jpg ​(TUAG)- Tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 13/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh An Giang. Cụ thể, sẽ thành lập thị xã Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tịnh Biên. Trong đó, thành lập 7 phường: Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 thị trấn và 4 xã thuộc huyện Tịnh Biên hiện nay. Đồng thời, thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đa Phước, thuộc huyện An Phú. Thành lập thị trấn Hội An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hội An, thuộc huyện Chợ Mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều thành viên Ủy ban nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa. Q.H https://www.angiang.dcs.vn/Lists/TienToiDaiHoiDang/DispForm.aspx?ID=486

Thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

13/12/2021

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

https://media.angiang.gov.vn/pictures/2021/12/13/tanthanh.jpg

Đa Phước là xã phía Tây của huyện An Phú, giáp ranh với thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, là cửa ngõ giao thông quan trọng nhất cả đường bộ lẫn đường thủy của huyện An Phú với cả nước và cũng là cửa ngõ quan trọng của tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh với vùng Campuchia. Đa Phước có đầy đủ các điều kiện để phát triển và đang phát triển đúng theo định hướng phát triển của tiểu vùng ( ): Phát triển đô thị; phát triển công nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ; phát triển du lịch văn hóa tín ngưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan mua sắm,…phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Do có vị trí thuận lợi về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nên nơi đây từ lâu đời đã thu hút dân cư đến sinh sống; xã có quy mô dân số lớn nhất huyện An Phú. Năm 2020, dân số trung bình 16.610 người, chiếm 11,21% dân số toàn huyện, tổng diện tích đất tự nhiên (15,76 km²) đứng thứ 05 và chiếm 6,98% diện tích tự nhiên toàn huyện.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp về hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đến nay, xã đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp, đặc biệt với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng sẵn có đã duy trì đà phát triển các ngành nghề kinh doanh, thương mại - dịch vụ và du lịch; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Lao động phi nông nghiệp trên địa bàn xã ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt.

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; các chính sách, phương án giảm nghèo được quan tâm chú trọng; công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ với mục tiêu vì môi trường xanh, sạch và bền vững. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm phát triển đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng mới và tu sửa, bổ sung trang thiết bị thường xuyên, bảo đảm công năng sử dụng. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Đa Phước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/11/2018; vì vậy, việc thành lập thị trấn Đa Phước là yêu cầu khách quan....

https://media.angiang.gov.vn/pictures/2021/12/13/tanthanh2.jpg

Hiện nay, xã Đa Phước đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.

Vũ Hùng

https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tin-tuc/chi-tiet/thong-qua-nghi-quyet-ve-viec-tan-thanh-chu-truong-thanh-lap-thi-tran-da-phuoc-huyen-an-phu-tinh-an-

# Thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang 13/12/2021 (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. https://media.angiang.gov.vn/pictures/2021/12/13/tanthanh.jpg Đa Phước là xã phía Tây của huyện An Phú, giáp ranh với thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, là cửa ngõ giao thông quan trọng nhất cả đường bộ lẫn đường thủy của huyện An Phú với cả nước và cũng là cửa ngõ quan trọng của tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh với vùng Campuchia. Đa Phước có đầy đủ các điều kiện để phát triển và đang phát triển đúng theo định hướng phát triển của tiểu vùng ( ): Phát triển đô thị; phát triển công nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ; phát triển du lịch văn hóa tín ngưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan mua sắm,…phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Do có vị trí thuận lợi về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nên nơi đây từ lâu đời đã thu hút dân cư đến sinh sống; xã có quy mô dân số lớn nhất huyện An Phú. Năm 2020, dân số trung bình 16.610 người, chiếm 11,21% dân số toàn huyện, tổng diện tích đất tự nhiên (15,76 km²) đứng thứ 05 và chiếm 6,98% diện tích tự nhiên toàn huyện. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp về hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đến nay, xã đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp, đặc biệt với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng sẵn có đã duy trì đà phát triển các ngành nghề kinh doanh, thương mại - dịch vụ và du lịch; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Lao động phi nông nghiệp trên địa bàn xã ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt. Thực hiện định hướng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; các chính sách, phương án giảm nghèo được quan tâm chú trọng; công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ với mục tiêu vì môi trường xanh, sạch và bền vững. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm phát triển đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng mới và tu sửa, bổ sung trang thiết bị thường xuyên, bảo đảm công năng sử dụng. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Đa Phước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/11/2018; vì vậy, việc thành lập thị trấn Đa Phước là yêu cầu khách quan.... https://media.angiang.gov.vn/pictures/2021/12/13/tanthanh2.jpg Hiện nay, xã Đa Phước đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./. Vũ Hùng https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tin-tuc/chi-tiet/thong-qua-nghi-quyet-ve-viec-tan-thanh-chu-truong-thanh-lap-thi-tran-da-phuoc-huyen-an-phu-tinh-an-

Lấy ý kiến thông qua dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước

10/07/2021

Đa Phước vừa tổ chức lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã, để thông qua dự thảo về việc thành lập thị trấn Đa Phước trong giai đoạn 2021-2026.

http://media.angiang.gov.vn/ANPHU-PORTAL/DaPhuoc/TinBai/AnhTinBai/2021/ttdp.jpg

Một phần xã Đa Phước nhìn từ trên cao

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nổ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Năm 2018, Đa Phước được UBND tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V. Sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa ở Đa Phước đã tác động đến nhiều mặt của xã và các khu vực lân cận, làm cho việc tổ chức quản lý, điều hành của chính quyền theo mô hình xã như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết phải thành lập thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị.

Việc thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, với diện tích tự nhiên là 15,76 km2, dân số khoảng 16.610 người, được phân bố ở 4 ấp, đảm bảo sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh.

Sau khi lấy ý kiến, 100% đại biểu thống nhất với dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước. Trước đó, địa phương cũng tổ chức lấy ý kiến của cử tri và được cử tri đồng thuận cao.

Việc thành lập thị trấn Đa Phước là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã cũng như huyện An Phú. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đa Phước có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đa Phước nói riêng và huyện An Phú nói chung.

https://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/daphuoc/dp-tinchitiet/!ut/p/z0/fcxNDoIwEEDh07BsZtoiKUsSJSgmaNzAbExbiqKmhVh_ji8ncPmSLw8IWiCv3-NFxzF4_Vi6o-yc5-st1infN02JeNxUh-a0KrCuJOyA_oPlMN7mmQogG3x03whtr6frK9gEvfs8E1RSDVw4w5TkmqVCIzPcDMz2MhOIDq1CmO7U_QB24uXe/#gsc.tab=0

# Lấy ý kiến thông qua dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước 10/07/2021 Đa Phước vừa tổ chức lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã, để thông qua dự thảo về việc thành lập thị trấn Đa Phước trong giai đoạn 2021-2026. http://media.angiang.gov.vn/ANPHU-PORTAL/DaPhuoc/TinBai/AnhTinBai/2021/ttdp.jpg Một phần xã Đa Phước nhìn từ trên cao Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nổ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Năm 2018, Đa Phước được UBND tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V. Sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa ở Đa Phước đã tác động đến nhiều mặt của xã và các khu vực lân cận, làm cho việc tổ chức quản lý, điều hành của chính quyền theo mô hình xã như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết phải thành lập thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị. Việc thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, với diện tích tự nhiên là 15,76 km2, dân số khoảng 16.610 người, được phân bố ở 4 ấp, đảm bảo sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh. Sau khi lấy ý kiến, 100% đại biểu thống nhất với dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước. Trước đó, địa phương cũng tổ chức lấy ý kiến của cử tri và được cử tri đồng thuận cao. Việc thành lập thị trấn Đa Phước là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã cũng như huyện An Phú. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đa Phước có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đa Phước nói riêng và huyện An Phú nói chung. https://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/daphuoc/dp-tinchitiet/!ut/p/z0/fcxNDoIwEEDh07BsZtoiKUsSJSgmaNzAbExbiqKmhVh_ji8ncPmSLw8IWiCv3-NFxzF4_Vi6o-yc5-st1infN02JeNxUh-a0KrCuJOyA_oPlMN7mmQogG3x03whtr6frK9gEvfs8E1RSDVw4w5TkmqVCIzPcDMz2MhOIDq1CmO7U_QB24uXe/#gsc.tab=0
17
2
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp