Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

https://goo.gl/maps/ZeibveF622dUazpN7

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

https://www.youtube.com/watch?v=uyKeTIdaZWI


ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG xưa kia thuộc Thôn Vĩnh Hậu, Quận Đông Xuyên, là một ngôi đình có từ rất lâu do lớp cư dân nơi đây dựng nên trong quá trình khai hoang lập ấp để thờ phụng Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, ngõ hầu cầu xin Đức Linh Thần sở tại phù hộ cho bá tánh trong vùng luôn luôn được bình an và hạnh phúc.

Kiến trúc của ngôi đình khá đa dạng mang âm hưởng của lối kiến trúc đình làng Nam Bộ với nhiều liễng đối xưa và hoành phi có tại đình, mái lợp ngối.
Đình Thần Châu Phong là một ngôi đình cổ nhất trên xứ lụa Tân Châu, với lối kiến trúc mang đậm nét của lối kiến trúc thời Pháp thuộc.

Chánh điện đình thờ Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh với bức tranh kiếng chữ Thần bằng hán tự được đặc ở vị trí giữa đình, phía dưới thờ bàn Hương Án Nội, phía trước thờ bàn Trung Án Tiền và bàn Tổ Quốc.

Hai gian hai bên chánh điện thờ Tả Án Tiền , Hữu Án Tiền , Tả Ban , Hữu Ban , Tiền Hiền , Hậu Hiền , Viên Quan , Hương Chức.

Gian nhà khách dùng để thờ Đức Tiên Sư và cũng chính là nơi dùng để tiếp đãi bà con , quan khách về dự lễ cúng đình hằng năm.
Trước sân đình có đàn xã tắc thờ Đức Thần Nông và bốn ngôi miếu nhỏ thờ Bạch Mã , Thổ Thần , Ngũ Hành và Thạch Thần.

Hiện nay đình nằm ở Xã Châu Phong , Thị Xã Tân Châu , Tỉnh An Giang, hằng năm đình tổ chức cúng lễ Kỳ Yên ngày 19_20/04 âl và lễ Lạp Miếu ngày 19_20/12 âl .

Đình Thần Châu Phong được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang xếp hạng là Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Và Kiến Trúc Nghệ Thuật Cấp Tỉnh vào năm 2004 .

Đình được vua Tự Đức năm thứ 5 1852 ( Nhâm Tý ) ban sắc phong thần với nội dung như sau :

Phần phiên âm :
" Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần Nguyên Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần Hộ Quốc Tý Dân Nẫm Trứ Linh Ứng Tứ Kim Phi Ưng Cảnh Mệnh Miễng Niệm Thần Hưu Khả Gia Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần Nhưng Chuẩn Đông Xuyên Quận Vĩnh Hậu Thôn Y Cựu Phụng Sự Thần Kỳ Tương Hựu Bảo Ngã Lê Dân Khâm Tai !
Tự Đức Ngũ Niên Thập Nhất Ngoạt Nhị Thập Cữu Nhật .
Ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " .

Phần dịch nghĩa :
" Sắc cho Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần , vốn được tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần , có công giúp nước , chở che cho dân , linh ứng sáng tỏa đã lâu .
Nay ta nương nhờ mệnh lớn triền miên , nghĩ đến công ơn của thần nên gia tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần . Chuẩn cho thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , thờ phụng thần như lệ củ , còn thần thì hãy che chở và bảo vệ đám con dân của trẩm . Hãy kính vâng theo !
Tự Đức năm thứ 5 ngày 29/11/1852 ( Nhâm Tý ).

Đóng ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo ".

???? Thanh Bùi

Nguồn https://www.facebook.com/groups/ncvanhoanambo/posts/1177178829605306/

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG

https://goo.gl/maps/ZeibveF622dUazpN7 ![ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPpFPb1C0UJ7iLmBP9o6fdeCXExffh27bz4dn7r=s0 "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") https://www.youtube.com/watch?v=uyKeTIdaZWI --- # ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG xưa kia thuộc Thôn Vĩnh Hậu, Quận Đông Xuyên, là một ngôi đình có từ rất lâu do lớp cư dân nơi đây dựng nên trong quá trình khai hoang lập ấp để thờ phụng Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, ngõ hầu cầu xin Đức Linh Thần sở tại phù hộ cho bá tánh trong vùng luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Kiến trúc của ngôi đình khá đa dạng mang âm hưởng của lối kiến trúc đình làng Nam Bộ với nhiều liễng đối xưa và hoành phi có tại đình, mái lợp ngối. Đình Thần Châu Phong là một ngôi đình cổ nhất trên xứ lụa Tân Châu, với lối kiến trúc mang đậm nét của lối kiến trúc thời Pháp thuộc. Chánh điện đình thờ Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh với bức tranh kiếng chữ Thần bằng hán tự được đặc ở vị trí giữa đình, phía dưới thờ bàn Hương Án Nội, phía trước thờ bàn Trung Án Tiền và bàn Tổ Quốc. Hai gian hai bên chánh điện thờ Tả Án Tiền , Hữu Án Tiền , Tả Ban , Hữu Ban , Tiền Hiền , Hậu Hiền , Viên Quan , Hương Chức. Gian nhà khách dùng để thờ Đức Tiên Sư và cũng chính là nơi dùng để tiếp đãi bà con , quan khách về dự lễ cúng đình hằng năm. Trước sân đình có đàn xã tắc thờ Đức Thần Nông và bốn ngôi miếu nhỏ thờ Bạch Mã , Thổ Thần , Ngũ Hành và Thạch Thần. Hiện nay đình nằm ở Xã Châu Phong , Thị Xã Tân Châu , Tỉnh An Giang, hằng năm đình tổ chức cúng lễ Kỳ Yên ngày 19_20/04 âl và lễ Lạp Miếu ngày 19_20/12 âl . Đình Thần Châu Phong được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang xếp hạng là Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Và Kiến Trúc Nghệ Thuật Cấp Tỉnh vào năm 2004 . Đình được vua Tự Đức năm thứ 5 1852 ( Nhâm Tý ) ban sắc phong thần với nội dung như sau : Phần phiên âm : " Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần Nguyên Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần Hộ Quốc Tý Dân Nẫm Trứ Linh Ứng Tứ Kim Phi Ưng Cảnh Mệnh Miễng Niệm Thần Hưu Khả Gia Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần Nhưng Chuẩn Đông Xuyên Quận Vĩnh Hậu Thôn Y Cựu Phụng Sự Thần Kỳ Tương Hựu Bảo Ngã Lê Dân Khâm Tai ! Tự Đức Ngũ Niên Thập Nhất Ngoạt Nhị Thập Cữu Nhật . Ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " . Phần dịch nghĩa : " Sắc cho Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần , vốn được tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần , có công giúp nước , chở che cho dân , linh ứng sáng tỏa đã lâu . Nay ta nương nhờ mệnh lớn triền miên , nghĩ đến công ơn của thần nên gia tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần . Chuẩn cho thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , thờ phụng thần như lệ củ , còn thần thì hãy che chở và bảo vệ đám con dân của trẩm . Hãy kính vâng theo ! Tự Đức năm thứ 5 ngày 29/11/1852 ( Nhâm Tý ). Đóng ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo ". ???? Thanh Bùi Nguồn https://www.facebook.com/groups/ncvanhoanambo/posts/1177178829605306/ [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/WOogDBr.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/rB5K0Cd.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/tLfRs2m.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/TvDfSan.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/fKcrChK.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/nziZvM3.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG") [ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG](https://i.imgur.com/bofYymk.jpg "ĐÌNH THẦN CHÂU PHONG")
edited Mar 11 '23 lúc 5:40 pm

Đình Châu Phong

Đình Thần Châu Phong , xưa kia thuộc Thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , là một ngôi đình có từ rất lâu do lớp cư dân nơi đây dựng nên trong quá trình khai hoang lập ấp để thờ phụng Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh , ngõ hầu cầu xin Đức Linh Thần sở tại phù hộ cho bá tánh trong vùng luôn luôn được bình an và hạnh phúc .

Kiến trúc của ngôi đình khá đa dạng mang âm hưởng của lối kiến trúc đình làng Nam Bộ với nhiều liễng đối xưa và hoành phi có tại đình , mái lợp ngối . Đình Thần Châu Phong là một ngôi đình cổ nhất trên xứ lụa Tân Châu , với lối kiến trúc mang đậm nét của lối kiến trúc thời Pháp thuộc . Chánh điện đình thờ Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh với bức tranh kiếng chữ Thần bằng hán tự được đặc ở vị trí giữa đình , phía dưới thờ bàn Hương Án Nội , phía trước thờ bàn Trung Án Tiền và bàn Tổ Quốc . Hai gian hai bên chánh điện thờ Tả Án Tiền , Hữu Án Tiền , Tả Ban , Hữu Ban , Tiền Hiền , Hậu Hiền , Viên Quan , Hương Chức . Gian nhà khách dùng để thờ Đức Tiên Sư và cũng chính là nơi dùng để tiếp đãi bà con , quan khách về dự lễ cúng đình hằng năm . Trước sân đình có đàn xã tắc thờ Đức Thần Nông và bốn ngôi miếu nhỏ thờ Bạch Mã , Thổ Thần , Ngũ Hành và Thạch Thần .

Hiện nay đình nằm ở Xã Châu Phong , Thị Xã Tân Châu , Tỉnh An Giang , hằng năm đình tổ chức cúng lễ Kỳ Yên ngày 19_20/04 âl và lễ Lạp Miếu ngày 19_20/12 âl . Đình Thần Châu Phong được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang xếp hạng là Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Và Kiến Trúc Nghệ Thuật Cấp Tỉnh vào năm 2004 . Đình được vua Tự Đức năm thứ 5 1852 ( Nhâm Tý ) ban sắc phong thần với nội dung như sau :

Phần phiên âm : " Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần Nguyên Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần Hộ Quốc Tý Dân Nẫm Trứ Linh Ứng Tứ Kim Phi Ưng Cảnh Mệnh Miễng Niệm Thần Hưu Khả Gia Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần Nhưng Chuẩn Đông Xuyên Quận Vĩnh Hậu Thôn Y Cựu Phụng Sự Thần Kỳ Tương Hựu Bảo Ngã Lê Dân Khâm Tai !
Tự Đức Ngũ Niên Thập Nhất Ngoạt Nhị Thập Cữu Nhật . Ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " .

Phần dịch nghĩa : " Sắc cho Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần , vốn được tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần , có công giúp nước , chở che cho dân , linh ứng sáng tỏa đã lâu . Nay ta nương nhờ mệnh lớn triền miên , nghĩ đến công ơn của thần nên gia tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần . Chuẩn cho thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , thờ phụng thần như lệ củ , còn thần thì hãy che chở và bảo vệ đám con dân của trẩm . Hãy kính vâng theo !
Tự Đức năm thứ 5 ngày 29/11/1852 ( Nhâm Tý ) . Đóng ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " .

Nguồn https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031DfxFQJF7Rr5SE3TC8Gb11WBdnMtjrwUENka3bLjNkQFiK6dWN9M8S6RWGD65wqJl&id=103894741044762

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

Đình Thần Châu Phong

# Đình Châu Phong Đình Thần Châu Phong , xưa kia thuộc Thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , là một ngôi đình có từ rất lâu do lớp cư dân nơi đây dựng nên trong quá trình khai hoang lập ấp để thờ phụng Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh , ngõ hầu cầu xin Đức Linh Thần sở tại phù hộ cho bá tánh trong vùng luôn luôn được bình an và hạnh phúc . Kiến trúc của ngôi đình khá đa dạng mang âm hưởng của lối kiến trúc đình làng Nam Bộ với nhiều liễng đối xưa và hoành phi có tại đình , mái lợp ngối . Đình Thần Châu Phong là một ngôi đình cổ nhất trên xứ lụa Tân Châu , với lối kiến trúc mang đậm nét của lối kiến trúc thời Pháp thuộc . Chánh điện đình thờ Đức Linh Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh với bức tranh kiếng chữ Thần bằng hán tự được đặc ở vị trí giữa đình , phía dưới thờ bàn Hương Án Nội , phía trước thờ bàn Trung Án Tiền và bàn Tổ Quốc . Hai gian hai bên chánh điện thờ Tả Án Tiền , Hữu Án Tiền , Tả Ban , Hữu Ban , Tiền Hiền , Hậu Hiền , Viên Quan , Hương Chức . Gian nhà khách dùng để thờ Đức Tiên Sư và cũng chính là nơi dùng để tiếp đãi bà con , quan khách về dự lễ cúng đình hằng năm . Trước sân đình có đàn xã tắc thờ Đức Thần Nông và bốn ngôi miếu nhỏ thờ Bạch Mã , Thổ Thần , Ngũ Hành và Thạch Thần . Hiện nay đình nằm ở Xã Châu Phong , Thị Xã Tân Châu , Tỉnh An Giang , hằng năm đình tổ chức cúng lễ Kỳ Yên ngày 19_20/04 âl và lễ Lạp Miếu ngày 19_20/12 âl . Đình Thần Châu Phong được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang xếp hạng là Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Và Kiến Trúc Nghệ Thuật Cấp Tỉnh vào năm 2004 . Đình được vua Tự Đức năm thứ 5 1852 ( Nhâm Tý ) ban sắc phong thần với nội dung như sau : Phần phiên âm : " Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần Nguyên Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần Hộ Quốc Tý Dân Nẫm Trứ Linh Ứng Tứ Kim Phi Ưng Cảnh Mệnh Miễng Niệm Thần Hưu Khả Gia Tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần Nhưng Chuẩn Đông Xuyên Quận Vĩnh Hậu Thôn Y Cựu Phụng Sự Thần Kỳ Tương Hựu Bảo Ngã Lê Dân Khâm Tai ! Tự Đức Ngũ Niên Thập Nhất Ngoạt Nhị Thập Cữu Nhật . Ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " . Phần dịch nghĩa : " Sắc cho Bổn Cảnh Thành Hoàng Chi Thần , vốn được tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần , có công giúp nước , chở che cho dân , linh ứng sáng tỏa đã lâu . Nay ta nương nhờ mệnh lớn triền miên , nghĩ đến công ơn của thần nên gia tặng là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần . Chuẩn cho thôn Vĩnh Hậu , Quận Đông Xuyên , thờ phụng thần như lệ củ , còn thần thì hãy che chở và bảo vệ đám con dân của trẩm . Hãy kính vâng theo ! Tự Đức năm thứ 5 ngày 29/11/1852 ( Nhâm Tý ) . Đóng ấn : Sắc Mệnh Chi Bảo " . Nguồn https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031DfxFQJF7Rr5SE3TC8Gb11WBdnMtjrwUENka3bLjNkQFiK6dWN9M8S6RWGD65wqJl&id=103894741044762 ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-13.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78756795_135756204525282_6213601449947955200_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ni5GHKkwia8AX_TGU7h&_nc_ht=scontent.fsgn5-13.fna&oh=00_AfDYGyAUkrihUzvjqJ7nKF27T2W3Kox4RK61IHqU9lsjMA&oe=6433C928) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-15.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/79373101_135757107858525_5562423380684046336_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ruJ_EGTiBNgAX-dYsdA&_nc_ht=scontent.fsgn5-15.fna&oh=00_AfBC1-yiV8KtvwYLs-K8_Bn5jMReRqhs48foOqgrB3ZKYw&oe=6433B60A) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-15.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78635747_135757291191840_647577903122350080_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=EApJG_2pkKoAX-lrTt8&_nc_oc=AQmi27nDi3SQVQwixSrg5TAbZIWS2p6WxWk50KzNuo73qqJRDkmj-3ap9A2AFtQ9w2dDYRQsBxYAevnhT7flLHU5&_nc_ht=scontent.fsgn5-15.fna&oh=00_AfBkq2cIqB0S7J08PVU7LqrOdb9PGv_W-ovdSZd9rodZ_Q&oe=6433B0C5) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/79805295_135757381191831_9120660402231836672_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=H-xpAx-ahvYAX-mOHJw&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=00_AfCuz-fUdKfK5VGQuNeNdUy1BWabBd7_5-_mLecmNKIOmw&oe=6433CB7B) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-15.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78481728_135757507858485_3782211208027832320_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=EeW2hlarn_4AX-tKdbA&_nc_ht=scontent.fsgn5-15.fna&oh=00_AfBEfjt_tAEJP53XiugqGFWIjqz-bgsv0por3P1T0W9PXQ&oe=6433DADF) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78586430_135757584525144_7113383088276635648_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=WBBO4QswQWEAX9E5qne&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=00_AfC1eYSRWj5gUrSUd34W9lMNzJeYVhnFXeGAIOGPlU_p0Q&oe=6433B13F) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-9.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78950431_135757611191808_4567799106293989376_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ub1p1BhYo5YAX-EONDO&_nc_ht=scontent.fsgn5-9.fna&oh=00_AfCKdpfYHETji-_7PsCQeS0Swo57GFG7yOaHzWZFwJgI0g&oe=6433C96F) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78075413_135757691191800_7497903139396255744_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ZHL0pIj77GsAX-be5Je&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=00_AfC_dpW-HpbVMk_11HEJqoIrR-RBLx_un71tokBIKzO0Kw&oe=6433B707) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-12.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78636170_135757737858462_8089099808528138240_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0vOmFa-9L6cAX8QbMY5&_nc_ht=scontent.fsgn5-12.fna&oh=00_AfBnK4JutRqFn7EuucNXjRcCL0lJSwteD6QuYIqyoyIdnQ&oe=6433B7A0) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/79166140_135757761191793_664398012960735232_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=M0bYE6k263cAX93xbvH&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=00_AfDxsQeKlmmI-1CjdlUuPrOAE3qbU98THgKniEV-xvM0qA&oe=6433C462) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/79387340_135757797858456_6426926226362859520_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=61A7BD_ieh4AX_RNy-a&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=00_AfC2aqrJfUfLry901XWux4QYa1segkM5MIpYqTiHOdhy8Q&oe=6433E628) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78944985_135757931191776_6950356214303686656_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=abMVc1HhZxsAX88TIsw&_nc_ht=scontent.fsgn5-8.fna&oh=00_AfB30VcCCu431uFpJoz9885PL5o5MX-sAuzV5L1c2QlHqg&oe=6433B5ED) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-10.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78767143_135758297858406_495322734113325056_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BDKBRY52eiUAX_yqRkJ&_nc_ht=scontent.fsgn5-10.fna&oh=00_AfB981jha5jzLVEnR5D25fOMs1hwuQuioaiIgTrPO0zJ9w&oe=6433E182) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-14.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78350881_135759401191629_8350047040587169792_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=9QS8QP9VwTIAX_gNOSq&_nc_ht=scontent.fsgn5-14.fna&oh=00_AfDye0OPuiKhs6n4Ejo6HPnAeBMxHC2SXEeEsGnIMKgwPQ&oe=6433CB47) ![Đình Thần Châu Phong](https://scontent.fsgn5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/79537245_135759981191571_9115595824041033728_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=h7Hk-nCgbo4AX8m73jD&_nc_ht=scontent.fsgn5-8.fna&oh=00_AfCKZd2MWcPKNs9yOI_cIc-fIMKiTKFima-jRpAj9govWQ&oe=6433D0CF)
200
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp