Trạng thái
Giao lưu - Trò chuyện

Mình muốn hỏi admin xíu

mail minh chua lam. tai cai sim của mình bắt sóng yếu qua
. sao wap mình nó ko hiện youtube giống ban nhỉ. no chỉ hiện link ah
. domain mình mua chi co 50k .smile

mail minh chua lam. tai cai sim của mình bắt sóng yếu qua . sao wap mình nó ko hiện youtube giống ban nhỉ. no chỉ hiện link ah . domain mình mua chi co 50k .]:)

Nếu bạn đang dùng sim đt để lướt web thì do kết nối yếu nó k load ra được đó. Khi nào có máy tính, mạng mạnh thì sẽ thấy. Chỉ cần dán link youtube là nó tự tạo ra cái khung video thôi.

Domain bt giá 150k rồi, quan trọng là mua của cty nó sẽ đảm bảo sau này mình có thể gia hạn. Chứ mua rẻ thì mình vẫn biết mua đc, nhưng sợ cỡ 1 năm sau k gia hạn được. Mấy cái CC chùa gì đó thì nên tránh ra, nó report 1 cái là mất tiêu cái domain.

Nếu bạn đang dùng sim đt để lướt web thì do kết nối yếu nó k load ra được đó. Khi nào có máy tính, mạng mạnh thì sẽ thấy. Chỉ cần dán link youtube là nó tự tạo ra cái khung video thôi. Domain bt giá 150k rồi, quan trọng là mua của cty nó sẽ đảm bảo sau này mình có thể gia hạn. Chứ mua rẻ thì mình vẫn biết mua đc, nhưng sợ cỡ 1 năm sau k gia hạn được. Mấy cái CC chùa gì đó thì nên tránh ra, nó report 1 cái là mất tiêu cái domain.

ban xem ne. no co hien khung video dau
http://code1996.byethost7.com/index.php?u=/topic/5/ggc-aacute-ch-l%E1%BA%A5y-th-ocirc-ng-tin-smtp-c%E1%BB%A7a-gmail-ch-iacute-nh-x-aacute-c

mà sao cái link của mình nhìn kinh thế nhỉ

ban xem ne. no co hien khung video dau http://code1996.byethost7.com/index.php?u=/topic/5/ggc-aacute-ch-l%E1%BA%A5y-th-ocirc-ng-tin-smtp-c%E1%BB%A7a-gmail-ch-iacute-nh-x-aacute-c mà sao cái link của mình nhìn kinh thế nhỉ

ban xem ne. no co hien khung video dau
http://code1996.byethost7.com/index.php?u=/topic/5/ggc-aacute-ch-l%E1%BA%A5y-th-ocirc-ng-tin-smtp-c%E1%BB%A7a-gmail-ch-iacute-nh-x-aacute-c

mà sao cái link của mình nhìn kinh thế nhỉ

Cái link muốn đẹp thì phải apply cái code đã chỉnh sửa của mình trên github cho codoforums nhé.

Hiện tại chỉ áp dụng cho bản 3.5 build 10 thôi, mình chưa có time làm cho bản mới 3.5.1.

Logo thì mở file này lên và thay thế chỗ code dưới.

codoforums-vietnam\sites\default\themes\default\templates\layout.tpl

<img src="{$smarty.const.DURI}assets/img/nguoianphu/brand.png" alt="nguoianphu codoforum logo" class="navbar-header-img">

&gt;ban xem ne. no co hien khung video dau &gt;http://code1996.byethost7.com/index.php?u=/topic/5/ggc-aacute-ch-l%E1%BA%A5y-th-ocirc-ng-tin-smtp-c%E1%BB%A7a-gmail-ch-iacute-nh-x-aacute-c &gt; mà sao cái link của mình nhìn kinh th&ecirc;́ nhỉ C&aacute;i link muốn đẹp th&igrave; phải apply c&aacute;i code đ&atilde; chỉnh sửa của m&igrave;nh tr&ecirc;n github cho codoforums nh&eacute;. Hiện tại chỉ &aacute;p dụng cho bản 3.5 build 10 th&ocirc;i, m&igrave;nh chưa c&oacute; time l&agrave;m cho bản mới 3.5.1. Logo th&igrave; mở file n&agrave;y l&ecirc;n v&agrave; thay thế chỗ code dưới. ``codoforums-vietnam\sites\default\themes\default\templates\layout.tpl`` &gt; &lt;img src=&quot;{$smarty.const.DURI}assets/img/nguoianphu/brand.png&quot; alt=&quot;nguoianphu codoforum logo&quot; class=&quot;navbar-header-img&quot;&gt;
123
482
11
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp