Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc

Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc huyện An Phú tỉnh An Giang.

Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc huyện An Phú tỉnh An Giang


DANH SÁCH

Quý vị trụ trì và chức sắc có công xây dựng và bảo quản

Chùa Vĩnh Phước

 • Ông Trương Văn Quả tiền nhân tạo tự thường trụ
 • Bà Trương Thị Quýt trụ trì (bà là cô ruột ông Quả)
 • Lúc này chùa còn đơn sơ, là ngôi chùa tranh vách lá
 • Năm 1938, ông giáo Lầu từ Núi Sam đến giúp xây dựng chùa bằng bê tông kiên cố
 • Ông Thủ Tọa Diễn trụ trì từ năm 1938-1940
 • Ông Trương Văn Giang (em ruột ông Quả) thừa kế, trụ trì từ năm 1940-1943
 • Ông Trương Văn Giấy (con ruột ông Giang) thừa kế, trụ trì từ năm 1943-1945
 • Ông Nguyễn Văn Hội làm công quả từ năm 1943-1945
 • Bà Trương Thị Tám (con ruột ông Giang) thừa kế
 • Ông Nguyễn Văn Phó (chồng bà Tám) trụ trì từ năm 1946-1955
 • Ông Nguyễn Văn Nghĩa (thường gọi Thủ Tọa Màng) trụ trì từ năm 1956-1957
 • Ông Nguyễn Văn Viên (thường gọi ông giáo Huế) trụ trì từ năm 1957-1962
 • Ông Văn Ngọc (thường gọi Ba Ngọc) trụ trì từ năm 1963-1965
 • Bà Nguyễn Thị Cửu trụ trì từ năm 1966-1986
 • Bà Nguyễn Thị Lự trụ trì từ năm 1966-1987
 • Ông Nguyễn Thành Hưng (thường gọi Năm Thưng) trụ trì từ năm 1987-1991

BAN QUẢN TỰ

 • Ông Phạm Long Du (thường gọi Tư Du) là Chánh hội, Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lộc. Năm 1945, ông Trương Văn Giấy đại diện họ tộc hiến tặng chùa Vĩnh Phước cho Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lộc. Ông Du tiếp nhận và làm Trưởng ban Quản tự từ năm 1945-1973
 • Ông Trương Minh Huấn (thường gọi Bộ Nhỏ) quản tự từ năm 1960-1992
 • Ông Huỳnh Thanh Phạn quản tự từ năm 1960-1994
 • Ông Hồ Văn Trai quản tự từ năm 1960-2003
 • Ông Nguyễn Văn Ánh quản tự từ năm 1986-2003
 • Ông Nguyễn Văn Đen quản tự từ năm 2003-2004

Phụ ghi:

 • Từ thời ông Trương Văn Giấy trụ trì (1943-1945) trở về trước chùa Vĩnh Phước thuộc về họ tộc nên không có Ban quản tự.
 • Từ năm 1945 trở về sau mới có Ban quản tự

Bản đồ google maps: https://maps.app.goo.gl/YpJVvAK2pa21FQD1A

Video clips:

https://www.youtube.com/watch?v=Rl1m-Up6s1I&ab_channel=ATV%E1%BA%A9mth%E1%BB%B1cv%C3%B9ngqu%C3%AA

https://www.youtube.com/watch?v=1htVxZNMHkU&ab_channel=ATVTi%E1%BB%85n.DTih

Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc

Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc huyện An Phú tỉnh An Giang. [Chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc huyện An Phú tỉnh An Giang](https://i3.ytimg.com/vi/Rl1m-Up6s1I/maxresdefault.jpg) --- # DANH SÁCH # Quý vị trụ trì và chức sắc có công xây dựng và bảo quản # Chùa Vĩnh Phước - Ông Trương Văn Quả tiền nhân tạo tự thường trụ - Bà Trương Thị Quýt trụ trì (bà là cô ruột ông Quả) - Lúc này chùa còn đơn sơ, là ngôi chùa tranh vách lá - Năm 1938, ông giáo Lầu từ Núi Sam đến giúp xây dựng chùa bằng bê tông kiên cố - Ông Thủ Tọa Diễn trụ trì từ năm 1938-1940 - Ông Trương Văn Giang (em ruột ông Quả) thừa kế, trụ trì từ năm 1940-1943 - Ông Trương Văn Giấy (con ruột ông Giang) thừa kế, trụ trì từ năm 1943-1945 - Ông Nguyễn Văn Hội làm công quả từ năm 1943-1945 - Bà Trương Thị Tám (con ruột ông Giang) thừa kế - Ông Nguyễn Văn Phó (chồng bà Tám) trụ trì từ năm 1946-1955 - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (thường gọi Thủ Tọa Màng) trụ trì từ năm 1956-1957 - Ông Nguyễn Văn Viên (thường gọi ông giáo Huế) trụ trì từ năm 1957-1962 - Ông Văn Ngọc (thường gọi Ba Ngọc) trụ trì từ năm 1963-1965 - Bà Nguyễn Thị Cửu trụ trì từ năm 1966-1986 - Bà Nguyễn Thị Lự trụ trì từ năm 1966-1987 - Ông Nguyễn Thành Hưng (thường gọi Năm Thưng) trụ trì từ năm 1987-1991 # BAN QUẢN TỰ - Ông Phạm Long Du (thường gọi Tư Du) là Chánh hội, Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lộc. Năm 1945, ông Trương Văn Giấy đại diện họ tộc hiến tặng chùa Vĩnh Phước cho Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lộc. Ông Du tiếp nhận và làm Trưởng ban Quản tự từ năm 1945-1973 - Ông Trương Minh Huấn (thường gọi Bộ Nhỏ) quản tự từ năm 1960-1992 - Ông Huỳnh Thanh Phạn quản tự từ năm 1960-1994 - Ông Hồ Văn Trai quản tự từ năm 1960-2003 - Ông Nguyễn Văn Ánh quản tự từ năm 1986-2003 - Ông Nguyễn Văn Đen quản tự từ năm 2003-2004 Phụ ghi: - Từ thời ông Trương Văn Giấy trụ trì (1943-1945) trở về trước chùa Vĩnh Phước thuộc về họ tộc nên không có Ban quản tự. - Từ năm 1945 trở về sau mới có Ban quản tự --- Bản đồ google maps: https://maps.app.goo.gl/YpJVvAK2pa21FQD1A Video clips: https://www.youtube.com/watch?v=Rl1m-Up6s1I&ab_channel=ATV%E1%BA%A9mth%E1%BB%B1cv%C3%B9ngqu%C3%AA https://www.youtube.com/watch?v=1htVxZNMHkU&ab_channel=ATVTi%E1%BB%85n.DTih http://i3.ytimg.com/vi/1htVxZNMHkU/hqdefault.jpg
edited Feb 14 lúc 6:01 pm

Hình ảnh chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc từ Google Maps:

https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%B9a+V%C4%A9nh+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%E1%BB%B1+-+V%C4%A9nh+L%E1%BB%99c/@10.8463993,105.081075,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNZCEDZOUeLwLh6ZhTjwsxcIFXiTRYkCU1ABbrF!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNZCEDZOUeLwLh6ZhTjwsxcIFXiTRYkCU1ABbrF%3Dw86-h94-k-no!7i2304!8i2522!4m13!1m5!3m4!2zMTDCsDUwJzQ3LjMiTiAxMDXCsDA0JzU0LjYiRQ!8m2!3d10.846483!4d105.081821!3m6!1s0x310a2961846361ad:0xdc09acd633e6c832!8m2!3d10.8465134!4d105.082155!10e5!16s%2Fg%2F11fn2343gp?entry=ttu

Hình ảnh chùa Vĩnh Phước Tự xã Vĩnh Lộc từ Google Maps: https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%B9a+V%C4%A9nh+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%E1%BB%B1+-+V%C4%A9nh+L%E1%BB%99c/@10.8463993,105.081075,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNZCEDZOUeLwLh6ZhTjwsxcIFXiTRYkCU1ABbrF!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNZCEDZOUeLwLh6ZhTjwsxcIFXiTRYkCU1ABbrF%3Dw86-h94-k-no!7i2304!8i2522!4m13!1m5!3m4!2zMTDCsDUwJzQ3LjMiTiAxMDXCsDA0JzU0LjYiRQ!8m2!3d10.846483!4d105.081821!3m6!1s0x310a2961846361ad:0xdc09acd633e6c832!8m2!3d10.8465134!4d105.082155!10e5!16s%2Fg%2F11fn2343gp?entry=ttu

Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú
Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú

[Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/BJcOOhH.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/vIkRmGm.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/JdHXPl7.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/IrZSzi4.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/5nqg8Gj.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/gdqKcPt.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/bwUHAT8.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/fKEp9nH.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/CtFLMd6.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/0eee0OA.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/mxLaYmM.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/dCjsQqa.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/C4wCqfl.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/CH0S6yl.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/SyNwiPb.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/7oJ8i2l.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/qAynQ6W.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/oHwL9HK.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/MHDJQPt.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/Now581K.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/89Zxrcx.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/ykGuQEp.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/SFLJ1OF.jpg) [Chùa Vĩnh Phước xã Vĩnh Lộc huyện An Phú](https://i.imgur.com/EhVbogd.jpg)
52
2
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp