Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1907

Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1907 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1907 (Partie commerciale). Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5602839p Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 28/02/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f325.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f326.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f328.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f329.highres

# Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1907 >Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1907 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1907 (Partie commerciale). Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5602839p Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 28/02/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f325.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f326.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f328.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602839p/f329.highres

Histoire de la Cochinchine française : des origines à 1883 / P. Cultru,...

Title : Histoire de la Cochinchine française : des origines à 1883 / P. Cultru,... Author : Cultru, Prosper (1862-1917) Publisher : A. Challamel (Paris) Publication date : 1910 Subject : Cochinchine (Vietnam) Subject : France -- Colonies -- Histoire Type : text Type : printed monograph Language : french Format : 1 vol. (VII-444 p.) ; In-8° Format : application/pdf Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k58391605 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK10-548 Relationship : Notice de recueil : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42526499g Relationship : Appartient à : [Bibliothèque Joseph-Simon Galliéni (1849-1916)] Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34137463d Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 31/05/2010

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f4.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f454.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f455.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f456.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f457.highres

# Histoire de la Cochinchine française : des origines à 1883 / P. Cultru,... >Title : Histoire de la Cochinchine française : des origines à 1883 / P. Cultru,... Author : Cultru, Prosper (1862-1917) Publisher : A. Challamel (Paris) Publication date : 1910 Subject : Cochinchine (Vietnam) Subject : France -- Colonies -- Histoire Type : text Type : printed monograph Language : french Format : 1 vol. (VII-444 p.) ; In-8° Format : application/pdf Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k58391605 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK10-548 Relationship : Notice de recueil : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42526499g Relationship : Appartient à : [Bibliothèque Joseph-Simon Galliéni (1849-1916)] Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34137463d Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 31/05/2010 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f4.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f454.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f455.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f456.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391605/f457.highres

Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française 1901

Title : Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française
Author : Cochinchine. Conseil colonial. Auteur du texte
Publisher : [s.n.] (Saïgon)
Publication date : 1901
Type : text
Type : printed serial
Language : french
Language : language.label.français
Format : Nombre total de vues : 17384
Description : 1901
Description : 1901.
Rights : public domain
Identifier : ark:/12148/bpt6k6286435b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LK19-123
Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c
Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c/date
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date of online availability : 31/01/2013

Link gốc:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793.item

Toàn văn:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793n241.texteBrut

Ảnh chụp trang:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793.highres

Ảnh cắt nhỏ
Canton de An Phu 1901

Canton de An Phu 1901

# Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française 1901 >Title : Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française Author : Cochinchine. Conseil colonial. Auteur du texte Publisher : [s.n.] (Saïgon) Publication date : 1901 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Format : Nombre total de vues : 17384 Description : 1901 Description : 1901. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k6286435b Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LK19-123 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 31/01/2013 Link gốc: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793.item Toàn văn: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793n241.texteBrut Ảnh chụp trang: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6286435b/f793.highres Ảnh cắt nhỏ [Canton de An Phu 1901](https://i.imgur.com/BFJpSOU.jpg) [Canton de An Phu 1901](https://i.imgur.com/cStvhZe.jpg)
edited May 6 '18 lúc 4:50 pm

Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin 1873

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t

Title : Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin Author : Annam. Auteur du texte Author : Tonkin. Auteur du texte Publisher : [s.n.?] (Saïgon [impr.]) Publication date : 1873 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Description : 1873 Description : 1873 (A1873,N12). Rights : public domain Identifier : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-26973 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32731661k Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32731661k/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 12/07/2016

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t/f3.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t/f4.highres


Thỏa ước về việc xác định dứt điểm đường biên giới giữa Vương quốc Campuchia và xứ Nam kỳ thuộc Pháp 1873

Ký ngày 15-7-1873

Ngài Préa Bat Som Dâch Prea Norodom Baroui Réam Té Yéa Tânâ Préa Chau Crung Campuchia Thip Phdey, vua Campuchia,

Và ông Phó Đô đốc Hải quân Dupré (Marie - Jules), Thống đốc và Tổng tư lệnh xứ Nam Kỳ, thay mặt Chính phủ Pháp;

Mong muốn xác định dứt điểm, qua thỏa thuận, đường biên giới giữa vương quốc Campuchia và xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, sau khi đã cho tiến hành nghiên cứu địa hình khu vực để có cơ sở xác định đường phân giới theo các dòng chảy hoặc các chỗ lồi lõm đủ bền vững và rõ ràng nhằm tránh mọi tranh cãi về sau, đã thông qua và ký vào Thỏa ước này, gồm các điều khoản sau:

Biên giới giữa xứ Nam Kỳ thuộc Pháp và vương quốc Campuchia sẽ được đánh dấu bằng các cột mốc có đánh số, có ghi chú nêu công dụng của cột. Tổng số cột mốc là 124. Cột mốc số 1 sẽ được đặt ở điểm cực đông của đường biên giới và các cột tiếp theo sẽ tiến dần về hướng tây, theo trật tự tự nhiên của các con số, cho đến cột số 124, đặt cách kênh Vĩnh Tế và làng Hoa Thanh của xứ An Nam 1.200 mét về phía bắc.

Đường biên giới này sẽ đi qua những điểm chính sau:

Điểm bắt đầu là cột mốc số 1 đặt trên bờ con sông nhỏ Tonlé Tru; hướng chung của đường biên giới là đi về hướng tây nam và đi ngang qua các làng Sroc Tun, Sroc Papan, Sroc Banchrung, Rung Knoch, Sroc Tranh, Sroc Chung Ngon, Phumandet, Sroc Câe, Sroc Kompong Menchey (hay Bengo), đi theo bờ Cái Bắc, ngược tả ngạn của sông Cái Cây, đi qua Phum Kompong Cassang; Sroc Tameng, Sroc Tahong, Sroc Chéo, Phum Bathu, Sroc May, Sroc Rach Chanh, Sroc Tanu, đi theo bờ Bắc rạch Chris Asey (tên An Nam là Ta Du); đi theo bờ Bắc ranh Banan, cắt sông Hậu ở phía Nam đảo Co Ki (tên An Nam là cù lao Cái Sen); đi qua giao điểm của Prèk Croch và Prèk Slot; rồi theo đường song song với kênh Vĩnh Tế ở phía Bắc, đến làng Giang Thành và từ đó đi thẳng tới Hà Tiên để kênh Prèk Croch về phía Đông.

Được ký và đóng dấu tại Phnôm Pênh, ngày 15 tháng 7 năm 1873, tương ứng với ngày 5 (rôch), tháng Asat, năm Roca Panhcha Sac, 1235 theo lịch Campuchia.

Đã đóng dấu: Con dấu Vương quốc | Đã ký: Phó Đô đốc Hải quân DUPRÉ

Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM_2CbEdFAONX-q0!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/ban+tuyen+giao/lich+su+dang/luoc+su+vung+dat+nam+bo/thoa+uoc+ve+viec+xac+dinh+dut+diem+duong+bien+gioi+giua+vuong+quoc+campuchia+va+xu+nam+ky

# Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin 1873 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t > Title : Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin Author : Annam. Auteur du texte Author : Tonkin. Auteur du texte Publisher : [s.n.?] (Saïgon [impr.]) Publication date : 1873 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Description : 1873 Description : 1873 (A1873,N12). Rights : public domain Identifier : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-26973 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32731661k Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32731661k/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 12/07/2016 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t/f3.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1261881t/f4.highres --- # Thỏa ước về việc xác định dứt điểm đường biên giới giữa Vương quốc Campuchia và xứ Nam kỳ thuộc Pháp 1873 Ký ngày 15-7-1873 Ngài Préa Bat Som Dâch Prea Norodom Baroui Réam Té Yéa Tânâ Préa Chau Crung Campuchia Thip Phdey, vua Campuchia, Và ông Phó Đô đốc Hải quân Dupré (Marie - Jules), Thống đốc và Tổng tư lệnh xứ Nam Kỳ, thay mặt Chính phủ Pháp; Mong muốn xác định dứt điểm, qua thỏa thuận, đường biên giới giữa vương quốc Campuchia và xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, sau khi đã cho tiến hành nghiên cứu địa hình khu vực để có cơ sở xác định đường phân giới theo các dòng chảy hoặc các chỗ lồi lõm đủ bền vững và rõ ràng nhằm tránh mọi tranh cãi về sau, đã thông qua và ký vào Thỏa ước này, gồm các điều khoản sau: Biên giới giữa xứ Nam Kỳ thuộc Pháp và vương quốc Campuchia sẽ được đánh dấu bằng các cột mốc có đánh số, có ghi chú nêu công dụng của cột. Tổng số cột mốc là 124. Cột mốc số 1 sẽ được đặt ở điểm cực đông của đường biên giới và các cột tiếp theo sẽ tiến dần về hướng tây, theo trật tự tự nhiên của các con số, cho đến cột số 124, đặt cách kênh Vĩnh Tế và làng Hoa Thanh của xứ An Nam 1.200 mét về phía bắc. Đường biên giới này sẽ đi qua những điểm chính sau: Điểm bắt đầu là cột mốc số 1 đặt trên bờ con sông nhỏ Tonlé Tru; hướng chung của đường biên giới là đi về hướng tây nam và đi ngang qua các làng Sroc Tun, Sroc Papan, Sroc Banchrung, Rung Knoch, Sroc Tranh, Sroc Chung Ngon, Phumandet, Sroc Câe, Sroc Kompong Menchey (hay Bengo), đi theo bờ Cái Bắc, ngược tả ngạn của sông Cái Cây, đi qua Phum Kompong Cassang; Sroc Tameng, Sroc Tahong, Sroc Chéo, Phum Bathu, Sroc May, Sroc Rach Chanh, Sroc Tanu, đi theo bờ Bắc rạch Chris Asey (tên An Nam là Ta Du); đi theo bờ Bắc ranh Banan, cắt sông Hậu ở phía Nam đảo Co Ki (tên An Nam là cù lao Cái Sen); đi qua giao điểm của Prèk Croch và Prèk Slot; rồi theo đường song song với kênh Vĩnh Tế ở phía Bắc, đến làng Giang Thành và từ đó đi thẳng tới Hà Tiên để kênh Prèk Croch về phía Đông. Được ký và đóng dấu tại Phnôm Pênh, ngày 15 tháng 7 năm 1873, tương ứng với ngày 5 (rôch), tháng Asat, năm Roca Panhcha Sac, 1235 theo lịch Campuchia. Đã đóng dấu: Con dấu Vương quốc | Đã ký: Phó Đô đốc Hải quân DUPRÉ Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM_2CbEdFAONX-q0!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/ban+tuyen+giao/lich+su+dang/luoc+su+vung+dat+nam+bo/thoa+uoc+ve+viec+xac+dinh+dut+diem+duong+bien+gioi+giua+vuong+quoc+campuchia+va+xu+nam+ky
edited Oct 22 '18 lúc 5:08 pm

BOTREAU-ROUSSEL. — Rapport sur l'épidémie de peste pulmonaire de Phuoc-Hung (province de Chaudoc). Ann, Hyg. et Méd. col., 1911, t. XIV, pp. 714-727.

L'auteur décrit la petite épidémie de peste, qui a sévi dans la province de Chaudoc (Cochinchine) du i4 avril au 6 juin 19II et qui a causé 87 décès d'indigènes.

La vaccination par la lymphe de Haffkine fabriquée à l'Institut Pasteur de Saïgon a donné des résultats particulièrement heureux. Tous les habitants ont été inoculés. Chez ces i.477 sujets il n'y eut plus dans la suite que i4 cas de peste qui se sont déclarés du quatrième au neuvième jour après l'injection préventive (4 le quatrième jour, 5 le cinquième, 2 le sixième, 1 le septième, 1 le huitième, i le neuvième) : la vaccination antipesteuse n'a rien changé à l'évolution de la maladie. M. LÉGER.


https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669093c/f516.item

Titre : Bulletin de l'Institut Pasteur : revues et analyses des travaux de bactériologie, médecine, biologie générale, physiologie, chimie biologique dans leurs rapports avec la microbiologie...

Auteur : Institut Pasteur. Auteur du texte Éditeur : Masson (Paris) Éditeur : Elsevier (Paris) Date d'édition : 1912-01-15 Type : texte Type : publication en série imprimée Langue : français Description : 15 janvier 1912 Description : 1912/01/15 (T10,A10,N1)-1912/12/30 (T10,A10,N24). Droits : domaine public Identifiant : ark:/12148/bpt6k9669093c Source : Médiathèque scientifique de l'Institut Pasteur, 2016-20519 Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343487542 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date de mise en ligne : 09/05/2016

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669093c/f516.jpeg

## BOTREAU-ROUSSEL. — Rapport sur l'épidémie de peste pulmonaire de Phuoc-Hung (province de Chaudoc). Ann, Hyg. et Méd. col., 1911, t. XIV, pp. 714-727. L'auteur décrit la petite épidémie de peste, qui a sévi dans la province de Chaudoc (Cochinchine) du i4 avril au 6 juin 19II et qui a causé 87 décès d'indigènes. La vaccination par la lymphe de Haffkine fabriquée à l'Institut Pasteur de Saïgon a donné des résultats particulièrement heureux. Tous les habitants ont été inoculés. Chez ces i.477 sujets il n'y eut plus dans la suite que i4 cas de peste qui se sont déclarés du quatrième au neuvième jour après l'injection préventive (4 le quatrième jour, 5 le cinquième, 2 le sixième, 1 le septième, 1 le huitième, i le neuvième) : la vaccination antipesteuse n'a rien changé à l'évolution de la maladie. M. LÉGER. --- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669093c/f516.item ## Titre : Bulletin de l'Institut Pasteur : revues et analyses des travaux de bactériologie, médecine, biologie générale, physiologie, chimie biologique dans leurs rapports avec la microbiologie... Auteur : Institut Pasteur. Auteur du texte Éditeur : Masson (Paris) Éditeur : Elsevier (Paris) Date d'édition : 1912-01-15 Type : texte Type : publication en série imprimée Langue : français Description : 15 janvier 1912 Description : 1912/01/15 (T10,A10,N1)-1912/12/30 (T10,A10,N24). Droits : domaine public Identifiant : ark:/12148/bpt6k9669093c Source : Médiathèque scientifique de l'Institut Pasteur, 2016-20519 Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343487542 Provenance : Bibliothèque nationale de France Date de mise en ligne : 09/05/2016 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669093c/f516.jpeg
2.22k
50
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp