Đình thần Khánh Bình

1

Di tích Đình thần xã Khánh Bình huyện An Phú

Đình Khánh Bình được xây dựng cách nay trên trăm năm, tọa lạc tại ấp Sa Tô xã Khánh Bình huyện An Phú.

Cổng Đình thần xã Khánh Bình:

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Khánh Bình Phủ - Kỷ Sửu

Năm 1932 đình Khánh Bình được vua Bảo Đại sắc phong Thần Hoàng Bổn Cảnh.

Đình thần Khánh Bình

Quốc Thái Dân An

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình
Nơi thờ Thần Nông.

Năm 2009 đình Khánh Bình được UBND tỉnh An Giang xếp hạng di tích lịch sử Cách mạng.

Đình thần Khánh Bình

Tham khảo
Đài TH An Giang - ATV
http://violet.vn/thcs-khanhbinh-angiang/entry/show/entry_id/7223558

## Di tích Đình thần xã Khánh Bình huyện An Phú Đình Khánh Bình được xây dựng cách nay trên trăm năm, tọa lạc tại ấp Sa Tô xã Khánh Bình huyện An Phú. Cổng Đình thần xã Khánh Bình: http://i.imgur.com/s4pBI3E.jpg http://i.imgur.com/mE1GMAX.jpg http://i288.photobucket.com/albums/ll173/epython/bai_viet/dinh_than_Khanh_Binh/dinh-than-khanh-binh-huyen-an-phu.jpg Khánh Bình Phủ - Kỷ Sửu Năm 1932 đình Khánh Bình được vua Bảo Đại sắc phong Thần Hoàng Bổn Cảnh. http://i288.photobucket.com/albums/ll173/epython/bai_viet/dinh_than_Khanh_Binh/dinh-than-khanh-binh-huyen-an-phuvlcsnap-2012-10-29-11h00m04s30.png Quốc Thái Dân An http://i.imgur.com/iinYiIX.jpg http://i288.photobucket.com/albums/ll173/epython/bai_viet/dinh_than_Khanh_Binh/dinh-than-khanh-binh-huyen-an-phuvlcsnap-2012-10-29-11h01m04s114.png http://i288.photobucket.com/albums/ll173/epython/bai_viet/dinh_than_Khanh_Binh/dinh-than-khanh-binh-huyen-an-phuvlcsnap-2012-10-29-11h00m11s100.png http://i.imgur.com/5T9ACiN.jpg http://i.imgur.com/Z24X8lR.jpg http://i.imgur.com/1diE9ib.jpg Nơi thờ Thần Nông. Năm 2009 đình Khánh Bình được UBND tỉnh An Giang xếp hạng di tích lịch sử Cách mạng. http://i.imgur.com/i7yeCHO.jpg Tham khảo Đài TH An Giang - ATV http://violet.vn/thcs-khanhbinh-angiang/entry/show/entry_id/7223558
 
0
trả lời
400
lượt xem
0
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp