Trạng thái
Lịch Sử

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

Vĩnh Toàn thôn 永全

ở 2 xứ Của Gò và Của Thơm

 • Đông giáp rừng
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp thôn Lý Nhơn
 • Bắc giáp sóc dân Cao Miên
 • Mới lập, chưa đo điền thổ

永全 Vĩnh Toàn

mãi mãi toàn vẹn

Xứ Của Gò, Của Thơm chắc là Koh Borei (gò), Koh Thum (thơm)?
Tây giáp sông lớn chính là sông Bassac (sông Hậu).
Nam giáp thôn Lý Nhơn thì thôn Vĩnh Toàn chắc thuộc sâu bên trong xã Prek Chrey.

## Vĩnh Toàn thôn 永全 ở 2 xứ Của Gò và Của Thơm - Đông giáp rừng - Tây giáp sông lớn - Nam giáp thôn Lý Nhơn - Bắc giáp sóc dân Cao Miên - Mới lập, chưa đo điền thổ --- ### 永全 Vĩnh Toàn *mãi mãi toàn vẹn* Xứ Của Gò, Của Thơm chắc là Koh Borei (gò), Koh Thum (thơm)? Tây giáp sông lớn chính là sông Bassac (sông Hậu). Nam giáp thôn Lý Nhơn thì thôn Vĩnh Toàn chắc thuộc sâu bên trong xã Prek Chrey.

Khánh An thôn 慶安

ở xứ Bình Tiên

 • Đông giáp sóc Kỳ, lại giáp vũng nhỏ Bình Tiên
 • Tây giáp thôn Vĩnh Khánh, có rạch thông lưu Bình Tiên làm giới
 • Nam giáp địa phận sóc Đéc
 • Bắc giáp sông lớn

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


慶安 Khánh An

cầu chúc yên ổn

Xứ Bình Tiên chính là khu vực Búng Bình Thiên ngày nay.

## Khánh An thôn 慶安 ở xứ Bình Tiên - Đông giáp sóc Kỳ, lại giáp vũng nhỏ Bình Tiên - Tây giáp thôn Vĩnh Khánh, có rạch thông lưu Bình Tiên làm giới - Nam giáp địa phận sóc Đéc - Bắc giáp sông lớn *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 慶安 Khánh An *cầu chúc yên ổn* Xứ Bình Tiên chính là khu vực Búng Bình Thiên ngày nay.

Nhơn Hội thôn 仁會

ở xứ Lò Gò

 • Đông giáp rạch Bắc Đê
 • Tây giáp sóc Lò Gò của dân Cao Miên
 • Nam giáp rừng
 • Bắc giáp sông Lò Gò

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


仁會 Nhân Hội

tập trung lẽ phải

Xứ Lò Gò là cách gọi của người Việt đối với khu vực Angkor Borei អង្គរបុរី của Campuchia, kinh đô cổ của vương quốc Phù Nam và Thủy Chân Lạp, ở đó có núi, sông và thị trấn Angkor Borei អង្គរបុរី (Lò Gò).
Bắc Đê chính là Bắc Đai. Con rạch này không biết có phải là đoạn sông Nhơn Hội hay không.

## Nhơn Hội thôn 仁會 ở xứ Lò Gò - Đông giáp rạch Bắc Đê - Tây giáp sóc Lò Gò của dân Cao Miên - Nam giáp rừng - Bắc giáp sông Lò Gò *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 仁會 Nhân Hội *tập trung lẽ phải* Xứ Lò Gò là cách gọi của người Việt đối với khu vực Angkor Borei អង្គរបុរី của Campuchia, kinh đô cổ của vương quốc Phù Nam và Thủy Chân Lạp, ở đó có núi, sông và thị trấn Angkor Borei អង្គរបុរី (Lò Gò). Bắc Đê chính là Bắc Đai. Con rạch này không biết có phải là đoạn sông Nhơn Hội hay không.

Vĩnh Hội thôn 永會

ở xứ Vàm Đinh

 • Đông giáp sông lớn và thôn Vĩnh Ngươn
 • Tây giáp rừng
 • Nam giáp rạch Vàm Đinh và thôn Vĩnh Ngươn
 • Bắc giáp rạch Vông Cần Thăng

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


永會 Vĩnh Hội

mãi mãi tụ hội

Vàm Đinh là con rạch nằm ở phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc ngày nay.
Theo bản đồ Nam Kỳ 1878 thì thôn Vĩnh Hội nằm trên địa phận xã Kampong Krasang ភូមិកំពង់ក្រសាំង , huyện Bourei Cholsar, tỉnh Takeo của Campuchia ngày nay.
Xã Vĩnh Hội Đông ngày nay nằm ở phía Đông xã Vĩnh Hội xưa nên chắc có tên như vậy (phía Đông làng Vĩnh Hội)?
Rạch Chắc Rè ở Vĩnh Hội Đông, rạch Chắc Ri ở Vĩnh Ngươn.

Dung Thăng hay Cần Thăng?

Theo bản đồ Nam Kỳ 1878 thì con rạch ở ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Hội Đông ngày nay có tên là Rạch Cần Thăng.

Tuy nhiên, tại xã Vĩnh Hội Đông ngày nay, địa danh đó lại có tên Dung Thăng.

Kampong កំពង់ là bến sông, vũng nước lớn, Krasang ក្រសាំង là cây Cần Thăng ក្រសាំង, một loại cây gỗ có gai, quả cỡ quả quýt, vỏ cứng, ăn được. Ở Campuchia, người ta dùng quả này để làm món ăn với khô cá.

Phải chăng tên gọi Cần Thăng, Vũng Thăng, Vĩnh Thăng đã bị đọc trại thành Dung Thăng?

Thêm nữa, cầu Dung Thăng ở Vĩnh Hội Đông lại bắc ngang con rạch tên Ngọn Cả Hàng. Không rõ có phải do nhạy cách đọc Krasang (ca-săng, cả-sàng???) mà thành Cả Hàng hay không?

## Vĩnh Hội thôn 永會 ở xứ Vàm Đinh - Đông giáp sông lớn và thôn Vĩnh Ngươn - Tây giáp rừng - Nam giáp rạch Vàm Đinh và thôn Vĩnh Ngươn - Bắc giáp rạch Vông Cần Thăng *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 永會 Vĩnh Hội *mãi mãi tụ hội* Vàm Đinh là con rạch nằm ở phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc ngày nay. Theo bản đồ [Nam Kỳ 1878](http://www.nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-37) thì thôn Vĩnh Hội nằm trên địa phận xã Kampong Krasang ភូមិកំពង់ក្រសាំង , huyện Bourei Cholsar, tỉnh Takeo của Campuchia ngày nay. Xã Vĩnh Hội Đông ngày nay nằm ở phía Đông xã Vĩnh Hội xưa nên chắc có tên như vậy (phía Đông làng Vĩnh Hội)? Rạch Chắc Rè ở Vĩnh Hội Đông, rạch Chắc Ri ở Vĩnh Ngươn. ### Dung Thăng hay Cần Thăng? Theo bản đồ [Nam Kỳ 1878](http://www.nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-37) thì con rạch ở ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Hội Đông ngày nay có tên là Rạch Cần Thăng. Tuy nhiên, tại xã Vĩnh Hội Đông ngày nay, địa danh đó lại có tên Dung Thăng. Kampong កំពង់ là bến sông, vũng nước lớn, Krasang ក្រសាំង là cây Cần Thăng ក្រសាំង, một loại cây gỗ có gai, quả cỡ quả quýt, vỏ cứng, ăn được. Ở Campuchia, người ta dùng quả này để làm món ăn với khô cá. Phải chăng tên gọi Cần Thăng, Vũng Thăng, Vĩnh Thăng đã bị đọc trại thành Dung Thăng? Thêm nữa, cầu Dung Thăng ở Vĩnh Hội Đông lại bắc ngang con rạch tên Ngọn Cả Hàng. Không rõ có phải do nhạy cách đọc Krasang (ca-săng, cả-sàng???) mà thành Cả Hàng hay không?
edited Jun 19 '15 lúc 4:56 pm

Vĩnh Khánh thôn 永慶

ở xứ Bình Tiên Thượng

 • Đông giáp thôn Khánh An, có rạch thông lưu Bình Tiên làm giới
 • Tây giáp rừng
 • Nam giáp sóc Thát Mây
 • Bắc giáp sông lớn

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


永慶 Vĩnh Khánh

mãi mãi tốt lành

Xứ Bình Tiên Thượng là khu vực phía Bắc Búng Bình Thiên. Thôn Vĩnh Khánh có thể nằm trên địa phận giao nhau giữa Long Bình và Khánh An ngày nay.

## Vĩnh Khánh thôn 永慶 ở xứ Bình Tiên Thượng - Đông giáp thôn Khánh An, có rạch thông lưu Bình Tiên làm giới - Tây giáp rừng - Nam giáp sóc Thát Mây - Bắc giáp sông lớn *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 永慶 Vĩnh Khánh *mãi mãi tốt lành* Xứ Bình Tiên Thượng là khu vực phía Bắc Búng Bình Thiên. Thôn Vĩnh Khánh có thể nằm trên địa phận giao nhau giữa Long Bình và Khánh An ngày nay.
6.1k
21
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp