Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Tản mạn về địa danh và truyền thuyết Búng Bình Thiên

GIA ĐÌNH THÀNH THÔNG CHÍ
Trịnh Hoài Đức
Quyển II: SN XUYÊN CHÍ
[Chép về núi sông] (tiếp)
TRẤN VĨNH THANH

Lý Việt Dũng dịch

TÒNG SƠN CHÂU (CÙ LAO TÒNG SƠN)
Nằm về phía đông sông Mỹ Luông ở Tiền Giang, có thôn Tòng Sơn ở đấy. Bốn bề đều là sóng to,
trông như đám lục bình nổi trên mặt sông; mặt trời chiếu dọi cá nược ([108][280]), ngọn gió đung đưa hạc
nước, thật đầy đủ cảnh trí vùng sông nước !


([108][280]) Nguyên văn là giang đồn (江豚) theo Từ Nguyên còn gọi là thủy trư, ngực có vú, đầu phun nước, tức con cá nược. Loại cá nầy ngày xưa ở các con sông lớn như sông Cần Thơ, Cái Côn.., người chèo ghe thường gọi to Ông Nược ơi lên đua chơi là chúng nổi lên cả bầy bơi tranh cùng ghe khiến người chèo vui mà bớt mệt.

  • 江 giang: sông
  • 豚 đồn
    • (Danh) Lợn con, heo sữa. Phiếm chỉ heo, lợn. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Sổ huề canh đạo kê đồn ngoại” 數畦秔稻雞豚外 (Nhiếp Khẩu đạo trung 灄口道中) Vài thửa lúa tám còn thêm gà lợn.
    • https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%9A
GIA ĐÌNH THÀNH THÔNG CHÍ Trịnh Hoài Đức Quyển II: SN XUYÊN CHÍ [Chép về núi sông] (tiếp) TRẤN VĨNH THANH Lý Việt Dũng dịch TÒNG SƠN CHÂU (CÙ LAO TÒNG SƠN) Nằm về phía đông sông Mỹ Luông ở Tiền Giang, có thôn Tòng Sơn ở đấy. Bốn bề đều là sóng to, trông như đám lục bình nổi trên mặt sông; mặt trời chiếu dọi cá nược ([108][280]), ngọn gió đung đưa hạc nước, thật đầy đủ cảnh trí vùng sông nước ! --- ([108][280]) Nguyên văn là giang đồn (江豚) theo Từ Nguyên còn gọi là thủy trư, ngực có vú, đầu phun nước, tức con cá nược. Loại cá nầy ngày xưa ở các con sông lớn như sông Cần Thơ, Cái Côn.., người chèo ghe thường gọi to **_Ông Nược ơi lên đua chơi_** là chúng nổi lên cả bầy bơi tranh cùng ghe khiến người chèo vui mà bớt mệt. - 江 giang: sông - 豚 đồn - (Danh) Lợn con, heo sữa. Phiếm chỉ heo, lợn. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Sổ huề canh đạo kê đồn ngoại” 數畦秔稻雞豚外 (Nhiếp Khẩu đạo trung 灄口道中) Vài thửa lúa tám còn thêm gà lợn. - https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%9A
123
2.59k
10
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp