Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Những hình ảnh về quận An Phú tỉnh Châu Đốc trong những năm 1965-1966

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Phía trước đồn Vĩnh Lợi xã Vĩnh Lộc, nay là UBND xã Vĩnh Lộc Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Phía trước đồn Vĩnh Lợi xã Vĩnh Lộc, nay là UBND xã Vĩnh Lộc.

Khoảng trước năm 2000, hai lô cốt bằng đá vẫn còn nằm phía trước UBND xã Vĩnh Lộc. Sau đó, mặt đường được nâng cao lên, tòa nhà UBND thấp hơn mặt đường và được tu sửa để sử dụng trong vài năm. Hiện nay, UBND dời sang tòa nhà mới xây phía bên tòa nhà cũ, tòa nhà cũ trở thành trụ sở công an xã Vĩnh Lộc.

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Một cây cầu khỉ bắc qua con kênh ở xã Vĩnh Hội Đông, ghe xuồng neo đậu dưới bến Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Một cây cầu khỉ bắc qua con kênh ở xã Vĩnh Hội Đông, ghe xuồng neo đậu dưới bến

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Đồn Phú Hữu bên bờ rạch Cỏ Lau, con rạch nối từ sông Hậu vào xã Phú Hữu. Nay là UBND xã Phú Hữu. Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Đồn Phú Hữu bên bờ rạch Cỏ Lau, con rạch nối từ sông Hậu vào xã Phú Hữu. Nay là UBND xã Phú Hữu.

Có thể là UBND xã Phú Hữu ngày nay.

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Sông Bình Di Ghi, đoạn di qua xã Nhơn Hội Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

 • Một chiếc tàu (ghe) mắc cạn trên sông Hậu khi nước ròng
 • Chiếc tàu cập bến ở đồn Phú Hiệp xã Phú Hữu (nay là khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu)
 • Sông Bình Di (Ghi), đoạn đi qua xã Nhơn Hội và giao với sông Châu Đốc. Ngã 3 sông này chính là khu vực chợ Nhơn Hội ngày nay.
 • Trụ sở chính quyền bị phá hủy trong chiến tranh ở ấp Đồng Cô Ki (nay là xã Quốc Thái)

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Khu vực quân sự bên bờ Tây sông Hậu, ngày nay là Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú huyện đội Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Khu vực quân sự bên bờ Tây sông Hậu, ngày nay là Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội)

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Gia đình một tiểu thương
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

 • Gia đình một tiểu thương
 • Xe đẩy bán hàng ngoài chợ An Phú
 • Cảnh sát nói chuyện với người dân
 • Binh lính và trẻ em ở xã Vĩnh Hội Đông
 • Ghe bán hàng và ghe chài cá trên sông Hậu
 • Xuồng của người dân đậu dưới bến sông để lên chợ An Phú
 • Những người đánh cá đang giăng lưới
 • Nhà bè và xuồng tam bản

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

 • Bãi đáp trực thăng ở trại Dân Nam...
 • Sông Hậu hình từ Nam lên hướng Bắc, đoạn gần bến tàu chợ An Phú
 • Bãi đậu ghe xuồng (có thể ở gần sân vận động An Phú ngày nay)
 • Ca nô chạy trên sông
 • Một xóm nhà bên bờ sông (ấp Vĩnh Phú xã Phước Hưng xưa?)

Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare

 • Cầu tàu trên sông Hậu ở ấp Vĩnh Phú
 • Một cây cầu cho người đi bộ và xe đi qua, bên cạnh có bảng thông báo
 • Cầu đường bộ phía Bắc thị trấn (cầu Thầy Ban?)
 • Một trong tám nhà bảo sanh được xây dựng
 • Ngôi trường đang xây dựng với bốn lớp học
 • Một nhân viên chính quyền đang dán thông báo trước trụ sở Ủy ban.
 • Một cô giáo tự hào đứng trước ngôi trường mới xây tại xã Khánh An, xung quanh học sinh náo nức chuẩn bị vào lớp học.

Nguồn: Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare

![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Phía trước đồn Vĩnh Lợi xã Vĩnh Lộc, nay là UBND xã Vĩnh Lộc Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/aMMb6p8.jpg) Phía trước đồn Vĩnh Lợi xã Vĩnh Lộc, nay là UBND xã Vĩnh Lộc. > *Khoảng trước năm 2000, hai lô cốt bằng đá vẫn còn nằm phía trước UBND xã Vĩnh Lộc. Sau đó, mặt đường được nâng cao lên, tòa nhà UBND thấp hơn mặt đường và được tu sửa để sử dụng trong vài năm. Hiện nay, UBND dời sang tòa nhà mới xây phía bên tòa nhà cũ, tòa nhà cũ trở thành trụ sở công an xã Vĩnh Lộc.* ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Một cây cầu khỉ bắc qua con kênh ở xã Vĩnh Hội Đông, ghe xuồng neo đậu dưới bến Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/JMpdmBH.jpg) Một cây cầu khỉ bắc qua con kênh ở xã Vĩnh Hội Đông, ghe xuồng neo đậu dưới bến ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Đồn Phú Hữu bên bờ rạch Cỏ Lau, con rạch nối từ sông Hậu vào xã Phú Hữu. Nay là UBND xã Phú Hữu. Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/StONALq.jpg) Đồn Phú Hữu bên bờ rạch Cỏ Lau, con rạch nối từ sông Hậu vào xã Phú Hữu. Nay là UBND xã Phú Hữu. > Có thể là UBND xã Phú Hữu ngày nay. ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Sông Bình Di Ghi, đoạn di qua xã Nhơn Hội Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/tUEjOt3.jpg) Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: - Một chiếc tàu (ghe) mắc cạn trên sông Hậu khi nước ròng - Chiếc tàu cập bến ở đồn Phú Hiệp xã Phú Hữu (nay là khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu) - Sông Bình Di (Ghi), đoạn đi qua xã Nhơn Hội và giao với sông Châu Đốc. Ngã 3 sông này chính là khu vực chợ Nhơn Hội ngày nay. - Trụ sở chính quyền bị phá hủy trong chiến tranh ở ấp Đồng Cô Ki (nay là xã Quốc Thái) ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Khu vực quân sự bên bờ Tây sông Hậu, ngày nay là Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú huyện đội Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/Wq0Lhfq.jpg) Khu vực quân sự bên bờ Tây sông Hậu, ngày nay là Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội) ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Gia đình một tiểu thương](https://i.imgur.com/pg664IG.jpg) Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: - Gia đình một tiểu thương - Xe đẩy bán hàng ngoài chợ An Phú - Cảnh sát nói chuyện với người dân - Binh lính và trẻ em ở xã Vĩnh Hội Đông - Ghe bán hàng và ghe chài cá trên sông Hậu - Xuồng của người dân đậu dưới bến sông để lên chợ An Phú - Những người đánh cá đang giăng lưới - Nhà bè và xuồng tam bản ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/8p1OGv7.jpg) Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: - Bãi đáp trực thăng ở trại Dân Nam... - Sông Hậu hình từ Nam lên hướng Bắc, đoạn gần bến tàu chợ An Phú - Bãi đậu ghe xuồng (có thể ở gần sân vận động An Phú ngày nay) - Ca nô chạy trên sông - Một xóm nhà bên bờ sông (ấp Vĩnh Phú xã Phước Hưng xưa?) ![Hình ảnh về huyện An Phú tỉnh An Giang trong thập niên 1960 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/Zd1s8iC.jpg) - Cầu tàu trên sông Hậu ở ấp Vĩnh Phú - Một cây cầu cho người đi bộ và xe đi qua, bên cạnh có bảng thông báo - Cầu đường bộ phía Bắc thị trấn (cầu Thầy Ban?) - Một trong tám nhà bảo sanh được xây dựng - Ngôi trường đang xây dựng với bốn lớp học - Một nhân viên chính quyền đang dán thông báo trước trụ sở Ủy ban. - Một cô giáo tự hào đứng trước ngôi trường mới xây tại xã Khánh An, xung quanh học sinh náo nức chuẩn bị vào lớp học. Nguồn: [ Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](http://expendableelite.com)
edited Oct 22 '18 lúc 1:47 pm

An Phú và những bí mật chiến tranh

đơn vị mà của Marvin đóng quân chính là quận An Phú, tỉnh Châu Đốc

Đầu năm 2006, báo chí Mỹ và Việt Nam đăng tin về vụ kiện của các cựu binh Hoa Kỳ đòi bồi thường 700.000 USD đối với Daniel Marvin - tác giả cuốn hồi ký Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare (Biệt đội tinh nhuệ - Hành trình trong cuộc chiến bí mật) - vì cho rằng Marvin đã bôi nhọ họ - những người lính đặc nhiệm trong chiến tranh Việt Nam.

Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare (Biệt đội tinh nhuệ - Hành trình trong cuộc chiến bí mật

Marvin kể lại những hoạt động của đơn vị ông khi làm nhiệm vụ tại quận An Phú tỉnh Châu Đốc năm 1966, trong đó ông công bố việc CIA đã từng yêu cầu đơn vị của ông ngầm đi ám sát quốc trưởng nước Campuchia trung lập lúc bấy giờ là thái tử Sihanouk. Ngoài ra, ông cũng phê phán những tội ác mà lính đặc nhiệm Hoa Kỳ gây ra tại Việt Nam .

Vụ kiện kết thúc với phán quyết trắng án cho Marvin, tòa án cho rằng không ai bị xúc phạm trong quyển sách này.

Nơi mà đơn vị mà của Marvin đóng quân chính là quận An Phú, tỉnh Châu Đốc (địa phận hành chính trước 1975, nay là huyện An Phú tỉnh An Giang).

Thông qua hồi ký của Daniel Marvin và những tư liệu mà ông cung cấp, chúng ta có được nhiều thông tin về An Phú cách đây gần nửa thế kỉ.

Trung tá (Lieutenant-Colonel) Daniel Marvin (biệt danh: Dangerous Dan - Dan nguy hiểm) Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Trung tá (Lieutenant-Colonel) Daniel Marvin (biệt danh: Dangerous Dan - Dan nguy hiểm) sinh ngày 10/10/1933, mất ngày 19/01/2012. Marvin tham chiến ở Việt Nam từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 12 năm 1966.
Một ngày sau lễ Giáng sinh năm 1965, Trung Tá William Tuttle - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vùng IV chiến thuật (Tây Nam Bộ) ở Cần Thơ - gọi Marvin đến và đề nghị ông xung phong đi chỉ huy Phân đội A-424 tại quận An Phú tỉnh Châu Đốc để đối phó lại quân Giải phóng ở bên kia biên giới Campuchia. "Dan, nếu anh nhận nhiệm vụ tối mật này, anh sẽ được quyền tự quyết". Marvin đến An Phú lãnh nhiệm vụ chỉ huy phân đội A-424 từ 27/12/1965 đến 1/8/1966. Tại An Phú, ông được sự tín nhiệm của lực lượng dân vệ Hòa Hảo. Marvin rất đề cao đạo đức và lòng trung nghĩa của tín đồ Hòa Hảo trong đơn vị. Có khoảng 792 người theo đạo thường xuyên tham gia vào lực lượng của Marvin.
Tháng 6/1966, CIA giao nhiệm vụ cho Marvin và đơn vị của ông sang Campuchia - lúc đó đang là quốc gia trung lập do Thái tử Sihanouk lãnh đạo - ám sát Sihanouk để gây bất ổn và đồng thời đổ tội cho quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Marvin đặt điều kiện là tổng thống Johnson phải công khai với người dân rằng quân đội Mỹ có thể tấn công không giới hạn qua biên giới Campuchia miễn nơi đó có quân du kích. Hai ngày sau, Marvin cùng 42 người vượt sông Bassac (sông Bình Di, nhánh sông Hậu bên bờ Tây Bắc cù lao An Phú), chuẩn bị ám sát quốc trưởng Sihanouk. Tuy nhiên, khi ông biết tin tổng thống Johnson từ chối yêu cầu của mình và tính mạng của đội quân đi ám sát Sihanouk sẽ không được chính phủ Mỹ bảo vệ, Marvin đã hủy bỏ nhiệm vụ.
CIA vô cùng tức giận trước hành động trên, đồng thời không thể để lộ chuyện này ra bên ngoài vì chính sách ngoại giao mới của Hoa Kỳ trong cuộc chiến đã thay đổi. 6 ngày sau, Thủ tướng Việt Nam cộng hòa lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ - người có nhiều quan hệ với CIA - đã ra lệnh tấn công và phá hủy trại lính đặc nhiệm tại An Phú của Marvin. Trước tình hình đó, Ban trị sự Trung ương giáo hội Hòa Hảo đã nhờ Trung tướng Đặng Văn Quang - chỉ huy vùng IV chiến thuật - đứng ra bênh vực Marvin. Nhờ đó, Marvin và người của ông được an toàn. Marvin giải ngũ tháng 5/1973. Ông là người Mỹ duy nhất được vinh danh trong Tổ đình Hòa Hảo. Năm 2003 , Marvin viết cuốn hồi ký về những ngày hoạt động tại An Phú.

Mục đích của Marvin khi xuất bản quyển sách:

 • Kể về sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những người theo đạo Hòa Hảo ở An Phú.
 • Tố cáo những tội ác mà CIA và lực lượng lính đặc nhiệm Hoa Kỳ gây ra tại Việt Nam.

quận An Phú tỉnh Châu Đốc 50 năm trước 1960 1975 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare

Án ngữ ngay đầu nguồn sông Hậu, An Phú là cửa ngõ qua lại chính bằng đường sông và cả đường bộ giữa tỉnh Châu Đốc (đơn vị hành chính lúc bấy giờ) với các vùng giáp ranh của Campuchia.

An Phú có các căn cứ cách mạng như: căn cứ B1 Bưng Ven (xã Phú Hữu), căn cứ B3 Vạt Lài (xả Khánh Bình); còn căn cứ Giồng Trà Dên (xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu) thì nằm gần căn cứ B1.

Chẳng hạn tháng 10/1959, đội vũ trang số 8 của lực lượng cách mạng đã vượt sông Tiền về đóng căn cứ bí mật tại Bưng Ven, khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tân Châu - An Phú.

Trong giai đoạn những năm 1960, lực lượng quân Giải phóng mở rộng hoạt động qua lại trên biên giới do đó quân đội Việt Nam cộng hòa được tăng cường ở các khu vực vùng biên.

Đặc biệt, các đồn bót (camp) dọc theo tuyến biên giới luôn có các sĩ quan thuộc lực lượng lính đặc nhiệm Mỹ (Special Force, Green Beret) làm cố vấn.

lực lượng cách mạng đã vượt sông Tiền về đóng căn cứ bí mật tại Bưng Ven, khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tân Châu - An Phú. căn cứ B1 Đồng Đức (xã Phú Hữu), căn cứ B3 Vạt Lài (xả Khánh Bình); còn căn cứ Giồng Trà Dên (xã Tân An, huyện Tân Châu) thì nằm gần căn cứ B1

Xin giới thiệu 1 số hình ảnh về An Phú do người lính đặc nhiệm Hoa Kỳ - Daniel Marvin - lưu giữ:

Trại biệt kích biên phòng Dân Nam đóng tại quận An Phú, do đại úy Daniel Marvin chỉ huy năm 1965-1966. Ngày nay là trụ sở của Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội). Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare

Trại Dân Nam - 28/11/1965 - nhìn về hướng Nam
Làng An Phú và sông Hậu ở phía sau

Trại biệt kích biên phòng Dân Nam đóng tại quận An Phú, do đại úy Daniel Marvin chỉ huy năm 1965-1966. Ngày nay là trụ sở của Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội).

Lô cốt phòng thủ ở đồn Phú Hữu (nay là khu vực gần đình ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu). Căn cứ Cách mạng B1 (Đồng Đức - Bưng Ven) nằm tại xã Phú Hữu. Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Lô cốt phòng thủ ở đồn Phú Hữu (nay là khu vực gần đình ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu).

Thùng đạn thu được ở căn cứ Bưng Ven ngày nay là khu vực đối diện khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Ngày 17/01/1966 thu được đạn dược, mìn tại căn cứ bí mật Bưng Ven. Tổng số vũ khí khoảng 2.700 thứ. Hầu hết được hủy bởi lực lượng dân sự chiến đấu số 441 và 444.
Thùng đạn thu được ở căn cứ Bưng Ven (ngày nay là khu vực đối diện khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu)

Cúng heo quay mừng lễ kỷ niệm thành lập trại Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare
Cúng heo quay mừng lễ kỷ niệm thành lập trại

Nguồn: Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare

## An Phú và những bí mật chiến tranh ![đơn vị mà của Marvin đóng quân chính là quận An Phú, tỉnh Châu Đốc](https://i.imgur.com/zbELY9E.jpg) Đầu năm 2006, báo chí Mỹ và Việt Nam đăng tin về vụ kiện của các cựu binh Hoa Kỳ đòi bồi thường 700.000 USD đối với Daniel Marvin - tác giả cuốn hồi ký [Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare (Biệt đội tinh nhuệ - Hành trình trong cuộc chiến bí mật)](http://expendableelite.com/) - vì cho rằng Marvin đã bôi nhọ họ - những người lính đặc nhiệm trong chiến tranh Việt Nam. [Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare (Biệt đội tinh nhuệ - Hành trình trong cuộc chiến bí mật](https://i.imgur.com/rMaan9K.jpg) Marvin kể lại những hoạt động của đơn vị ông khi làm nhiệm vụ tại quận An Phú tỉnh Châu Đốc năm 1966, trong đó ông công bố việc CIA đã từng yêu cầu đơn vị của ông ngầm đi ám sát quốc trưởng nước Campuchia trung lập lúc bấy giờ là thái tử Sihanouk. Ngoài ra, ông cũng phê phán những tội ác mà lính đặc nhiệm Hoa Kỳ gây ra tại Việt Nam . Vụ kiện kết thúc với phán quyết trắng án cho Marvin, tòa án cho rằng không ai bị xúc phạm trong quyển sách này. Nơi mà đơn vị mà của Marvin đóng quân chính là quận An Phú, tỉnh Châu Đốc (địa phận hành chính trước 1975, nay là huyện An Phú tỉnh An Giang). Thông qua hồi ký của Daniel Marvin và những tư liệu mà ông cung cấp, chúng ta có được nhiều thông tin về An Phú cách đây gần nửa thế kỉ. > ![Trung tá (Lieutenant-Colonel) Daniel Marvin (biệt danh: Dangerous Dan - Dan nguy hiểm) Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/SDyua7V.jpg) Trung tá (Lieutenant-Colonel) Daniel Marvin (biệt danh: Dangerous Dan - Dan nguy hiểm) sinh ngày 10/10/1933, mất ngày 19/01/2012. Marvin tham chiến ở Việt Nam từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 12 năm 1966. Một ngày sau lễ Giáng sinh năm 1965, Trung Tá William Tuttle - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vùng IV chiến thuật (Tây Nam Bộ) ở Cần Thơ - gọi Marvin đến và đề nghị ông xung phong đi chỉ huy Phân đội A-424 tại quận An Phú tỉnh Châu Đốc để đối phó lại quân Giải phóng ở bên kia biên giới Campuchia. "Dan, nếu anh nhận nhiệm vụ tối mật này, anh sẽ được quyền tự quyết". Marvin đến An Phú lãnh nhiệm vụ chỉ huy phân đội A-424 từ 27/12/1965 đến 1/8/1966. Tại An Phú, ông được sự tín nhiệm của lực lượng dân vệ Hòa Hảo. Marvin rất đề cao đạo đức và lòng trung nghĩa của tín đồ Hòa Hảo trong đơn vị. Có khoảng 792 người theo đạo thường xuyên tham gia vào lực lượng của Marvin. Tháng 6/1966, CIA giao nhiệm vụ cho Marvin và đơn vị của ông sang Campuchia - lúc đó đang là quốc gia trung lập do Thái tử Sihanouk lãnh đạo - ám sát Sihanouk để gây bất ổn và đồng thời đổ tội cho quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Marvin đặt điều kiện là tổng thống Johnson phải công khai với người dân rằng quân đội Mỹ có thể tấn công không giới hạn qua biên giới Campuchia miễn nơi đó có quân du kích. Hai ngày sau, Marvin cùng 42 người vượt sông Bassac (sông Bình Di, nhánh sông Hậu bên bờ Tây Bắc cù lao An Phú), chuẩn bị ám sát quốc trưởng Sihanouk. Tuy nhiên, khi ông biết tin tổng thống Johnson từ chối yêu cầu của mình và tính mạng của đội quân đi ám sát Sihanouk sẽ không được chính phủ Mỹ bảo vệ, Marvin đã hủy bỏ nhiệm vụ. CIA vô cùng tức giận trước hành động trên, đồng thời không thể để lộ chuyện này ra bên ngoài vì chính sách ngoại giao mới của Hoa Kỳ trong cuộc chiến đã thay đổi. 6 ngày sau, Thủ tướng Việt Nam cộng hòa lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ - người có nhiều quan hệ với CIA - đã ra lệnh tấn công và phá hủy trại lính đặc nhiệm tại An Phú của Marvin. Trước tình hình đó, Ban trị sự Trung ương giáo hội Hòa Hảo đã nhờ Trung tướng Đặng Văn Quang - chỉ huy vùng IV chiến thuật - đứng ra bênh vực Marvin. Nhờ đó, Marvin và người của ông được an toàn. Marvin giải ngũ tháng 5/1973. Ông là người Mỹ duy nhất được vinh danh trong Tổ đình Hòa Hảo. Năm 2003 , Marvin viết cuốn hồi ký về những ngày hoạt động tại An Phú. Mục đích của Marvin khi xuất bản quyển sách: - Kể về sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những người theo đạo Hòa Hảo ở An Phú. - Tố cáo những tội ác mà CIA và lực lượng lính đặc nhiệm Hoa Kỳ gây ra tại Việt Nam. ![quận An Phú tỉnh Châu Đốc 50 năm trước 1960 1975 Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/jYauUfG.jpg) Án ngữ ngay đầu nguồn sông Hậu, An Phú là cửa ngõ qua lại chính bằng đường sông và cả đường bộ giữa tỉnh Châu Đốc (đơn vị hành chính lúc bấy giờ) với các vùng giáp ranh của Campuchia. An Phú có các căn cứ cách mạng như: căn cứ B1 Bưng Ven (xã Phú Hữu), căn cứ B3 Vạt Lài (xả Khánh Bình); còn căn cứ Giồng Trà Dên (xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu) thì nằm gần căn cứ B1. Chẳng hạn tháng 10/1959, đội vũ trang số 8 của lực lượng cách mạng đã vượt sông Tiền về đóng căn cứ bí mật tại Bưng Ven, khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tân Châu - An Phú. Trong giai đoạn những năm 1960, lực lượng quân Giải phóng mở rộng hoạt động qua lại trên biên giới do đó quân đội Việt Nam cộng hòa được tăng cường ở các khu vực vùng biên. Đặc biệt, các đồn bót (camp) dọc theo tuyến biên giới luôn có các sĩ quan thuộc lực lượng lính đặc nhiệm Mỹ (Special Force, Green Beret) làm cố vấn. ![lực lượng cách mạng đã vượt sông Tiền về đóng căn cứ bí mật tại Bưng Ven, khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tân Châu - An Phú. căn cứ B1 Đồng Đức (xã Phú Hữu), căn cứ B3 Vạt Lài (xả Khánh Bình); còn căn cứ Giồng Trà Dên (xã Tân An, huyện Tân Châu) thì nằm gần căn cứ B1](https://i.imgur.com/MwXOhW2.jpg) **Xin giới thiệu 1 số hình ảnh về An Phú do người lính đặc nhiệm Hoa Kỳ - Daniel Marvin - lưu giữ:** ![Trại biệt kích biên phòng Dân Nam đóng tại quận An Phú, do đại úy Daniel Marvin chỉ huy năm 1965-1966. Ngày nay là trụ sở của Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội). Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/Wq0Lhfq.jpg) > Trại Dân Nam - 28/11/1965 - nhìn về hướng Nam Làng An Phú và sông Hậu ở phía sau Trại biệt kích biên phòng Dân Nam đóng tại quận An Phú, do đại úy Daniel Marvin chỉ huy năm 1965-1966. Ngày nay là trụ sở của Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú (huyện đội). ![Lô cốt phòng thủ ở đồn Phú Hữu (nay là khu vực gần đình ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu). Căn cứ Cách mạng B1 (Đồng Đức - Bưng Ven) nằm tại xã Phú Hữu. Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/StONALq.jpg) Lô cốt phòng thủ ở đồn Phú Hữu (nay là khu vực gần đình ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu). ![Thùng đạn thu được ở căn cứ Bưng Ven ngày nay là khu vực đối diện khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/FJmjZUa.jpg) Ngày 17/01/1966 thu được đạn dược, mìn tại căn cứ bí mật Bưng Ven. Tổng số vũ khí khoảng 2.700 thứ. Hầu hết được hủy bởi lực lượng dân sự chiến đấu số 441 và 444. Thùng đạn thu được ở căn cứ Bưng Ven (ngày nay là khu vực đối diện khu dân cư ấp Phú Lợi xã Phú Hữu) ![Cúng heo quay mừng lễ kỷ niệm thành lập trại Daniel Marvin Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](https://i.imgur.com/eGhsMdX.jpg) Cúng heo quay mừng lễ kỷ niệm thành lập trại Nguồn: [Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare](http://expendableelite.com/)
edited Mar 11 '18 lúc 2:46 pm

Hình ảnh khánh thành một con kinh ở quận An Phú tỉnh Châu Đốc

Thời điểm: khoảng những năm 1950-1965

Chưa xác định được có phải là Kinh Thầy Ban, Kinh Mới hay không.

 • Tác giả: James Nelson Tull
 • Nguồn: VA067910, James Nelson Tull Collection, The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University

James Nelson Tull Collection

 Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965

Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965

Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965

Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965

# Hình ảnh khánh thành một con kinh ở quận An Phú tỉnh Châu Đốc Thời điểm: **khoảng những năm 1950-1965** Chưa xác định được có phải là Kinh Thầy Ban, Kinh Mới hay không. - Tác giả: James Nelson Tull - Nguồn: VA067910, James Nelson Tull Collection, The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University [James Nelson Tull Collection](https://vva.vietnam.ttu.edu/agents/people/7566) [ Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965](https://i.imgur.com/RHPkYiz.jpg) [Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965](https://i.imgur.com/6l2hBNW.jpg) [Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965](https://i.imgur.com/B49s2Ku.jpg) [Hình ảnh khánh thành Kinh Thầy Ban quận An Phú tỉnh Châu Đốc khoảng những năm 1950-1965](https://i.imgur.com/OGXc1tx.jpg)
edited Nov 9 '18 lúc 10:35 am

Bản đồ các xã của quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975
Bản đồ các xã của quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975

[Bản đồ các xã của quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/An_Phu_district_Chau_Doc_province.svg/1000px-An_Phu_district_Chau_Doc_province.svg.png) Bản đồ các xã của quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975

Người An Phú

2.6k
3
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp