Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ

Mekong ký sự là bộ phim tài liệu đặc sắc về dòng sông Mekong.

Từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong chia làm 3 ngã, 1 dòng đi vào Biển Hồ, 2 dòng còn lại đi sang lãnh thổ Việt Nam.

Huyện An Phú tỉnh An Giang tiếp dòng Bassac hạ (Tonlé Bassac) trở thành đầu nguồn sông Hậu. Thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự tiếp dòng Bassac thượng - đầu nguồn sông Tiền.

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ

Link xem trọn tập 16 phần có đi qua huyện An Phú:

Zing TV

http://tv.zing.vn/video/Me-Kong-Ky-Su-Tap-16/IWZ9DUOC.html

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=VSlXyPk39Wo

Hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=7pM0J04-zn8


Fshare

DVD 16
https://www.fshare.vn/file/RWYWBKM8YU2I


DVD 01-15
https://www.fshare.vn/folder/VOI9IHMDQAXK

DVD 16-21
https://www.fshare.vn/folder/GMID1SLBKL3A


Minh họa bản đồ đường đi của đoàn làm phim từ Vĩnh Xương sang Đồng Đức, Bình Di.

Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ

[Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ](https://i.imgur.com/efw1K71.jpg) Mekong ký sự là bộ phim tài liệu đặc sắc về dòng sông Mekong. Từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong chia làm 3 ngã, 1 dòng đi vào Biển Hồ, 2 dòng còn lại đi sang lãnh thổ Việt Nam. Huyện An Phú tỉnh An Giang tiếp dòng Bassac hạ (Tonlé Bassac) trở thành đầu nguồn sông Hậu. Thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự tiếp dòng Bassac thượng - đầu nguồn sông Tiền. [Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ](https://i.imgur.com/T99cEO4.jpg) [Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ](https://i.imgur.com/xpMJMk8.jpg) # Link xem trọn tập 16 phần có đi qua huyện An Phú: ### Zing TV http://tv.zing.vn/video/Me-Kong-Ky-Su-Tap-16/IWZ9DUOC.html ## Youtube https://www.youtube.com/watch?v=VSlXyPk39Wo Hoặc https://www.youtube.com/watch?v=7pM0J04-zn8 --- ## Fshare DVD 16 https://www.fshare.vn/file/RWYWBKM8YU2I --- DVD 01-15 https://www.fshare.vn/folder/VOI9IHMDQAXK DVD 16-21 https://www.fshare.vn/folder/GMID1SLBKL3A --- ### Minh họa bản đồ đường đi của đoàn làm phim từ Vĩnh Xương sang Đồng Đức, Bình Di. [Mê Kông ký sự DVD 16 - phần đi qua huyện AN PHÚ](https://i.imgur.com/IwSZMcG.jpg)
edited Apr 18 '18 lúc 11:04 pm
747
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp