Trạng thái
Thông tin hữu ích

Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ - giải thích theo tiếng Khmer

Nguồn gốc địa danh Thủ Dầu Một

Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Một số tác giả cho rằng Thủ Dầu Một là một cụm từ tiếng Việt được hình thành từ sự kết hợp giữa hai thành tố "Thủ" (có nghĩa là "giữ" ) "Dầu Một" là tên đất, được cấu tạo theo cách "Tên một loài thảo mộc đồng thời là từ chỉ số lượng".

Theo truyền khẩu vì đồn binh canh giữ tại huyện lỵ Bình An nằm trên ngọn đồi có cây dầu lớn quen gọi là "cây dầu một" nên tên gọi Thủ Dầu Một ra đời.


Tiếng Khmer gọi Thủ Dầu Một là ទួលតាមោក /Tuŏl Ta Moŭk/, nghĩa là Đồi Cọp.

 • ទួល ( n ) [tuəl] : gò, đồi
 • តាមោង ( n ) [taa mouŋ]: con cọp, hổ (theo cách gọi của người thiểu số ở Campuchia, có thể là người Mạ, Xtiêng?); con ma, con bù nhìn. Con hổ tiếng Khmer gọi là ខ្លា ( n ) [klaa].

Còn một tên gọi khác theo tiếng Khmer là ឈើទាលមូយ / Chheu Téalmuy /

 • ឈើ ( n ) [cʰəə]: gỗ, cây
 • ទាល ( adj ) [tiel] : không nhọn, cùn
 • មូយ - chưa rõ
 • ឈើទាល [cʰəə tiel]: cây Dầu (Dipterocarpus), cây Dầu Rái (Dipterocarpus alatus)

Hổ Đông Dương Corbett Indochina tiger Panthera tigris corbetti តាមោង ខ្លា)
Hổ Đông Dương hay hổ Corbett (danh pháp khoa học: Panthera tigris corbetti).

## Nguồn gốc địa danh Thủ Dầu Một Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Một số tác giả cho rằng Thủ Dầu Một là một cụm từ tiếng Việt được hình thành từ sự kết hợp giữa hai thành tố "Thủ" (có nghĩa là "giữ" ) "Dầu Một" là tên đất, được cấu tạo theo cách "Tên một loài thảo mộc đồng thời là từ chỉ số lượng". Theo truyền khẩu vì đồn binh canh giữ tại huyện lỵ Bình An nằm trên ngọn đồi có cây dầu lớn quen gọi là "cây dầu một" nên tên gọi Thủ Dầu Một ra đời. --- Tiếng Khmer gọi Thủ Dầu Một là ទួលតាមោក /Tuŏl Ta Moŭk/, nghĩa là Đồi Cọp. - ទួល ( n ) [tuəl] : gò, đồi - តាមោង ( n ) [taa mouŋ]: con cọp, hổ (theo cách gọi của người thiểu số ở Campuchia, có thể là người Mạ, Xtiêng?); con ma, con bù nhìn. Con hổ tiếng Khmer gọi là ខ្លា ( n ) [klaa]. Còn một tên gọi khác theo tiếng Khmer là ឈើទាលមូយ / Chheu Téalmuy / - ឈើ ( n ) [cʰəə]: gỗ, cây - ទាល ( adj ) [tiel] : không nhọn, cùn - មូយ - chưa rõ - ឈើទាល [cʰəə tiel]: cây Dầu (Dipterocarpus), cây Dầu Rái (Dipterocarpus alatus) [Hổ Đông Dương Corbett Indochina tiger Panthera tigris corbetti តាមោង ខ្លា)](http://i.imgur.com/v2o3NXi.jpg) Hổ Đông Dương hay hổ Corbett (danh pháp khoa học: Panthera tigris corbetti).

Nguồn gốc địa danh Trà Cú

Theo wikipedia:

Trà Cú là một huyện duyên hải thuộc tỉnh Trà Vinh. Huyện có đông đồng bào Khmer nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trung tâm của huyện là thị trấn Trà Cú.

Tiếng Khmer gọi Trà Cú là ថ្កូវ / tkəv, thkuv /, cây gáo trắng

Theo blogcaycanh.vn

Cây gáo, còn được gọi là cây thiên ngân, và một số loài như gáo trắng, gáo vàng, gáo tròn, là cây gỗ thường xanh thuộc họ cà phê Rubiaceae.

 • Cây Gáo trắng, Gáo tàu, Cà tôm, Cà đam, danh pháp khoa học là Neolamarckia cadamba, nhiều tài liệu sử dụng tên Anthocephalus chinensis. Cây gáo trắng tại Ấn Độ gọi là Kadamba hoặc Kadam tree, là một loài cây linh thiêng.
 • Cây Gáo vàng hay gáo nam, Nauclea orientalis
 • Cây Gáo tròn là loại cây mọc hoang ở trong rừng thuộc cây thân gỗ có tên khoa học Haldina cordifolia

Cây Gáo trắng Gáo tàu, Cà tôm, Cà đam Neolamarckia cadamba Anthocephalus chinensis Kadamba Kadam tree
Cây Gáo trắng

### Nguồn gốc địa danh Trà Cú Theo wikipedia: >Trà Cú là một huyện duyên hải thuộc tỉnh Trà Vinh. Huyện có đông đồng bào Khmer nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trung tâm của huyện là thị trấn Trà Cú. Tiếng Khmer gọi Trà Cú là ថ្កូវ / tkəv, thkuv /, cây gáo trắng Theo [blogcaycanh.vn](http://blogcaycanh.vn/cay_canh/d/cay-gao-gao-trang-gao-vang-gao-tron) > Cây gáo, còn được gọi là cây thiên ngân, và một số loài như gáo trắng, gáo vàng, gáo tròn, là cây gỗ thường xanh thuộc họ cà phê Rubiaceae. - Cây Gáo trắng, Gáo tàu, Cà tôm, Cà đam, danh pháp khoa học là Neolamarckia cadamba, nhiều tài liệu sử dụng tên Anthocephalus chinensis. Cây gáo trắng tại Ấn Độ gọi là Kadamba hoặc Kadam tree, là một loài cây linh thiêng. - Cây Gáo vàng hay gáo nam, Nauclea orientalis - Cây Gáo tròn là loại cây mọc hoang ở trong rừng thuộc cây thân gỗ có tên khoa học Haldina cordifolia ![Cây Gáo trắng Gáo tàu, Cà tôm, Cà đam Neolamarckia cadamba Anthocephalus chinensis Kadamba Kadam tree](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Kadam_Flower1.jpg) Cây Gáo trắng

Người An Phú

Bưng


បឹង ( n ) [bəŋ]
lake, pond, pool; swamp, marsh, bog; lagoon

Danh từ
vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác (thường có ở miền Nam)
"Trắng da vì bởi má cưng, Đen da vì bởi lội bưng vớt bèo." (Cdao)


Pak Nam ប៉ាកណាម ( n ) [paak naam]

nghĩa là "cửa sông lớn và cạn". Người Việt hay gọi địa danh nay là Bắc Nam, dẫn đến một số địa danh khác như cù lao Bắc Nam, chùa Bắc Nam, xứ Bắc Nam.


Prek (ព្រែក)

( n ) [prɛɛk]

con rạch, lạch nhỏ

( v ) [prɛɛk] : chia làm nhiều nhánh
( adj ) [prɛɛk] : ghép đôi, phân ly

# Bưng --- បឹង ( n ) [bəŋ] lake, pond, pool; swamp, marsh, bog; lagoon Danh từ vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác (thường có ở miền Nam) "Trắng da vì bởi má cưng, Đen da vì bởi lội bưng vớt bèo." (Cdao) --- # Pak Nam ប៉ាកណាម ( n ) [paak naam] nghĩa là "cửa sông lớn và cạn". Người Việt hay gọi địa danh nay là Bắc Nam, dẫn đến một số địa danh khác như cù lao Bắc Nam, chùa Bắc Nam, xứ Bắc Nam. --- #Prek (ព្រែក) ( n ) [prɛɛk] con rạch, lạch nhỏ ( v ) [prɛɛk] : chia làm nhiều nhánh ( adj ) [prɛɛk] : ghép đôi, phân ly
edited Nov 12 '18 lúc 9:23 am

Nguồn gốc địa danh tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Chữ Tây Ninh được phiên âm sang tiếng Khmer là តៃនិញ

Người Khmer gọi Tây Ninh là Roŭng Dâmrei, Khétt / ខេត្តរោងដំរី /


 • រោង /Roung/: chuồng; chi thìn (năm con rồng)
 • ដំរី / Damrei /: con voi

http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84

http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8


Tuy nhiên, từ ghép រោងដំរី Roung Damrei có nghĩa trong tiếng Anh là Elephant Stable, tức là chuồng voi.

http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8

Công trình chuồng voi hoàng gia ở Ấn Độ:


Xem thêm:

Xã Roung Damrei ឃុំដំរីពួន một khu hành chính nằm ở huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng.

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8

Xã Damrei Puon ដំរីពួន một khu hành chính nằm ở huyện Svay Antor, tỉnh Prey Veng.

 • ដំរី / Damrei /: con voi

 • ពួន /Poun/: trốn tránh, ẩn nấp

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%93

http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%93

## Nguồn gốc địa danh tỉnh Tây Ninh Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Chữ Tây Ninh được phiên âm sang tiếng Khmer là តៃនិញ Người Khmer gọi Tây Ninh là Roŭng Dâmrei, Khétt / ខេត្តរោងដំរី / --- - រោង /Roung/: chuồng; chi thìn (năm con rồng) - ដំរី / Damrei /: con voi http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84 http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8 --- Tuy nhiên, từ ghép **រោងដំរី** Roung Damrei có nghĩa trong tiếng Anh là **Elephant Stable**, tức là chuồng voi. http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8 Công trình chuồng voi hoàng gia ở Ấn Độ: - https://www.karnataka.com/hampi/elephant-stable/ - https://www.tourism-of-india.com/elephant-stables-hampi.html --- Xem thêm: Xã Roung Damrei ឃុំដំរីពួន một khu hành chính nằm ở huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng. https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8 Xã Damrei Puon ដំរីពួន một khu hành chính nằm ở huyện Svay Antor, tỉnh Prey Veng. - ដំរី / Damrei /: con voi - ពួន /Poun/: trốn tránh, ẩn nấp https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%93 http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=3&gword=%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%93
edited Oct 20 '23 lúc 2:52 pm

Nguồn gốc một số địa danh theo tác giả Đào Thái Sơn

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002978782946

Bến Năm Chỉ: người Khmer gọi là កំពង់រកា - Kompong Rô Ka. Rô Ka là tên một loại cây rừng to lớn, thân có gai như cựa gà.

Suối Nước Đục - ព្រែកទឹកល្អក់ .

Rạch Đìa Xù ở Thị trấn Bến Cầu. Nơi đây xưa là vùng trũng, mùa mưa nước đổ về rất mạnh, nên người Khmer gọi là ទឹកឈូ - Tức Chhu, người Việt gọi chệch Chhu ra thành Xù.

BẾN BĂNG DUNG
Băng Dung là tên một cái bến sông dòng Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận xã Phước Vinh của huyện Châu Thành – Tây Ninh...
Thực ra, Băng Dung là cách Việt hóa từ Tabelyul một cách hết sức tài hoa. Tabelyul là một từ Khmer [ត្បែងយោល], trong đó [Tabel / Tabeng - ត្បែង] là cây dầu tà beng, còn [yul / yôl - យោល] là sà xuống, rũ xuống. Vậy Tabelyul là làng / xóm hoặc bến sông có cây dầu tà beng cành nhành sà xuống thấp. Trong quá trình Việt hóa cụm từ này, Tabeng thành ra Băng, còn Yul/ Yôl thành ra Dung. Quả là cái tên tuyệt đẹp và hết sức tài hoa.

Vùng Tân Hiệp xưa gọi là Kà Chốt. Đây là địa danh gốc Khmer có tên là Bâng T'rây Canh Chốs -បឹងត្រីកញ្ចុះ - nghĩa là bàu cá chốt. Ngày xưa còn nhỏ thường xuyên vô phum Kà Chốt bẻ măng le, nay toàn bộ dời lên Suối Dầm.

Suối Thala. Địa danh này có từ trước thời Pháp thuộc, tiếng Khmer ថ្លា Thala nghĩa nước trong. Nhưng tới thời chiến tranh chống Mỹ thì Mỹ lại gọi bằng một cái tên Khmer khác là ល្អក់ Lo ók nghĩa là nước đục.

Bố Lớn là địa danh ở xã Hòa Thạnh, nay là ấp Bố Lớn. Người Khmer của xứ Praha Miệt xưa gọi là Bốs Thom [បុះធំ], nghĩa là khu rẫy lớn, về sau người Việt đến cộng cư đã Việt hóa thành Bố Lớn như ngày nay vẫn gọi.

Bố Kết và Bố Lích là hai địa danh gần nhau, nhưng thuộc về hai xã khác nhau. Bố Kết thuộc về xã Tân Hưng của huyện Tân Châu, còn Bố Lích thuộc về xã Thạnh Tân của Thành phố Tây Ninh. Bố Kết và Bố Lích là hai địa danh còn khá nguyên vẹn âm tiếng Khmer, Bố Kết [Bốs Kớt - បុះកើត] nghĩa là đám rẫy phía đông; Bố Lích [Bốs Lếch - បុះលិច] nghĩa là đám rẫy phía tây.

Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu Tây Ninh). Đây là một địa danh gốc Khmer xưa.
Tầm Lanh tiếng Khmer ដំឡាន់ ( Đòm lanh) loại mía cây to, màu trắng có nhiều nước. Người Khmer gọi là អំពៅដំឡាន់ - ôm pâu đòm lanh.

Nhiều người gọi đây là Sóc Chùa. Vì xưa ở đây có ngôi chùa Khmer tên là នាងនួន Niêng Nuôn, nghĩa là cây cẩm lai.

Nơi đây gọi là Đồng Pal. Địa danh này được Việt hóa từ កំពង់បេង - Kompong Bên, nghĩa là bến cây gõ đỏ.

Làng này có tên ជង្រុក Chung Ruk, nghĩa là bồ lúa.

Nơi đây là Sóc Con Trăng ស្រុកកូនទ្រាំង không phải là Con Trăn. Và cũng không liên quan tới trăn rắn hay trăng sao gì cả.

Lễ cúng ông bà của người Khmer gọi là សែនដូនតា Sen Đôn Ta - Đôn là bà, Ta là ông. Hiện nay rất nhiều báo viết tầm bậy là Dolta. Viết như thế là vô nghĩa.

Vạc Xa xưa đây là ព្រែកស្លា - Prek Sla - suối cau.

Ở Kiên Giang có ấp tên là Xà Xiêm. Địa danh này bà con Khmer gọi là ស្រែសៀម - Sre Xiêm - nghĩa là ruộng của người Xiêm (Thái Lan) khai phá. Những người Xiêm này vốn là quân thất trận bị Nguyễn Huệ đánh cho tan nát, sau chạy lẫn vào khu người Khmer, xin tá túc làm ruộng sống để tìm đường về nước.

Hà Tiên là tên do Mạc Cửu đặt ra và cho rằng dựa vào giấc mơ thấy tiên xuống tắm trên sông. Nhưng ít ai nghĩ đây lại là cách Hán Việt hóa một cụm từ Khmer là ផ្សាកន្ទេល - Phsa con têl - chợ bán chiếu.

Châu Đốc cái tên tuyệt đẹp được Việt hóa từ cái tên ngộ nghĩnh មាត់ជ្រូក - mót chruk - mõm heo. Hình thế đất xưa được người Khmer gọi như thế.

Rạch Giá không phải con rạch mọc nhiều cây giá. Địa danh này bắt nguồn từ រាជា - Reach Chea, người Pháp ghi là Raja, sau đọc thành Rạch Giá. Reach Chea là vùng đất thời vua Thủy Chân Lạp ban cho hai vị tướng có công đánh tan quân Xiêm. Từ រាជា nghĩa là có liên quan đến nhà vua.

Núi Bà Đen ở Tây Ninh có nhiều cái tên. Và một trong những cái tên mà người Khmer ở biên giới gọi là - ភ្នំកែវអណែ្ដត - Phnom keo on đét - nghĩa là viên ngọc nổi bồng bềnh trong mây.

Núi Ba Thê ở An Giang. Ba Thê là một từ cổ vừa gốc Khmer vừa gốc Pali. Ba - ប៉ា - là tổ tiên thuộc phái nam, Thê vốn là Thera - ថេរ - ថេរវាទ - nghĩa là vị sư, cao tăng. Ngọn núi có vị cao tăng đến truyền giáo thuở xa xưa.

Ở An Giang có địa danh Óc Eo, gắn liền với văn hóa Phù Nam. Cái tên này ban đầu là អូកែវ - Ô Keo. Ô là vùng đất thấp hơn so với xung quanh, Keo là ngọc cũng là tên người đến ở trước tiên. Người Pháp ghi Ô Keo thành Okev (Okeo) người Việt lại đọc lệch thành Óc Eo cho đến ngày nay.

Rừng U Minh, nhiều bạn lấy tiếng Hán ra giải thích và gán cho cái nghĩa là không có ánh sáng, tối tăm. Thực ra U Minh là từ Việt gốc Khmer អូប្រមាញ់ - Ô pro manh - nghĩa là vùng đất thấp ngập nước, nơi đi săn bắn.

Gần Hà Tiên có ngọn núi tên là Mo So. Mo So là tên Khmer ថ្មស - Tho mo so - nghĩa là đá trắng.

Núi Sam không phải núi hình con sam hay nơi sam tập trung. Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét. Mùa Đôn ta, bà con Khmer bơi xuồng đem bánh tét vô đây cúng, nên gọi là ភ្នំអន្សម - phnom on som - núi bánh tét. Sau người Việt đọc thành Núi Sam.

Trảng rừng Xa Mát. Xa Mát là từ gốc Khmer ស្មាច់ (s' mách) nghĩa là cây tràm, loại tràm mọc dưới nước.

Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét.
Núi Sam ở Châu Đốc. Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét.

Núi Ba Thê ở An Giang
Núi Ba Thê ở An Giang

# Nguồn gốc một số địa danh theo tác giả Đào Thái Sơn https://www.facebook.com/profile.php?id=100002978782946 Bến Năm Chỉ: người Khmer gọi là កំពង់រកា - Kompong Rô Ka. Rô Ka là tên một loại cây rừng to lớn, thân có gai như cựa gà. Suối Nước Đục - ព្រែកទឹកល្អក់ . Rạch Đìa Xù ở Thị trấn Bến Cầu. Nơi đây xưa là vùng trũng, mùa mưa nước đổ về rất mạnh, nên người Khmer gọi là ទឹកឈូ - Tức Chhu, người Việt gọi chệch Chhu ra thành Xù. BẾN BĂNG DUNG Băng Dung là tên một cái bến sông dòng Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận xã Phước Vinh của huyện Châu Thành – Tây Ninh... Thực ra, Băng Dung là cách Việt hóa từ Tabelyul một cách hết sức tài hoa. Tabelyul là một từ Khmer [ត្បែងយោល], trong đó [Tabel / Tabeng - ត្បែង] là cây dầu tà beng, còn [yul / yôl - យោល] là sà xuống, rũ xuống. Vậy Tabelyul là làng / xóm hoặc bến sông có cây dầu tà beng cành nhành sà xuống thấp. Trong quá trình Việt hóa cụm từ này, Tabeng thành ra Băng, còn Yul/ Yôl thành ra Dung. Quả là cái tên tuyệt đẹp và hết sức tài hoa. Vùng Tân Hiệp xưa gọi là Kà Chốt. Đây là địa danh gốc Khmer có tên là Bâng T'rây Canh Chốs -បឹងត្រីកញ្ចុះ - nghĩa là bàu cá chốt. Ngày xưa còn nhỏ thường xuyên vô phum Kà Chốt bẻ măng le, nay toàn bộ dời lên Suối Dầm. Suối Thala. Địa danh này có từ trước thời Pháp thuộc, tiếng Khmer ថ្លា Thala nghĩa nước trong. Nhưng tới thời chiến tranh chống Mỹ thì Mỹ lại gọi bằng một cái tên Khmer khác là ល្អក់ Lo ók nghĩa là nước đục. Bố Lớn là địa danh ở xã Hòa Thạnh, nay là ấp Bố Lớn. Người Khmer của xứ Praha Miệt xưa gọi là Bốs Thom [បុះធំ], nghĩa là khu rẫy lớn, về sau người Việt đến cộng cư đã Việt hóa thành Bố Lớn như ngày nay vẫn gọi. Bố Kết và Bố Lích là hai địa danh gần nhau, nhưng thuộc về hai xã khác nhau. Bố Kết thuộc về xã Tân Hưng của huyện Tân Châu, còn Bố Lích thuộc về xã Thạnh Tân của Thành phố Tây Ninh. Bố Kết và Bố Lích là hai địa danh còn khá nguyên vẹn âm tiếng Khmer, Bố Kết [Bốs Kớt - បុះកើត] nghĩa là đám rẫy phía đông; Bố Lích [Bốs Lếch - បុះលិច] nghĩa là đám rẫy phía tây. Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu Tây Ninh). Đây là một địa danh gốc Khmer xưa. Tầm Lanh tiếng Khmer ដំឡាន់ ( Đòm lanh) loại mía cây to, màu trắng có nhiều nước. Người Khmer gọi là អំពៅដំឡាន់ - ôm pâu đòm lanh. Nhiều người gọi đây là Sóc Chùa. Vì xưa ở đây có ngôi chùa Khmer tên là នាងនួន Niêng Nuôn, nghĩa là cây cẩm lai. Nơi đây gọi là Đồng Pal. Địa danh này được Việt hóa từ កំពង់បេង - Kompong Bên, nghĩa là bến cây gõ đỏ. Làng này có tên ជង្រុក Chung Ruk, nghĩa là bồ lúa. Nơi đây là Sóc Con Trăng ស្រុកកូនទ្រាំង không phải là Con Trăn. Và cũng không liên quan tới trăn rắn hay trăng sao gì cả. Lễ cúng ông bà của người Khmer gọi là សែនដូនតា Sen Đôn Ta - Đôn là bà, Ta là ông. Hiện nay rất nhiều báo viết tầm bậy là Dolta. Viết như thế là vô nghĩa. Vạc Xa xưa đây là ព្រែកស្លា - Prek Sla - suối cau. Ở Kiên Giang có ấp tên là Xà Xiêm. Địa danh này bà con Khmer gọi là ស្រែសៀម - Sre Xiêm - nghĩa là ruộng của người Xiêm (Thái Lan) khai phá. Những người Xiêm này vốn là quân thất trận bị Nguyễn Huệ đánh cho tan nát, sau chạy lẫn vào khu người Khmer, xin tá túc làm ruộng sống để tìm đường về nước. Hà Tiên là tên do Mạc Cửu đặt ra và cho rằng dựa vào giấc mơ thấy tiên xuống tắm trên sông. Nhưng ít ai nghĩ đây lại là cách Hán Việt hóa một cụm từ Khmer là ផ្សាកន្ទេល - Phsa con têl - chợ bán chiếu. Châu Đốc cái tên tuyệt đẹp được Việt hóa từ cái tên ngộ nghĩnh មាត់ជ្រូក - mót chruk - mõm heo. Hình thế đất xưa được người Khmer gọi như thế. Rạch Giá không phải con rạch mọc nhiều cây giá. Địa danh này bắt nguồn từ រាជា - Reach Chea, người Pháp ghi là Raja, sau đọc thành Rạch Giá. Reach Chea là vùng đất thời vua Thủy Chân Lạp ban cho hai vị tướng có công đánh tan quân Xiêm. Từ រាជា nghĩa là có liên quan đến nhà vua. Núi Bà Đen ở Tây Ninh có nhiều cái tên. Và một trong những cái tên mà người Khmer ở biên giới gọi là - ភ្នំកែវអណែ្ដត - Phnom keo on đét - nghĩa là viên ngọc nổi bồng bềnh trong mây. Núi Ba Thê ở An Giang. Ba Thê là một từ cổ vừa gốc Khmer vừa gốc Pali. Ba - ប៉ា - là tổ tiên thuộc phái nam, Thê vốn là Thera - ថេរ - ថេរវាទ - nghĩa là vị sư, cao tăng. Ngọn núi có vị cao tăng đến truyền giáo thuở xa xưa. Ở An Giang có địa danh Óc Eo, gắn liền với văn hóa Phù Nam. Cái tên này ban đầu là អូកែវ - Ô Keo. Ô là vùng đất thấp hơn so với xung quanh, Keo là ngọc cũng là tên người đến ở trước tiên. Người Pháp ghi Ô Keo thành Okev (Okeo) người Việt lại đọc lệch thành Óc Eo cho đến ngày nay. Rừng U Minh, nhiều bạn lấy tiếng Hán ra giải thích và gán cho cái nghĩa là không có ánh sáng, tối tăm. Thực ra U Minh là từ Việt gốc Khmer អូប្រមាញ់ - Ô pro manh - nghĩa là vùng đất thấp ngập nước, nơi đi săn bắn. Gần Hà Tiên có ngọn núi tên là Mo So. Mo So là tên Khmer ថ្មស - Tho mo so - nghĩa là đá trắng. Núi Sam không phải núi hình con sam hay nơi sam tập trung. Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét. Mùa Đôn ta, bà con Khmer bơi xuồng đem bánh tét vô đây cúng, nên gọi là ភ្នំអន្សម - phnom on som - núi bánh tét. Sau người Việt đọc thành Núi Sam. Trảng rừng Xa Mát. Xa Mát là từ gốc Khmer ស្មាច់ (s' mách) nghĩa là cây tràm, loại tràm mọc dưới nước. ![Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét.](https://i.imgur.com/RFBMkD4.jpg) Núi Sam ở Châu Đốc. Sam là từ gốc Khmer អន្សម - on som - nghĩa là bánh tét. ![Núi Ba Thê ở An Giang](https://i.imgur.com/lFY8Aqu.jpg) Núi Ba Thê ở An Giang
edited Oct 25 '23 lúc 10:19 am
48.03k
59
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp