Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

La Cochinchine Française 1906

French Cochinchina 1906

Bản đồ Nam Kỳ năm 1906

Full size

Bản đồ Nam Kỳ năm 1906

## La Cochinchine Française 1906 ## French Cochinchina 1906 ## Bản đồ Nam Kỳ năm 1906 [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/NamKy1906.png]Full size[/url] ![Bản đồ Nam Kỳ năm 1906](https://i.imgur.com/5f3B515.jpg "Bản đồ Nam Kỳ năm 1906")
edited Mar 24 '18 lúc 1:05 pm

La Cochinchine Française 1889-1901

French Cochinchina 1889-1901

Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901

Năm 1889

Title : Carte de la Cochinchine française / dressée... par le commandant A Koch,... ; gravé par J. Jérôme Author : Koch, Alfred (18..-18..? ; commandant). Auteur du texte Author : Jérôme, J. (18..-19..?). Graveur Publisher : Challamel (Paris) Publication date : 1889 Subject : Cochinchine Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 carte en 4 flles ; 61 x 81 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 4 Description : Échelle(s) : 1:400 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b53025179v Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-1159 Cover : Asie du Sud-Est Relationship : Notice de recueil : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450129083 Relationship : Appartient à : [Division 21 du portefeuille 1 QUATER du Service hydrographique de la marine consacrée à l'Indochine] ; 89 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407274675 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 30/07/2012

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53025179v/f1.item.r=Cochinchine.zoom

Năm 1901

Title : Carte de la Cochinchine française... / par le commandant A. Koch ; Nouvelle édition revue et mise à jour... par le commt Friquégnon,... Author : Koch, Alfred (18..-18..? ; commandant). Auteur du texte Author : Friquegnon, Jean-Baptiste (1858-1934 ; Capitaine). Auteur du texte Publisher : A. Challamel (Paris) Publication date : 1901 Subject : Cochinchine Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : français Format : 4 flles ; 74 x 54 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:400 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b53029886z Source : Bibliothèque nationale de France, GE C-2728 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407274702 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 06/11/2012

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029886z/f1.item.r=cochinchine.langEN.zoom

Full size trên wiki

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NamKy1901.jpg

La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901

## La Cochinchine Française 1889-1901 ## French Cochinchina 1889-1901 ## Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901 # Năm 1889 >Title : Carte de la Cochinchine française / dressée... par le commandant A Koch,... ; gravé par J. Jérôme Author : Koch, Alfred (18..-18..? ; commandant). Auteur du texte Author : Jérôme, J. (18..-19..?). Graveur Publisher : Challamel (Paris) Publication date : 1889 Subject : Cochinchine Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : language.label.français Format : 1 carte en 4 flles ; 61 x 81 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 4 Description : Échelle(s) : 1:400 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b53025179v Source : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-1159 Cover : Asie du Sud-Est Relationship : Notice de recueil : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450129083 Relationship : Appartient à : [Division 21 du portefeuille 1 QUATER du Service hydrographique de la marine consacrée à l'Indochine] ; 89 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407274675 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 30/07/2012 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53025179v/f1.item.r=Cochinchine.zoom # Năm 1901 >Title : Carte de la Cochinchine française... / par le commandant A. Koch ; Nouvelle édition revue et mise à jour... par le commt Friquégnon,... Author : Koch, Alfred (18..-18..? ; commandant). Auteur du texte Author : Friquegnon, Jean-Baptiste (1858-1934 ; Capitaine). Auteur du texte Publisher : A. Challamel (Paris) Publication date : 1901 Subject : Cochinchine Type : map Type : image Type : still image Language : french Language : français Format : 4 flles ; 74 x 54 cm Format : image/jpeg Format : Nombre total de vues : 1 Description : Échelle(s) : 1:400 000 Rights : public domain Identifier : ark:/12148/btv1b53029886z Source : Bibliothèque nationale de France, GE C-2728 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407274702 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 06/11/2012 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029886z/f1.item.r=cochinchine.langEN.zoom [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/64/HaAm1901.jpg]Full size trên wiki[/url] [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NamKy1901.jpg]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NamKy1901.jpg[/url] ![La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901](https://i.imgur.com/UaGOk6A.jpg "La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901")
edited Nov 3 '18 lúc 5:02 pm

BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910

Annuaire général de l’Indo-Chine française năm 1910, 1912 và 1914

Link : http://tve-4u.org/threads/ban-do-cac-tinh-nam-ky-nam-1910.19846/

BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française
BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910

BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française

Khu vực huyện An Phú ngày nay trên bản đồ Nam Kỳ năm 1910. Có thể thấy 2 địa danh:

 • Bắc Nam (nay thuộc Campuchia - phần đất đối diện ấp Phú Thành, xã Phú Hữu)
 • KP. Kassang (Kampong Krasang - tức Dung Thăng, Cần Thăng - nay là xã Vĩnh Hội Đông).

BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française
Khu vực huyện An Phú ngày nay trên bản đồ tỉnh Châu Đốc 1910. Một số địa danh:

 • Benghi: tức Bình Di, nay là xã Khánh Bình
 • Bắc Nam
 • Khánh An
 • Ka Coi: nay là khu vực chợ Đồng Cô Ki xã Quốc Thái
 • Bac Day: tức Bắc Đai ở xã Nhơn Hội
 • KP. Kassang: nay là xã Vĩnh Hội Đông
 • Đa Phước
## BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 ### Annuaire général de l’Indo-Chine française năm 1910, 1912 và 1914 Link : http://tve-4u.org/threads/ban-do-cac-tinh-nam-ky-nam-1910.19846/ ![BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française](http://i.imgur.com/EUI4uYF.png) BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 ![BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française](http://i.imgur.com/fq7ERWj.png) Khu vực huyện An Phú ngày nay trên bản đồ Nam Kỳ năm 1910. Có thể thấy 2 địa danh: - Bắc Nam (nay thuộc Campuchia - phần đất đối diện ấp Phú Thành, xã Phú Hữu) - KP. Kassang (Kampong Krasang - tức Dung Thăng, Cần Thăng - nay là xã Vĩnh Hội Đông). ![BẢN ĐỒ CÁC TỈNH NAM KỲ NĂM 1910 Annuaire général de l’Indo-Chine française](http://i.imgur.com/lQ8LXq4.png) Khu vực huyện An Phú ngày nay trên bản đồ tỉnh Châu Đốc 1910. Một số địa danh: - Benghi: tức Bình Di, nay là xã Khánh Bình - Bắc Nam - Khánh An - Ka Coi: nay là khu vực chợ Đồng Cô Ki xã Quốc Thái - Bac Day: tức Bắc Đai ở xã Nhơn Hội - KP. Kassang: nay là xã Vĩnh Hội Đông - Đa Phước

Thời sự cẩm nang, 1930

Tổng lược các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp, hành chính.. của Annam có kèm theo các quảng cáo về thuốc và tiểu thuyết "Số bậc cấp Đức"

http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=kEjhI1930.1.631&e=-------vi-20--1--img-txIN-------#


Tỉnh Châu Đốc

Trang 437

Tỉnh Châu Đốc Thời sự cẩm nang, 1930 <br />

Province de Châudoc

Cách Sài Gòn 220 km.

 • Dân số: 215.479 người
  • Người Âu (Pháp): 115
  • Người An Nam (Kinh): 163.849
  • Người Cambodgiens (Khmer): 38.772
  • Người Trung Hoa: 2.542
  • Người Minh Hương: 2.189
  • Người Ấn Độ: 11
  • Người Mã Lai (Chăm): 7.988

Sự phân biệt người Trung Hoa và người Minh Hương có thể là:

 • Người Minh Hương là người Hoa đã sống ở Châu Đốc từ thời lập làng, lập ấp cùng với người Kinh. Họ có thể là con cháu của người Hoa thời kì tị nạn Mãn Thanh, định cư ở Châu Đốc trước khi người Pháp đô hộ Việt Nam.
 • Người Trung Hoa là những người từ nước Trung Quốc, sau khoảng năm 1858 mới đến Châu Đốc sinh sống?

Tổng An Phú và tổng Châu Phú

Trang 444

 Tổng An Phú và tổng Châu Phú Thời sự cẩm nang, 1930

Tổng An Phú

Các làng:

 • Đồng Cô Ki
 • Tân Hội
 • Khánh An
 • Khánh Bình
 • Khánh Hội
 • Phú Hữu
 • Phum Soài
 • Vĩnh Lộc
 • Phước Hưng
 • Vĩnh Lợi
 • Phú Hợi

Quan chức

 • Trần Văn Ngọc: tổng trưởng đệ tam cấp
 • Ngô Xương Thạnh: ban biện
 • Bùi Văn Vân: Conseiller (ủy viên, cố vấn) của tỉnh

Tổng Châu Phú

Các làng:

 • Châu Phú
 • Đa Phước
 • Hà Bao
 • Mỹ Đức
 • Châu Giang
 • Vĩnh Phong
 • Vĩnh Hội Đông
 • Vĩnh Tế
 • Vĩnh Trường
 • Vĩnh Hậu

Quan chức

 • Vương Quang Trực: tổng trưởng
 • Lê Văn Liễu: ban biện phó tổng
 • Lê Chí Kế: Conseiller (ủy viên, cố vấn) của tỉnh
## Thời sự cẩm nang, 1930 Tổng lược c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến kinh tế, ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, luật ph&aacute;p, h&agrave;nh ch&iacute;nh.. của Annam c&oacute; k&egrave;m theo c&aacute;c quảng c&aacute;o về thuốc v&agrave; tiểu thuyết &amp;quot;Số bậc cấp Đức&amp;quot; [http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&amp;amp;d=kEjhI1930.1.631&amp;amp;e=-------vi-20--1--img-txIN-------#](http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&amp;amp;d=kEjhI1930.1.631&amp;amp;e=-------vi-20--1--img-txIN-------#) --- ### Tỉnh Ch&acirc;u Đốc Trang 437 ![Tỉnh Ch&acirc;u Đốc Thời sự cẩm nang, 1930 ](http://i.imgur.com/vzJOGmR.png) #### Province de Ch&acirc;udoc C&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n 220 km. - D&acirc;n số: 215.479 người - Người &Acirc;u (Ph&aacute;p): 115 - Người An Nam (Kinh): 163.849 - Người Cambodgiens (Khmer): 38.772 - Người Trung Hoa: 2.542 - Người Minh Hương: 2.189 - Người Ấn Độ: 11 - Người M&atilde; Lai (Chăm): 7.988 &amp;gt; Sự ph&acirc;n biệt người Trung Hoa v&agrave; người Minh Hương c&oacute; thể l&agrave;: - Người Minh Hương l&agrave; người Hoa đ&atilde; sống ở Ch&acirc;u Đốc từ thời lập l&agrave;ng, lập ấp c&ugrave;ng với người Kinh. Họ c&oacute; thể l&agrave; con ch&aacute;u của người Hoa thời k&igrave; tị nạn M&atilde;n Thanh, định cư ở Ch&acirc;u Đốc trước khi người Ph&aacute;p đ&ocirc; hộ Việt Nam. - Người Trung Hoa l&agrave; những người từ nước Trung Quốc, sau khoảng năm 1858 mới đến Ch&acirc;u Đốc sinh sống? ### Tổng An Ph&uacute; v&agrave; tổng Ch&acirc;u Ph&uacute; Trang 444 ![ Tổng An Ph&uacute; v&agrave; tổng Ch&acirc;u Ph&uacute; Thời sự cẩm nang, 1930 ](http://i.imgur.com/g9hv6SV.png) #### Tổng An Ph&uacute; C&aacute;c l&agrave;ng: - Đồng C&ocirc; Ki - T&acirc;n Hội - Kh&aacute;nh An - Kh&aacute;nh B&igrave;nh - Kh&aacute;nh Hội - Ph&uacute; Hữu - Phum So&agrave;i - Vĩnh Lộc - Phước Hưng - Vĩnh Lợi - Ph&uacute; Hợi Quan chức - Trần Văn Ngọc: tổng trưởng đệ tam cấp - Ng&ocirc; Xương Thạnh: ban biện - B&ugrave;i Văn V&acirc;n: Conseiller (ủy vi&ecirc;n, cố vấn) của tỉnh #### Tổng Ch&acirc;u Ph&uacute; C&aacute;c l&agrave;ng: - Ch&acirc;u Ph&uacute; - Đa Phước - H&agrave; Bao - Mỹ Đức - Ch&acirc;u Giang - Vĩnh Phong - Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng - Vĩnh Tế - Vĩnh Trường - Vĩnh Hậu Quan chức - Vương Quang Trực: tổng trưởng - L&ecirc; Văn Liễu: ban biện ph&oacute; tổng - L&ecirc; Ch&iacute; Kế: Conseiller (ủy vi&ecirc;n, cố vấn) của tỉnh
edited Oct 21 '23 lúc 5:29 pm

Annuaire complet (européen et indigène) de toute l'Indochine, commerce, industrie, plantations, mines, adresses particulières... : Indochine, adresses, 1ère année 1933-1934 / éditeurs madame L. Lacroix-Sommé, messieurs R. J. Dickson et A. J. Burtschy

Title : Annuaire complet (européen et indigène) de toute l'Indochine, commerce, industrie, plantations, mines, adresses particulières... : Indochine, adresses, 1ère année 1933-1934 / éditeurs madame L. Lacroix-Sommé, messieurs R. J. Dickson et A. J. Burtschy
Publisher : impr. A. Portail (Saigon)
Publication date : 1933
Contributor : Lacroix-Sommé, Mme L.. Éditeur scientifique
Contributor : Burtschy, A. J.. Éditeur scientifique
Contributor : Dickson, R. J.. Éditeur scientifique
Type : text
Type : printed monograph
Language : french Format : 1 vol. (1012 p.) : carte en coul. et plans h. t. ; in-4
Format : application/pdf
Rights : public domain Identifier : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O2L-884 (1)
Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33430656c
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date of online availability : 07/09/2009

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f10.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f470.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f471.highres


http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f896.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f897.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f898.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f899.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f900.highres


Huyện An Phú thời Pháp thuộc

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

## Annuaire complet (europ&eacute;en et indig&egrave;ne) de toute l&#039;Indochine, commerce, industrie, plantations, mines, adresses particuli&egrave;res... : Indochine, adresses, 1&egrave;re ann&eacute;e 1933-1934 / &eacute;diteurs madame L. Lacroix-Somm&eacute;, messieurs R. J. Dickson et A. J. Burtschy &gt; Title : Annuaire complet (europ&eacute;en et indig&egrave;ne) de toute l&#039;Indochine, commerce, industrie, plantations, mines, adresses particuli&egrave;res... : Indochine, adresses, 1&egrave;re ann&eacute;e 1933-1934 / &eacute;diteurs madame L. Lacroix-Somm&eacute;, messieurs R. J. Dickson et A. J. Burtschy Publisher : impr. A. Portail (Saigon) Publication date : 1933 Contributor : Lacroix-Somm&eacute;, Mme L.. &Eacute;diteur scientifique Contributor : Burtschy, A. J.. &Eacute;diteur scientifique Contributor : Dickson, R. J.. &Eacute;diteur scientifique Type : text Type : printed monograph Language : french Format : 1 vol. (1012 p.) : carte en coul. et plans h. t. ; in-4 Format : application/pdf Rights : public domain Identifier : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z Source : Biblioth&egrave;que nationale de France, d&eacute;partement Philosophie, histoire, sciences de l&#039;homme, 4-O2L-884 (1) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33430656c Provenance : Biblioth&egrave;que nationale de France Date of online availability : 07/09/2009 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f10.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f470.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f471.highres --- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f896.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f897.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f898.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f899.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711393z/f900.highres --- [//]: # (http://i.imgur.com/ATRBwHm.jpg) http://i.imgur.com/7ebnMMb.jpg http://i.imgur.com/4hz266k.jpg
edited Mar 23 '18 lúc 4:53 pm
12345 ... 11
2.22k
50
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp